DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB logo Twitter 2022

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'. DNB: "Zo zullen we per instelling een ESG-risicobeeld vormen op basis van een self assessment en de (beleggings)data. Hieraan zal risicogebaseerd opvolging worden gegeven."

De beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, cyberweerbaarheid en uitbesteding krijgt ook in 2024 aandacht, mede gezien de implementatie van nieuwe wetgeving op het gebied van digitale operationele weerbaarheid (DORA).

Andere thematische onderzoeken zullen zich richten op het gebruik van kunstmatige intelligentie door verzekeraars en de beheersing van bijhorende risico’s, en op de risico’s in de vastgoed- en hypotheekportefeuilles.

Ook zal toezichtcapaciteit gaan naar de implicaties van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor verzekeraars.

DNB blijft actief bijdragen aan de herziening van het Solvency II-kader.

Binnen integriteitstoezicht "zullen we specifiek toezien op belangenverstrengeling, naleving van de Sanctiewet, en hoogrisicoproducten in het licht van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)".

Vrijval van kapitaal

De herziening van de Solvency II Richtlijn heeft onder andere tot doel verzekeraars in staat te stellen bij te dragen aan de Europese Kapitaalmarktunie, waardoor voor bedrijven meer financieringsmogelijkheden zullen ontstaan. Ook moet de Solvency II herziening het toezicht op de verzekeringssector versterken. De herziening bevindt zich eind 2023 in de laatste fase. De voorstellen bevatten instrumenten die de beheersing van macro-prudentiële risico’s moeten versterken, vereisten om ESG-risico’s te integreren in het beleid van verzekeraars en aanpassingen in de berekening van de technische voorzieningen en het vereiste kapitaal.

DNB "hecht veel waarde aan de uitgangspunten van de Richtlijn die bepalen dat beleggingen en verplichtingen op marktwaarde gewaardeerd moeten worden en dat de kapitaalpositie van een verzekeraar voldoende moet zijn om een schok te weerstaan die naar verwachting eens in de 200 jaar voorkomt. Voorschriften in lagere regelgeving voor de berekening van de technische voorziening en
de kapitaaleisen dienen deze uitgangspunten uit te werken. De voorgestelde aanpassingen in de berekening van de technische voorzieningen en de kapitaaleisen, zoals opgenomen in de Richtlijn, zijn niet economisch onderbouwd en zullen per saldo leiden tot vrijval van kapitaal. De omvang van deze vrijval is deels afhankelijk van de stand van de rente".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DORA-Update AFM: aandacht voor beheren van ICT-risico’s van derde aanbieders

DORA-Update AFM: aandacht voor beheren van ICT-risico’s van derde aanbieders

De AFM heeft haar tweede publicatie uitgegeven waarin de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) worden toegelicht. In deze editie...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden...

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Verzekeraars beheersen informatiebeveiligingsrisico's nog steeds onvoldoende

Uit een DNB-analyse komt naar voren dat 41 procent van de verzekeraars onvoldoende kan aantonen dat hun risk assessments informatiebeveiliging volwassen zijn. Dat...

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Meer dan helft bedrijven betaalt losgeld na grote cyberaanval

Het aantal bedrijven dat na een cyberaanval losgeld betaalt, is jaar na jaar gestegen - van tien procent in 2019 naar 54 procent in 2022, gebaseerd op een analyse...