Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Autoschade Audi TB 2020

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief AOV is gestegen van 91,9 procent over 2022 naar 99,5 procent over 2023. Dit betekent dat schade exclusief AOV nog net technisch winstgevend was over 2023, met een zeer kleine marge. De NCR kwam over de jaren 2016 tot en met 2023 uit op 97,4 procent, waarmee schade exclusief AOV technisch winstgevend was over deze periode.

De drie grootste branches in termen van premievolume voor schade exclusief AOV zijn brand en andere schade aan goederen (3,6 miljard euro over 2023), motorrijtuigen WA (drie miljard euro over 2023) en motorrijtuigen casco (2,2 miljard euro over 2023). Deze drie branches vormden samen 65 procent van het totale premievolume voor schade exclusief AOV over 2023.

Motorrijtuigen structureel verlieslatend

Er is een duidelijke verslechtering van de resultaten Motorrijtuigen te zien sinds de ‘corona jaren’. De NCR voor motorrijtuigen WA en casco tezamen kwam uit op 109 procent over 2023 (2022: 99 procent, 2021: 97 procent, 2020: 95 procent). Daarmee is het resultaat over 2023 slechter dan de jaren direct voor de ‘corona jaren’ (2017: 107 procent, 2018: 102 procent, 2019: 101 procent). Over de periode van 2013 tot en met 2023 bedroeg de NCR 104 procent. Daarmee is motorrijtuigen WA en casco tezamen over de afgelopen 10 jaar technisch verlieslatend geweest.

DNB: "We zien dat motorrijtuigen WA over de afgelopen vijftien jaar structureel technisch verlieslatend is geweest, daar waar motorrijtuigen casco in de meeste jaren technisch winstgevend was. De NCR voor motorrijtuigen WA bedroeg 121 procent over 2023 (2022: 109 procent, 2021: 110 procent). Voor motorrijtuigen casco kwam de NCR over 2023 uit op 93 procent (2022: 86 procent, 2021: 78 procent)." 

DNB verwacht dat verzekeraars winstgevend zijn over een langere periode. Een verzekeraar dient hierbij een expliciete strategie te hebben over hoe een eventueel verlieslatende (motorrijtuigen) branche hierin past, of ervoor te zorgen dat alle branches op zichzelf winstgevend zijn. Wanneer motorrijtuigen WA verlieslatend blijft, bestaat het risico dat andere branches onvoldoende motorrijtuigen WA compenseren. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het marktaandeel van de meer winstgevende lines of business daalt of doordat de schadelast of kosten sterker stijgen dan verwacht.

Brand

Het premievolume van brand en andere schade aan goederen bedroeg over 2023 in totaal 3,6 miljard euro (2022: 3,4 miljard euro). Na een eerdere daling is er sinds 2021 weer een stijging van de NCR te zien. De NCR voor brand en andere schade aan goederen kwam over 2023 uit op 92 procent.

SCR-ratio

De SCR-ratio (de verhouding tussen het eigen vermogen enerzijds en de Solvency Capital Requirement anderzijds).voor schade inclusief AOV is gedaald van 180 procent over 2022 naar 170 procent over 2023. Verlieslatende portefeuilles kunnen, naast andere drivers, een belangrijke driver zijn van de daling van de SCR-ratio. Het is daarom van belang dat verzekeraars een robuust premie- en voorzieningenproces hebben. DNB vindt het good practice om in deze processen ook rekening te houden met voorspellingen die lastig te maken zijn op basis van de beschikbare (historische) gegevens, zoals de impact van klimaatverandering op de verwachte schadelast. Daarnaast vindt DNB het good practice als ex ante ex post analyses worden uitgevoerd waarin onder andere premie- en voorzieningsmodellen worden gebacktest en gevoeligheden worden toegelicht. Een kritische en onafhankelijke tweede lijn kent een belangrijke plaats in deze processen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...