DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB logo Twitter 2022

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'. DNB: "Zo zullen we per instelling een ESG-risicobeeld vormen op basis van een self assessment en de (beleggings)data. Hieraan zal risicogebaseerd opvolging worden gegeven."

De beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging, cyberweerbaarheid en uitbesteding krijgt ook in 2024 aandacht, mede gezien de implementatie van nieuwe wetgeving op het gebied van digitale operationele weerbaarheid (DORA).

Andere thematische onderzoeken zullen zich richten op het gebruik van kunstmatige intelligentie door verzekeraars en de beheersing van bijhorende risico’s, en op de risico’s in de vastgoed- en hypotheekportefeuilles.

Ook zal toezichtcapaciteit gaan naar de implicaties van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor verzekeraars.

DNB blijft actief bijdragen aan de herziening van het Solvency II-kader.

Binnen integriteitstoezicht "zullen we specifiek toezien op belangenverstrengeling, naleving van de Sanctiewet, en hoogrisicoproducten in het licht van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)".

Vrijval van kapitaal

De herziening van de Solvency II Richtlijn heeft onder andere tot doel verzekeraars in staat te stellen bij te dragen aan de Europese Kapitaalmarktunie, waardoor voor bedrijven meer financieringsmogelijkheden zullen ontstaan. Ook moet de Solvency II herziening het toezicht op de verzekeringssector versterken. De herziening bevindt zich eind 2023 in de laatste fase. De voorstellen bevatten instrumenten die de beheersing van macro-prudentiële risico’s moeten versterken, vereisten om ESG-risico’s te integreren in het beleid van verzekeraars en aanpassingen in de berekening van de technische voorzieningen en het vereiste kapitaal.

DNB "hecht veel waarde aan de uitgangspunten van de Richtlijn die bepalen dat beleggingen en verplichtingen op marktwaarde gewaardeerd moeten worden en dat de kapitaalpositie van een verzekeraar voldoende moet zijn om een schok te weerstaan die naar verwachting eens in de 200 jaar voorkomt. Voorschriften in lagere regelgeving voor de berekening van de technische voorziening en
de kapitaaleisen dienen deze uitgangspunten uit te werken. De voorgestelde aanpassingen in de berekening van de technische voorzieningen en de kapitaaleisen, zoals opgenomen in de Richtlijn, zijn niet economisch onderbouwd en zullen per saldo leiden tot vrijval van kapitaal. De omvang van deze vrijval is deels afhankelijk van de stand van de rente".

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Cyberincidenten steeds grotere zorg voor bedrijven

Bedrijfsschade blijft in de beleving van Nederlandse risk management professionals de grootste zorg, volgens de de Allianz Risk Barometer. Cyberincidenten (bijvoorbeeld...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....