Bovemij: "Gevolgen coronacrisis zullen in alle sectoren door dreunen"

Garage reparatie via Pixabay

De gevolgen van de crisis zullen in alle sectoren door dreunen. Aldus Bovemij bij de publicatie van haar jaarbericht 2019.

Bovemij: "Een bericht over het boekjaar 2019 kan op dit moment niet worden verstrekt zonder in te gaan op de huidige, wereldwijde coronacrisis. Een crisis waarvan we ons pas recent de enorme impact - op onze directe omgeving, onze klanten en op Bovemij - beseffen. Zonder de financiële gevolgen en de risico’s nu al goed in te kunnen schatten, weten we al wel dat de crisis heeft geleid tot een zeer forse teruggang van de financiële markten. Ook de al zeer lage rente is hierdoor nog verder gedaald. De gevolgen van de crisis zullen in alle sectoren door dreunen. Het is echter nu nog te vroeg om hiervan redelijkerwijs een goede inschatting te kunnen maken. Bovemij is goed gekapitaliseerd en stelt alles in het werk om alle risico’s zo goed als mogelijk te pareren. Al onze mensen zijn zich ervan doordrongen dat in een tijd als deze het coöperatieve karakter van ons bedrijf meer dan ooit getoond zal moeten worden. Samen zijn wij in staat ook deze crisis te overwinnen. Onze klanten kunnen op ons rekenen!"

Bovemij biedt in dit verband zakelijke mobiliteitsverzekerden onder meer de mogelijkheid om de zakelijke verzekeringspremies pas later te betalen bij aantoonbare acute liquiditeitsproblemen.

In 2019 heeft Bovemij een uitzonderlijk goed resultaat voor belastingen van 42,2 miljoen gerealiseerd. De sterke verbetering van het resultaat komt doordat in 2019 een aantal zaken positief samenviel. Het was een goed beleggingsjaar, terwijl ook de impact van omvangrijke schades op het technisch resultaat uit verzekeringen beperkt was. Tenslotte droegen ook de resultaten van de niet-verzekeringsactiviteiten positief bij. In 2018 realiseerde Bovemij een resultaat voor belastingen van slechts 4,1 miljoen, door diverse grote schades, incidentele lasten uit hoofde van pensioenen en een beperkt negatief beleggingsresultaat.

Het premie-inkomen liep terug van 375 miljoen naar 366 miljoen euro. "We hebben de bewuste keuze gemaakt om niet-strategische verzekeringsrisico’s verder af te bouwen en ons nog meer te richten op de mobiliteitsbranche, onze belangrijkste klanten en businesspartners. Dit is terug te zien in de afname van de bruto premie."

Serieuze compliance-issues

2019 was ook het jaar waarin Bovemij werd geraakt door een aantal serieuze compliance-issues. Het daartoe eind 2018 gestarte onderzoek werd in het najaar van 2019 afgerond. "We hebben veel benodigde maatregelen genomen om het risicobewustzijn binnen onze organisatie sterk te vergroten en zijn vol vertrouwen dat deze leiden tot een verbeterd bedrijf en in het bijzonder tot een cultuur die past bij hetgeen van ons wordt verwacht."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bovemij zet hoger resultaat over eerste halfjaar in voor de branche

Bovemij zet hoger resultaat over eerste halfjaar in voor de branche

Bovemij wil het positieve resultaat in het eerste halfjaar inzetten voor een tweede steunpakket voor BOVAG-ondernemers. De verzekeraar: "Op dit moment denken we...

Pieter van der Burg directievoorzitter van Verzekeringsbedrijf Bovemij

Pieter van der Burg directievoorzitter van Verzekeringsbedrijf Bovemij

Pieter van der Burg, die al sinds 1990 werkzaam is bij Bovemij,  is benoemd tot directievoorzitter van het Verzekeringsbedrijf van Bovemij. Het directieteam...

Yvette de Roij benoemd tot directeur SRM Rechtsbijstand

Yvette de Roij benoemd tot directeur SRM Rechtsbijstand

Yvette de Roij is benoemd tot directeur van de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM Rechtsbijstand). In die rol is ze ook eindverantwoordelijk voor Bovemij...

Samenwerking VKG Inkomen en Bovemij stopt

Samenwerking VKG Inkomen en Bovemij stopt

VKG Inkomen en Bovemij stoppen de samenwerking per 1 januari 2020. "Relaties met een Bovemij-verzekering ontvangen bij verlenging van de verzekering een voorstel...

Sanering volmacht- en inkomensportefeuille legt Bovemij geen windeieren

Sanering volmacht- en inkomensportefeuille legt Bovemij geen windeieren

Bovemij zag in het eerste kwartaal van 2019 het resultaat voor belastingen stijgen van 4,8 naar 15,3 miljoen euro. De forse stijging wordt veroorzaakt door een 4,4...

Bovemij laat melding compliance-issue onderzoeken

Bovemij laat melding compliance-issue onderzoeken

De Raden van Commissarissen van Bovemij kregen een interne melding dat Bovemij de complianceregels zou hebben overtreden. Onderzoek door een extern, onafhankelijk...

Bovemij profiteert van herverzekering

Bovemij profiteert van herverzekering

Bovemij kreeg in 2016 te maken met zowel de grootste brandschade als de grootste stormschade uit haar historie. De nettoschadelast en daarmee het effect op het resultaat...

Bovemij blaast overname af

Bovemij blaast overname af

Bovemij blijkt de overname van de portefeuille garageverzekeringen van Delta Lloyd te hebben afgeblazen. Dat melden verschillende partijen naar aanleiding van het...

Delta Lloyd verkoopt garageportefeuille

Delta Lloyd verkoopt garageportefeuille

Delta Lloyd Schade heeft een intentieverklaring getekend met Bovemij voor het overdragen van het risicodragerschap van de garageportefeuille aan Bovemij.  ...

Bovemij gestopt met Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Bovemij gestopt met Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Per 1 september is Bovemij gestopt met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) voor haar Bovag Autoverzekering. Het afgelopen jaar heeft Bovemij zijn business...