Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Michael Mackaaij, 2020

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners' van de AFM. CGA pleit ervoor om nieuwe sectorbrede afspraken te maken om de risico’s van uitbesteding te beperken.

Voorzitter Michael Mackaaij: "Vooral processen binnen het domein van de IT worden op dit moment massaal uitbesteed. Simpelweg omdat bij de meeste ondernemingen de schaalgrootte en expertise ontbreken om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In de komende tijd zal deze vorm van uitbesteding alleen maar verder toenemen. De AFM wijst er terecht op dat deze groei in uitbesteding gepaard zou moeten gaan met extra aandacht voor maatregelen die de risico’s van uitbesteding beheersbaar moeten houden. Onder meer door een grotere transparantie rondom incidenten die op het gebied van de IT-plaatsvinden. De bewustwording dat de financiële onderneming wettelijk verplicht is deze incidenten te melden, is nog beperkt. Ook vind ik het ongewenst dat een cultuur ontbreekt, waarin men open is over calamiteiten die hebben plaatsgevonden. Het natuurlijke gedrag is het om deze 'onder de pet te houden'.  Door op deze gebieden open te zijn zorg je voor een 'lerende bedrijfstak'. Zeker bij nieuwe ontwikkelingen waar iedereen met nieuwe en nog onbekende risico’s wordt geconfronteerd is een open instelling met betrekking tot het omgaan met calamiteiten en fouten belangrijk."

IT-serviceproviders zijn partijen waaraan veel financiële ondernemingen cruciale bedrijfsprocessen uitbesteden, maar omdat zij alleen werkzaamheden uitvoeren in opdracht van een financiële onderneming zijn zij in de
meeste gevallen niet zelfstandig vergunningsplichtig in het kader van de Wft. "Dit betekent dat de AFM uitsluitend eisen kan stellen aan de vergunningsplichtige onderneming die van de diensten van deze IT-serviceproviders gebruikt maakt. Of dit zo blijft, is nog maar de vraag. Vanuit Europese regelgeving is er een druk de belangrijksteIT-serviceproviders toch onder het vergunningstelsel te brengen."

Op dit moment vindt de innovatie binnen de financiële sector vooral plaats in het domein van de IT. "De enorme investeringen die hiervoor nodig zijn, leiden onmiskenbaar tot een groei van uitbesteding en daarmee tot het risico van calamiteiten. De sector beschikt met Adfiz, DNB, HDN, NVGA, SIVI en het Verbond van Verzekeraars over waardevolle instituten die kunnen helpen processen verder te standaardiseren en bedrijfstak brede protocollen af te spreken. Dat is niet alleen in het belang van de grote ondernemingen, maar ook zeker in het belang van de duizenden, kleinere, financieel advieskantoren. Als CGA zien wij de signalen die de AFM nu afgeeft als een extra stimulans om samen met de branche dit proces zo efficiënt mogelijk vorm te geven."

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

Ouderen die een autoverzekering willen afsluiten, kunnen uit genoeg verzekeraars kiezen. Bij driekwart van de aanbieders kunnen oudere automobilisten terecht....

SIVI van start met trainingsprogramma

SIVI van start met trainingsprogramma

SIVI gaat op verzoek van de markt van start met het aanbieden van een serie nieuwe trainingen. Op 19 april is de aftrap met de training AFD 1.0 Basis. Binnen de...

Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in via een app, belangrijke documenten voorzien we van een digitale handtekening, onze...

Website VIP-congres ACT NOW! live

Website VIP-congres ACT NOW! live

De website voor het VIP-congres ACT NOW! is live! Binnen een dag hadden zich meer dan honderd bezoekers aangemeld. Net als vorig jaar is er ruimte voor ruim 600...

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

De AFM roept de sector op om te werken aan de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de derde pensioenpijler. De toegang tot het derdepijlerpensioen...

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verzekeraars zetten al stappen om cyberpolissen voor iedereen begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Aldus reageert het Verbond van Verzekeraars op de AFM-verkenning...

Recordmaand voor meeneemregeling

Recordmaand voor meeneemregeling

"Waar in februari 2022 over de gehele linie records werden verbroken, is er ook een record gevestigd in februari 2023. Consumenten nemen massaal hun lopende hypotheek...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...