Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Adéle Jeuken a.s.r. 2024

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven vanwege hun impact op de samenleving. Werken aan duurzaamheid vraagt om samenwerking en bijdragen van alle burgers en bedrijven, inclusief verzekeraars én overheid.

...

TEKST AdéleJeuken

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat de komende jaren een grote impact zal (blijven) hebben op de gehele maatschappij. De verzekeringssector is niet dé sector waaraan consumenten (direct) denken als het gaat om het bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij. En als de relatie wel wordt gelegd, dan is dat vaak vanwege de klimaatrisico’s. Het bewustzijn over de impact van weersextremen, zoals langdurige regenbuien, hagelbuien, stormen en overstromingen, is toegenomen. Deze extremen treffen consu menten en bedrijven, waardoor direct de gevolgen van klimaatverandering worden ervaren en waar naar de verzekeringssector wordt gekeken om die risico’s over te nemen.

‘Duurzaam schadeherstel is snel én gemakkelijk voor de klant’

Doe mee

De recente aanpassingen in wet-en regelgeving benadrukken het groeiende belang van de verzekeringssector bij duurzaamheid. In overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geven wij als a.s.r. inzicht in hoeverre onze activiteiten bijdragen verschillende thema’s op het gebied van Evironment, Social en Governance (ESG). a.s.r. heeft zich bovendien verbonden aan verschillende duurzame initiatieven, waaronder de Net Zero Insurance Alliance. Het stre ven naar een emissieneutrale verzekeringsportefeuille tegen 2050 is één van de toezeggingen. Ook zoekt a.s.r. vanuit sociale duurzaamheid naar een balans tussen risicobeheer en het creëren van een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Daarom is a.s.r. onderdeel van het sociaal incasso manifest, dat consumenten wil helpen hun premie te betalen in financieel uitdagende tijden. Hieraan wordt invulling gegeven door een actieve betrokkenheid bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en het initiatief Geldfit, waarbij consumenten hulp kunnen krijgen bij het regelen van geldzaken.

Duurzame producten en diensten

Naast de zichtbare gevolgen van klimaatverandering, ervaren consumenten en bedrijven stijgende kosten voor gas en elektriciteit. Dit leidt tot veranderende behoeften bij verzekerden die steeds vaker vragen hoe ze hun woningen of bedrijven kunnen verduurzamen om zowel (fossiele) energie als kosten te besparen. Met onze duurzame producten en diensten, zoals onze producten die duurzame opties zoals zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen dekken en onze duurzaam hersteldienst, laten we bij a.s.r. zien een positieve bijdrage te leveren aan milieu-en natuurbehoud. Het duurzaam herstellen van materiële schades bij schade, is bij a.s.r. inmiddels een bewezen aanpak. Deze vorm van herstel in natura via ons duurzaam herstelnetwerk is niet alleen minder belastend voor het milieu, de kwaliteit is esthetisch gelijkwaardig aan vervanging en het proces van herstel is snel en gemakkelijk voor verzekerde.

Adèle Jeuken: ‘Verduurzaming is niet alleen denken maar ook doen.’

Sustainability desk

Bij a.s.r. hebben we ook onze Sustainability Desk, waar adviseurs terecht kunnen met vragen over het verzekeren van nieuwe duurzame initiatieven. De Sustainability Desk bestaat uit medewerkers van accountmanagement en acceptatie zakelijk. Zij beoordelen per verzoek wat de risico’s zijn, welke mogelijkheden wij hebben of kunnen creë ren. Zo doen we meer ervaring op met nieuwe technologieën en hebben we meer houvast om nieuwe risico’s, die ontstaan bij duurzame projecten, met onze adviseur en klant verantwoord verzekerbaar te maken. Omdat duurzame ontwikkelingen erg snel gaan, is het belangrijk ze bij te benen als verzekeraar.

Ondersteuning

Verduurzaming zal een zeer belangrijk onderdeel van ons leven worden en blijven. Hoe dan ook is er een impact voor consumenten en bedrijven op hun verzekeringsbehoeften. Aanzetten tot bewustwording, ondersteuning en advies geven om te komen tot structurele verbeteringen, zijn daarbij de eerste nood-zakelijke acties voor de adviseur. Het is belangrijk om de vragen en dilemma’s van klanten op dit gebied te onderzoeken en om klanten te stimuleren om op onderzoek uit te gaan. Bij deze trajecten kan a.s.r. adviseurs ondersteunen met duurzame producten en diensten en duurzame informatie voor ondernemers via ons Platform Duurzaam Ondernemen. Voor consumenten hebben we op Platform Duurzaam Wonen en het platform Duurzame mobiliteit in kaart gebracht wat zij kunnen doen om te verduurzamen.

Juist de ondersteuning van de adviseur is essentieel voor klanten, want verduurzamen is niet alleen denken maar ook doen. Want elke stap die we samen zetten, is een stap die van grote betekenis is voor de borging van de leefbaarheid.

AdéleJeuken is directeur Volmachten Intermediaire Distributie bij a.s.r..

Reactie toevoegen

 
Meer over
Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

a.s.r. voert soms fors premieverhogingen door bij haar particuliere schadeverzekeringen. Zo gaan casco- en WA-premie bij bromfietsen met 20 procent omhoog, wordt...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid is een gemeenschappelijk streven van veel verzekeraars. Ook Achmea ondertekende...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Partner in kennis SVC Groep in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Hoewel het verminderen van ongelijkheid één van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

(Partner in kennis Dukers & Baelemans in VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Wij hebben vorige week bij jullie onze hypotheek afgesloten voor het verbouwen...