Concept pensioenstelsel stamt uit verzuilingstijd

Frits Bart 2018 groot

Zoals het er nu uitziet, komt er wederom een pensioenstelsel gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst. Frits Bart, directeur van Aegon PPI en Cappital, omschrijft het als een product uit de verzuilingstijd, een pensioenvorm waarbij de deelnemer niets te kiezen heeft. In vakblad VVP 6, dat komende vrijdag verschijnt, wijst hij op alternatieven.

Wie heeft er belang bij wederom een uitkeringsovereenkomst als standaard, vraagt Bart zich af. “In elk geval niet de deelnemer, om wie het zou moeten gaan. Waarschijnlijk de instituties. De sociale partners en fondsen. Er wordt gezegd: verzekeraars en PPI’s preken voor eigen parochie met hun keuzevrijheid. Nee, we willen een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

De voorstanders van het aloude systeem spreken van transparantie, maar Bart twijfelt aan dit argument. “Hoe helder is een enkele gezamenlijke verdeelpot voor de individuele deelnemer precies? De voorstanders van zo’n systeem achten Nederlanders kennelijk niet in staat zelf keuzes te maken. Het is een houding die uit de verzuilingstijd stamt, net als ons huidige pensioenstelsel.”

Vaste premie-overeenkomst

Een alternatief dat veel keuze biedt, is volgens hem niet zo ver weg als het lijkt. Hij gaf in oktober vorig jaar samen met Herman Kappelle, directeur van Aegon Adfis en bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht, een voorzet met de ‘vaste premie-overeenkomst’. Deelnemers krijgen binnen dit model vier keuzes, variërend van een vaste levenslange periodieke uitkering vanaf pensioendatum tot een variabele uitkering met niet-gegarandeerd beleggingskapitaal.

De blauwdruk sluit naar mening van de twee pensioenspecialisten aan bij de wensen van vakbonden en overheid en kan zonder al te veel omzettingen worden ingevoerd. Daarnaast zou het plan al zijn uitgewerkt in het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel (2015).

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerard Roest - FNV 20 augustus 2018

Individuele potjes klinken leuk, maar de risico's voor deelnemers zijn groot. Kon voor een gespaard kapitaal van € 100.000 in 2007 nog een jaarlijkse levenslange uitkering van € 6.000 worden aangekocht, nu is hetzelfde kapitaal amper nog goed voor een annuïteit van € 3.000. Dat PPI's voor verzekeraars een beter verdienmodel zijn dan pensioenfondsen met sociale partners aan het roer staat voor mij buiten kijf. Deze bijdrage is op persoonlijke titel

Congres Werken aan ons pensioen

Congres Werken aan ons pensioen

De samenwerkende partners van het platform Werkenaanonspensioen.nl, waaronder Adfiz en Verbond van Verzekeraars, organiseren op woensdag 27 september een congres...

Aon: “Urgentie nieuw  pensioenstelsel blijft aanwezig”

Aon: “Urgentie nieuw pensioenstelsel blijft aanwezig”

“Wij denken dat het verstandig is om wel over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel en de vaart erin te houden. De overgang is nodig om een houdbaar stelsel...

Aon: Wet Toekomst Pensioenen is grote stap vooruit

Aon: Wet Toekomst Pensioenen is grote stap vooruit

Aon zegt dat de Wet Toekomst Pensioenen een grote stap vooruit is. De beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023 noemt Aon voor veel partijen een uitdaging. In...

Aon: "Geef snel duidelijkheid over transitieperiode nieuw pensioenstelsel"

Aon: "Geef snel duidelijkheid over transitieperiode nieuw pensioenstelsel"

Aon pleit ervoor dat er bij het nieuwe pensioenstelsel snel duidelijkheid komt over de transitieperiode. “Deze was beoogd om 1 januari 2022 in te gaan en fondsen...

Geef Nederland iets te kiezen

Geef Nederland iets te kiezen

Het nieuwe pensioenstelsel dreigt deelnemers opnieuw in een keurslijf te persen, stelt Frits Bart, directeur van Aegon PPI/Cappital PPI en directeur Beleid &...

Verbond verwelkomt visie Pensioenfederatie

Verbond verwelkomt visie Pensioenfederatie

"Een mooie stap in de goede richting." Dit zegt Verbondsdirecteur Harold Herbert naar aanleiding van het plan van de Pensioenfederatie om afscheid te nemen...