Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Michael Mackaaij, 2020

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners' van de AFM. CGA pleit ervoor om nieuwe sectorbrede afspraken te maken om de risico’s van uitbesteding te beperken.

Voorzitter Michael Mackaaij: "Vooral processen binnen het domein van de IT worden op dit moment massaal uitbesteed. Simpelweg omdat bij de meeste ondernemingen de schaalgrootte en expertise ontbreken om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In de komende tijd zal deze vorm van uitbesteding alleen maar verder toenemen. De AFM wijst er terecht op dat deze groei in uitbesteding gepaard zou moeten gaan met extra aandacht voor maatregelen die de risico’s van uitbesteding beheersbaar moeten houden. Onder meer door een grotere transparantie rondom incidenten die op het gebied van de IT-plaatsvinden. De bewustwording dat de financiële onderneming wettelijk verplicht is deze incidenten te melden, is nog beperkt. Ook vind ik het ongewenst dat een cultuur ontbreekt, waarin men open is over calamiteiten die hebben plaatsgevonden. Het natuurlijke gedrag is het om deze 'onder de pet te houden'.  Door op deze gebieden open te zijn zorg je voor een 'lerende bedrijfstak'. Zeker bij nieuwe ontwikkelingen waar iedereen met nieuwe en nog onbekende risico’s wordt geconfronteerd is een open instelling met betrekking tot het omgaan met calamiteiten en fouten belangrijk."

IT-serviceproviders zijn partijen waaraan veel financiële ondernemingen cruciale bedrijfsprocessen uitbesteden, maar omdat zij alleen werkzaamheden uitvoeren in opdracht van een financiële onderneming zijn zij in de
meeste gevallen niet zelfstandig vergunningsplichtig in het kader van de Wft. "Dit betekent dat de AFM uitsluitend eisen kan stellen aan de vergunningsplichtige onderneming die van de diensten van deze IT-serviceproviders gebruikt maakt. Of dit zo blijft, is nog maar de vraag. Vanuit Europese regelgeving is er een druk de belangrijksteIT-serviceproviders toch onder het vergunningstelsel te brengen."

Op dit moment vindt de innovatie binnen de financiële sector vooral plaats in het domein van de IT. "De enorme investeringen die hiervoor nodig zijn, leiden onmiskenbaar tot een groei van uitbesteding en daarmee tot het risico van calamiteiten. De sector beschikt met Adfiz, DNB, HDN, NVGA, SIVI en het Verbond van Verzekeraars over waardevolle instituten die kunnen helpen processen verder te standaardiseren en bedrijfstak brede protocollen af te spreken. Dat is niet alleen in het belang van de grote ondernemingen, maar ook zeker in het belang van de duizenden, kleinere, financieel advieskantoren. Als CGA zien wij de signalen die de AFM nu afgeeft als een extra stimulans om samen met de branche dit proces zo efficiënt mogelijk vorm te geven."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Investeren in preventie en klimaatadaptatie

Investeren in preventie en klimaatadaptatie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz: "Verlaag drempels financieel advies verduurzaming"

Adfiz roept op tot het verlagen van adviesdrempels om consumenten en mkb te activeren en te helpen bij verduurzaming. Adfiz in haar reactie op de (inmiddels gesloten)...

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Burgemeester Valkenburg neemt watersnoodboekje Adfiz in ontvangst

Adfiz-voorzitter Roger van der Linden reikte vorige week de Adfiz-publicatie 'Watersnood in de Valckenborgh' over de watersnood in 2021 uit aan burgemeester Daan...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Adfiz Nieuwjaarspeiling: verwachtingen voor 2024 fors positiever

Voor het komende jaar 2024, aldus de Adfiz Nieuwjaarspeiling, verwachten zo’n 25 procentpunt meer kantoren een groei te noteren dan de realisatie over 2023....

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

HDN: ruim veertig procent meer hypotheekaanvragen in januari

HDN: ruim veertig procent meer hypotheekaanvragen in januari

In de eerste maand van 2024 werden meer dan 36.000 hypotheken aangevraagd via HDN. Dat is een stijging van ruim 44 procent vergeleken met januari vorig jaar, toen...