Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

Sandra Molenaar 2022

De informatievoorziening over de inhoud van zorgverzekeringen is volgens de Consumentenbond onder de maat en de solidariteit wordt ondermijnd. “Daarnaast wordt er nauwelijks gestuurd op kwaliteit van de zorgaanbieders”, aldus de bond in een brief aan minister Kuipers. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over knelpunten in de zorg.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Consumenten moeten over voldoende informatie beschikken om een goede keuze te kunnen maken tussen zorgverzekeringen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet. Maar in het overstapseizoen is elk jaar weer onduidelijk welke zorgverleners een contract hebben met een zorgverzekeraar. En welke voorwaarden van toepassing zijn. Dit is ons al jaren een doorn in het oog, want als consument tast je volledig in het duister. De toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is het met ons eens dat dit echt niet kan. Maar diezelfde NZa slaagt er kennelijk niet in om voldoende te handhaven.

“De onduidelijkheid is des te erger doordat er steeds minder restitutiepolissen zijn, waarmee consumenten zonder bijbetaling naar de zorgaanbieder van hun keuze kunnen. De meeste polissen zijn naturapolissen, waarbij consumenten zijn aangewezen op zorgverleners die door hun zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. Maar dan is het dus wel essentieel dat je weet met wie de verzekeraar een contract heeft.”

Risicoselectie wordt ten onrechte gedoogd

De Consumentenbond constateert daarnaast dat zorgverzekeraars nauwelijks invulling geven aan hun wettelijke plicht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Molenaar: “Het selecteren van zorgaanbieders is vooral gericht op kosten en niet of nauwelijks op kwaliteit. Dat dupeert met name mensen met een kleine beurs en kwetsbare consumenten en is in strijd met het fundament van de Zorgverzekeringswet: de solidariteit. Net als het feit dat zorgverzekeraars zich bij de werving van klanten systematisch op gezondere consumenten richten, omdat die financieel aantrekkelijker zijn. Terwijl er een verbod is op risicoselectie. Ook dit wordt in de praktijk gedoogd.”

Eventueel juridische stappen

De Consumentenbond trok in 2022 ook al aan de bel. Daarna volgden gesprekken met het ministerie van VWS en de NZa. Molenaar: “Consumenten zijn beter geïnformeerd bij het kopen van een stofzuiger dan bij het afsluiten van een zorgverzekering. We signaleren dit al jaren, zonder dat die signalen leiden tot een merkbaar resultaat. We hopen en verwachten dat de minister eindelijk ingrijpt. Anders sluiten we juridische stappen zeker niet uit.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond...

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Overstappen.nl verwacht een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering, nu de premies fors stijgen. Eva van Erk, Zorgexpert van Overstappen.nl geeft aan: “De...

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

De zorgpremie stijgt met gemiddeld bijna negen euro oftewel 6,3 procent per maand naar 147 euro. Dat heeft Geld.nl in kaart gebracht. De goedkoopste basisverzekering...

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering zorg volgende jaar met 14,40 euro per maand. Tegelijkertijd verandert de verzekering in een combinatiepolis. De...

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Volgend jaar betalen verzekerden van Zorg en Zekerheid 147,95 euro per maand voor de Zorg Zeker Polis. Dat is lager dan de berekening van het Ministerie van VWS,...

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Te vinden op de website van Adfiz: het PE-document dat Zorgverzekeraars Nederland jaarlijks opstelt - in samenwerking met onder andere Adfiz - over de belangrijkste...