DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

Cyber risico via Pixabay

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van DNB staande instellingen actuele handvatten en beheersmaatregelen, waarmee zij kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen om de voortdurende beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van de (geautomatiseerde) gegevensverwerking te waarborgen.

De belangrijkste wijzigingen in de Good Practice Informatiebeveiliging 2023 zijn:

Aandacht voor de digitale operationele weerbaarheidsstrategie op korte, midden en lange termijn die uiteenzet hoe het Risk Management Framework, met inbegrip van regie op derde partijen wordt uitgevoerd.

Aandacht voor een risico-gebaseerde invulling per control. Instellingen kunnen daardoor verdergaand maatwerk toepassen ten aanzien van de inrichting en implementatie van hun specifieke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Aandacht voor het uitvoeren van een business impact analyse, om daarmee de blootstelling van de instelling aan ernstige bedrijfsonderbrekingen en de potentiële gevolgen daarvan te kunnen beoordelen.

Aandacht voor de gewenste rol van het bestuur bij het onderwerp informatiebeveiliging in zijn geheel; de rol is ook in een aantal controls explicieter benoemd.

Aandacht voor het ontwikkelen en bijhouden van kennis van het dagelijks bestuur, RvC, RvT en sleutelfunctiehouders, door het aantoonbaar volgen van op hen toegespitste trainingen, om de belangrijkste IT- en cyberrisico’s te begrijpen en te kunnen adresseren.

Aandacht voor kansen en risico’s die samenhangen met technologische ontwikkelingen zoals quantum computing en artificial intelligence.

Met de geactualiseerde Good Practice Informatiebeveiliging 2023 bevordert DNB dat instellingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity een stap maken in de richting naar implementatie van DORA per 17 januari 2025. Het is aan de instellingen om zich goed voor te bereiden op DORA. In 2024 bepaalt DNB hoe deze Good Practice Informatiebeveiliging zich verhoudt tot de dan uitgewerkte DORA regelgeving.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

Risicomanagement in een IT-omgeving

Risicomanagement in een IT-omgeving

(Wim van de Weg, SVC Groep, in Katern Risicobeheer en Preventie, VVP 5-2023) Een van de meest onderschatte onderwerpen bij IT-risico’s is het inventariseren...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....