DNB: "Kansen maar ook risico's voor verzekeraars"

Olaf Sleijpen 2023

"De markt voor verzekeringsproducten wordt steeds Europeser. Nieuwe technologieën worden ontwikkeld. En ons klimaat warmt verder op. Deze drie evoluties bieden kansen. Maar ze brengen ook risico’s en uitdagingen mee." Aldus DNB-directeur Olaf Sleijpen op de Verzekeringsmiddag 2023.

Sleijpen: "Sinds de introductie van Solvency II, acht jaar geleden, kunnen buitenlandse verzekeraars gemakkelijker toetreden tot de Nederlandse markt. En dat gebeurde ook. Vooral in de schadeverzekeringsmarkt. Op dit moment is zelfs 30 procent van de Nederlandse schademarkt in handen van buitenlandse verzekeraars. En dit percentage stijgt jaar na jaar.

"In een open Europese markt is dat natuurlijk niet zo gek en voor de consument in de regel zelfs goed. Maar het betekent ook meer concurrentie. Ook Nederlandse verzekeraars moeten daar op inspelen. Sterker nog, deze ontwikkelingen bieden ook kansen.

"Verder zien we ook dat u samenwerking met of uitbesteding aan derde partijen opzoekt. Vaak in het kader van technologische innovaties. En zo komen we bij de tweede evolutie.

"U zoekt die samenwerking of uitbesteding natuurlijk niet voor niets. Er liggen daar kansen. Zowel om efficiënter te werken – denk maar aan alle cloud service providers – als om klanten beter te bedienen met nieuwe verzekeringsproducten. Maar samenwerking met andere partijen brengt uiteraard ook risico’s mee.

"Vandaag werkt u in grote mate digitaal. En uw klanten verwachten dat u ten alle tijden hun data goed beschermt. Dat u uw beveiligingsinfrastructuur goed op orde heeft. En dus, nog los van de vraag hoe u over het verzekeren van cyberrisico’s denkt, moet u uzelf beschermen. Uw eigen organisatie, maar ook uw hele samenwerkingsketen.

"En zo komen we bij DORA – de Digital Operations Resilience Act. Helaas is mijn lezing dat u nog flink de zeilen moet bijzetten om tijdig aan deze Europese regelgeving te voldoen."

Klimaat

Sleijpen: "De derde evolutie die ik wilde aanstippen, is de opwarming van ons klimaat. Volgens de recente KNMI-klimaatscenario’s moet Nederland zich voorbereiden op zwaardere weersextremen. En dat dit geen louter theoretische voorspellingen betreft, zal u de afgelopen jaren niet ontgaan zijn.

"In juni 2016 zorgde een hagelstorm in Brabant voor meer dan 500 miljoen euro schade. In juli 2021 was Limburg aan de beurt. Mijn jeugd in de gemeente Valkenburg aan de Geul te hebben doorgebracht, heb ik het leed van dichtbij meegemaakt. Een overstroming leidde daar tot meer dan 200 miljoen euro schade. En deze zomer raasde de storm Poly over heel Nederland. De balans? Tussen de 50 en 100 miljoen euro schade.

"Voor de financiële schade rekenen mensen op een vangnet. Maar hoe gaat u, verzekeraars, om met dergelijke onvoorspelbare weersextremen? Met steeds grotere dan wel frequentere schade?

"Allereerst zult u de klimaatrisico’s goed in kaart moeten brengen en correct prijzen. Zodat mensen zich nog steeds goed kunnen beschermen. ‘Voor het geval dat’. Ook kunt u, om mogelijke schade te beperken, inzetten op meer preventie- en adaptatiemaatregelen. Bijvoorbeeld in uw product- en dienstenaanbod. Op dit vlak kan een publiek-private samenwerking vruchten afwerpen. In onze verzekeringsstudie van vorig jaar hebben we opgeroepen tot het ontwikkelen van private verzekeringsmarkten voor het onverzekerbare deel van overstromingsrisico’s waarbij er meer duidelijkheid komt voor de rol van de overheid hierin. Of bij het vergoeden van schade bij herstel juist inzetten op klimaatresistentie. Dus niet alleen zorgen dat de ondergelopen kelder kan worden opgeknapt, maar de uitkering koppelen aan herstelmaatregelen die ervoor zorgen dat een volgende overstroming minder impact heeft.

"Daarnaast krijgt u te maken met veel klimaatgerelateerde regelgeving vanuit Europa. Het doel hiervan is om duurzaamheid te integreren in uw bedrijfsmodel en strategie, in uw governance en risicomanagement, en in uw rapportages. Om u hierbij te helpen, heeft DNB in 2023 een Gids ontwikkeld. Daarnaast hebben wij een groot deel van de verzekeringssector ondervraagt naar de implementatie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Overall blijkt dat er best vooruitgang is geboekt in vergelijking met eerdere metingen. Maar evenzeer blijkt dat de sector er nog niet is. Daarom zal DNB uw sector ook in 2024 blijven monitoren.

"Klimaatadaptatie en -mitigatie bieden overigens ook enorme kansen voor de financiële sector. De transitie naar een meer duurzame economie moet namelijk gefinancierd worden. En ook verzekeraars spelen hierbij een belangrijke rol, economisch en maatschappelijk. Het gaat dus niet alleen om beheersing van risico’s wanneer we het over klimaat hebben."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Deloitte: "Next GenAI en Tech belangrijke versnellers transformatie naar klantvriendelijkheid tegen lagere kosten"

Deloitte: "Next GenAI en Tech belangrijke versnellers transformatie naar klantvriendelijkheid tegen lagere kosten"

"Door artificiële intelligentie (AI) verschuift de focus van polis- en administratiegerichte taken naar dienstverlening en ontzorging." Dat is een van de ontwikkelingen...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...