Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Adviseur 3 Vugts

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen uit Vught. “Verduurzaming is een belangrijke stap naar een toekomstbestendige organisatie.”

Vugts Verzekeringen kan bogen op een rijke historie. Het familiebedrijf staat inmiddels onder leiding van de derde generatie. De huidige eigenaar Alexander Vugts kijkt al sinds zijn aantreden met een actieve blik naar de toekomst. “Het toekomstbestendig maken en houden van het van oorsprong traditionele assurantiekantoor, is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Verduurzaming is daar een belangrijk onderdeel van”.

Niet voor niets is Vugts Verzekeringen één van de eerste deelnemers bij platform INSVER – voor verduurzaming in de verzekeringsbranche – en daar aangesloten als ‘Verduurzamer’. Die titel wordt met trots gevoerd.

‘In het advies zal de voorkeur uitgaan naar duurzame verzekeraars’

“Verduurzaming weegt bij ons mee bij alle keuzes die we maken”, zegt Alexander Vugts. “Verduurzaming speelde een belangrijke rol bij de verhuizing van Vugts Verzekeringen in 2022. Toen werd na negentig jaar het traditionele kantoorpand verruild voor een duurzaam kantoorpand op het innovatieve Fort Isabella. Dat nieuwe kantoorpand is volledig energieneutraal. Het zevenkoppige team van adviseurs en bemiddelaars in zowel zakelijke als particuliere verzekeringen voelt zich er dan ook helemaal thuis.”

Nuttig en noodzakelijk

“Investeren in de verduurzaming van je bedrijf is noodzakelijk, maar ook heel nuttig omdat je bedrijf aantrekkelijk wordt en blijft voor relaties én medewerkers”, stelt Alexander. Bij de tot dusverre gemaakte stappen werd samengewerkt met INSVER. “We hebben onze CO2-footprint in kaart gebracht. Onze CO2-footprint is al erg laag door de maatregelen die we tot op heden hebben genomen: uiteraard zoveel als mogelijk digitaal werken, maar ook het optimaal faciliteren van thuiswerken, zodat de woon-werk-kilometers aanzienlijk verminderen. Onze medewerkers hebben ook thuis een volledig ergonomische werkplek tot hun beschikking, identiek aan de werkplek op kantoor. In onderling overleg spreken we af wat de beste balans is tussen thuiswerken en op kantoor werken.”

“Het rapport verschafte ons ook het benodigde inzicht voor mogelijke verbeterpunten voor de toekomst. Twee derde van ons wagenpark is inmiddels elektrisch. Binnen twee jaar moet het volledige wagenpark elektrisch zijn. Ook willen we alle medewerkers stimuleren het woon-werk verkeer met de fiets te doen. Als medewerkers met de fiets naar het werk komen, is daarvoor een extra kilometervergoeding beschikbaar. Ook in de communicatie met onze relaties willen we verduurzaming nadrukkelijker meenemen. Als we relaties enthousiast kunnen maken, willen we graag een CO2 footprint calculator beschikbaar stellen. In het advies zal dan de voorkeur uitgaan naar duurzame verzekeraars, met mogelijkheden voor duurzaam schadeherstel.”

Sociale bijdrage

We leveren ook graag een sociaal maatschappelijke bijdrage. Zo wordt één van de adviseurs, Ron Beks, regelmatig ingezet als gastdocent bij Stichting LEF. “Stichting LEF verzorgt lessen op middelbare scholen en wil jongeren leren om verantwoord met geld om te gaan. Ron Beks maakt in zijn lessen de 15-tot 22-jarigen bewust van de risico’s van schulden en leert ze verantwoordelijk met geld om te gaan. “Op die manier stimuleren wij hun financiële zelfredzaamheid, vanuit de gedachte: voorkomen is beter dan genezen.”

Zo combineert Vugts Verzekeringen verduurzaming, maatschappelijk verantwoord ondernemen én goed werkgeverschap.

Alexander Vugts (links) en André Vugts: ‘Verduurzaming weegt bij ons mee bij alle keuzes die we maken.’

Alexander tot besluit: “Vanaf 2025 wordt een duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote bedrijven. Op termijn zal dit ook gaan gelden voor het mkb. Als onderdeel van deze verplichtingen, zullen deze bedrijven ook kijken naar de duurzaamheid van leveranciers en dienstverleners waarmee zij zaken doen. INSVER ondersteunt verzekeringsadviseurs om te verduurzamen. Verduurzaming is meer dan uitsluitend idealistisch of een kostenfactor. Het is ook leuk, nuttig en een investering in de toekomst van je bedrijf. Overigens leiden veel maatregelen ook tot kostenreductie.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...