Conservatrix: kabinet trekt nog steeds niet portemonnee

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

Ook de nieuwe minister van Financiën biedt vooralsnog geen steun aan gedupeerde Conservatrix-polishouders. Dat is op te maken uit haar antwoord op Kamervragen. De minister: “Het faillissement heeft helaas tot veel onzekerheid geleid bij polishouders over de waarde van hun polissen en mogelijke kortingen. Het afwikkelen van het faillissement is de verantwoordelijkheid van de curatoren. Zij schatten in dat de kortingen voor polishouders niet meer dan 20 procent zullen bedragen, maar de precieze consequenties voor de polishouders staan nog niet vast. De curatoren werken er hard aan om, onder toezicht van de rechtbank, het verzekeringsbedrijf van Conservatrix zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Daarbij staan de belangen van de polishouders en andere schuldeisers voorop. Ik wil op de uitkomsten daarvan niet vooruitlopen.”

Minister Kaag van Financiën schrijft verder in maart te willen reageren op de conclusies van de Evaluatiecommissie Conservatrix. De minister: “De komende periode vinden gesprekken plaats tussen DNB en het ministerie over de conclusies en aanbevelingen van de commissie, en wat die moeten betekenen voor de toekomstige toezichtpraktijk.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

AJ Hamers - NVT 31 maart 2022

Nu uit de evaluatie is gebleken dat de DNB tekort is geschoten in haar toezicht, zou het de overheid sieren om haar verantwoordelijkheid te nemen. In een contact dat ik heb gehad met de DNB woirdt door hen schriftelijk gereageerd en verwezen naar de curatoren. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen,voor door hen genomen beslissingen. Een juridisch gevecht als eenling is een nagenoeg onbegonnen zaak. Mogelijk komt er een collectief om de DNB of mogelijk betrokken beleidspersonen aansprakelijk te stellen.

Nina de Boer - De Boer Financial Consultancy 25 januari 2022

Teleurstellend en slecht voor het imago. Al te lang moeten de verzekerden in onzekerheid blijven verkeren.

Polishouders Conservatrix: ook Kaag wil portemonnee niet trekken

Polishouders Conservatrix: ook Kaag wil portemonnee niet trekken

Evenals haar voorganger Hoekstra voelt minister Kaag er niets voor restschade van de gedupeerde polishouders van Conservatrix te vergoeden. De minister: "Momenteel...

Na evaluatie Conservatrix: weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen?

Na evaluatie Conservatrix: weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen?

Maakt het dinsdag verschenen rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix de weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen? De toezichthouder valt volgens het rapport...

Evaluatiecommissie Conservatrix spaart DNB niet

Evaluatiecommissie Conservatrix spaart DNB niet

“Achteraf bezien was het beter geweest om eerder in te grijpen in de governance van Conservatrix, zodat de vennootschap onder nieuwe leiding en intern toezicht...

Conservatrix: verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80 procent

Conservatrix: verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80 procent

Vanaf 1 december zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage van het omgevallen Conservatrix worden verhoogd van...

Instelling Evaluatiecommissie Conservatrix

Instelling Evaluatiecommissie Conservatrix

Pauline van der Meer Mohr en Roelof Konterman vormen de Evaluatiecommissie Conservatrix die minister Hoekstra heeft ingesteld na het faillissement van de levensverzekeraar....

Polishouders Conservatrix tussen 10 en 30 procent gekort

Polishouders Conservatrix tussen 10 en 30 procent gekort

De curatoren van Conservatrix menen dat er “een reële kans is dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming met een andere verzekeraar kan worden...

Hoekstra: opvangregeling had bij Conservatrix geen soelaas geboden

Hoekstra: opvangregeling had bij Conservatrix geen soelaas geboden

Volgens minister Hoekstra zou de opvangregeling levensverzekeraars hoogstwaarschijnlijk geen soelaas hebben geboden bij het faillissement van Conservatrix. Dat schrijft...

DNB in Q&A Conservatrix: "Veroordeling Lindberg was redelijkerwijs niet te voorzien"

DNB in Q&A Conservatrix: "Veroordeling Lindberg was redelijkerwijs niet te voorzien"

In een Q&A op haar website geeft DNB zoveel mogelijk antwoord op veelgestelde vragen na het omvallen van Conservatrix. De toezichthouder: "Het faillissement...

Overdrachtsplan DNB Conservatrix als vertrouwelijk stuk naar Tweede Kamer

Overdrachtsplan DNB Conservatrix als vertrouwelijk stuk naar Tweede Kamer

De Tweede Kamer mag het overdachtsplan uit 2017 van DNB voor Conservatrix in vertrouwen inzien. Dat schrijft minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen. Normaal...

Conservatrix: tussentijdse uitkeringen van 70 procent

Conservatrix: tussentijdse uitkeringen van 70 procent

De rechters-commissarissen hebben op verzoek van de curatoren van Conservatrix toestemming verleend tot het doen van tussentijdse uitkeringen van 70 procent van...