Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

Sandra Molenaar 2022

De informatievoorziening over de inhoud van zorgverzekeringen is volgens de Consumentenbond onder de maat en de solidariteit wordt ondermijnd. “Daarnaast wordt er nauwelijks gestuurd op kwaliteit van de zorgaanbieders”, aldus de bond in een brief aan minister Kuipers. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over knelpunten in de zorg.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Consumenten moeten over voldoende informatie beschikken om een goede keuze te kunnen maken tussen zorgverzekeringen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet. Maar in het overstapseizoen is elk jaar weer onduidelijk welke zorgverleners een contract hebben met een zorgverzekeraar. En welke voorwaarden van toepassing zijn. Dit is ons al jaren een doorn in het oog, want als consument tast je volledig in het duister. De toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is het met ons eens dat dit echt niet kan. Maar diezelfde NZa slaagt er kennelijk niet in om voldoende te handhaven.

“De onduidelijkheid is des te erger doordat er steeds minder restitutiepolissen zijn, waarmee consumenten zonder bijbetaling naar de zorgaanbieder van hun keuze kunnen. De meeste polissen zijn naturapolissen, waarbij consumenten zijn aangewezen op zorgverleners die door hun zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Maar dan is het dus wel essentieel dat je weet met wie de verzekeraar een contract heeft.”

Risicoselectie wordt ten onrechte gedoogd

De Consumentenbond constateert daarnaast dat zorgverzekeraars nauwelijks invulling geven aan hun wettelijke plicht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Molenaar: “Het selecteren van zorgaanbieders is vooral gericht op kosten en niet of nauwelijks op kwaliteit. Dat dupeert met name mensen met een kleine beurs en kwetsbare consumenten en is in strijd met het fundament van de Zorgverzekeringswet: de solidariteit. Net als het feit dat zorgverzekeraars zich bij de werving van klanten systematisch op gezondere consumenten richten, omdat die financieel aantrekkelijker zijn. Terwijl er een verbod is op risicoselectie. Ook dit wordt in de praktijk gedoogd.”

Eventueel juridische stappen

De Consumentenbond trok in 2022 ook al aan de bel. Daarna volgden gesprekken met het ministerie van VWS en de NZa. Molenaar: “Consumenten zijn beter geïnformeerd bij het kopen van een stofzuiger dan bij het afsluiten van een zorgverzekering. We signaleren dit al jaren, zonder dat die signalen leiden tot een merkbaar resultaat. We hopen en verwachten dat de minister eindelijk ingrijpt. Anders sluiten we juridische stappen zeker niet uit.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea sluit definitieve overeenkomst woekerpolissen

Achmea heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...