Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Michael Mackaaij, 2020

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners' van de AFM. CGA pleit ervoor om nieuwe sectorbrede afspraken te maken om de risico’s van uitbesteding te beperken.

Voorzitter Michael Mackaaij: "Vooral processen binnen het domein van de IT worden op dit moment massaal uitbesteed. Simpelweg omdat bij de meeste ondernemingen de schaalgrootte en expertise ontbreken om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In de komende tijd zal deze vorm van uitbesteding alleen maar verder toenemen. De AFM wijst er terecht op dat deze groei in uitbesteding gepaard zou moeten gaan met extra aandacht voor maatregelen die de risico’s van uitbesteding beheersbaar moeten houden. Onder meer door een grotere transparantie rondom incidenten die op het gebied van de IT-plaatsvinden. De bewustwording dat de financiële onderneming wettelijk verplicht is deze incidenten te melden, is nog beperkt. Ook vind ik het ongewenst dat een cultuur ontbreekt, waarin men open is over calamiteiten die hebben plaatsgevonden. Het natuurlijke gedrag is het om deze 'onder de pet te houden'.  Door op deze gebieden open te zijn zorg je voor een 'lerende bedrijfstak'. Zeker bij nieuwe ontwikkelingen waar iedereen met nieuwe en nog onbekende risico’s wordt geconfronteerd is een open instelling met betrekking tot het omgaan met calamiteiten en fouten belangrijk."

IT-serviceproviders zijn partijen waaraan veel financiële ondernemingen cruciale bedrijfsprocessen uitbesteden, maar omdat zij alleen werkzaamheden uitvoeren in opdracht van een financiële onderneming zijn zij in de
meeste gevallen niet zelfstandig vergunningsplichtig in het kader van de Wft. "Dit betekent dat de AFM uitsluitend eisen kan stellen aan de vergunningsplichtige onderneming die van de diensten van deze IT-serviceproviders gebruikt maakt. Of dit zo blijft, is nog maar de vraag. Vanuit Europese regelgeving is er een druk de belangrijksteIT-serviceproviders toch onder het vergunningstelsel te brengen."

Op dit moment vindt de innovatie binnen de financiële sector vooral plaats in het domein van de IT. "De enorme investeringen die hiervoor nodig zijn, leiden onmiskenbaar tot een groei van uitbesteding en daarmee tot het risico van calamiteiten. De sector beschikt met Adfiz, DNB, HDN, NVGA, SIVI en het Verbond van Verzekeraars over waardevolle instituten die kunnen helpen processen verder te standaardiseren en bedrijfstak brede protocollen af te spreken. Dat is niet alleen in het belang van de grote ondernemingen, maar ook zeker in het belang van de duizenden, kleinere, financieel advieskantoren. Als CGA zien wij de signalen die de AFM nu afgeeft als een extra stimulans om samen met de branche dit proces zo efficiënt mogelijk vorm te geven."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Sinds 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Hypotheekmarkt: stijgende aantallen op alle fronten

Hypotheekmarkt: stijgende aantallen op alle fronten

Tijdens het tweede kwartaal van 2024 steeg het aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 27,7 procent naar 120.228. Van deze aanvragen...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....