Transitie vraagt om samenspel

Verbond van Verzekeraars

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal meedoen: overheid, bedrijven en consumenten en echt concrete acties ondernemen. Ook verzekeraars en hun ketenpartners. Gelukkig gebeurt er steeds meer.

Wereldwijd zien verzekeraars de schadelast door extreem weer oplopen. Ook in Nederland. Klimaatverandering is overal en zet door. Belangrijke vraag voor verzekeraars is hoe de schadelast zich de komende jaren zal ontwikkelen. Binnenkort geeft het Verbond antwoord op deze vraag. Als wij naar buiten komen met een doorrekening naar schadelast aan de hand van de nieuwe klimaatscenario’s die het KNMI in oktober 2023 publiceerde.

De Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), een alliantie van de Verenigde Naties en verzekeraars, heeft zich gecommitteerd aan een netto nul verzekeringsportefeuille in 2050. Ook verschillende Nederlandse verzekeraars hebben zich hierbij aangesloten. Alle verzekeraars in ons land kijken hoe ze hun portefeuilles klimaatneutraal kunnen krijgen (voor beleggingen via het Klimaatcommitment). Het is ook mooi om te zien dat bij de meerderheid van het intermediair, duurzaamheid inmiddels vast onderdeel is van het advies. Let wel, als verzekeraars het niet vanuit de eigen organisatie oppakken, dan komt het wel vanuit wet-en regelgeving. In 2050 wil de Europese Unie immers klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Weet dat deze trein ook in China en de VS is aangekomen en op punten zelfs harder rijdt dan Europa.

Maar hoe breng als verzekeraar de schadeportefeuille naar netto nul uitstoot? Hoe neem je je klanten mee in de net zero-transitie en houd je tegelijkertijd de verzekerbaarheid op peil? Om verzekeraars hierbij te helpen, heeft het Verbond afgelopen maand een (vrijblijvende) handreiking net-zero uitgebracht voor schadeverzekeraars.

CSRD

Het meten van uitstoot is in een stroomversnelling beland door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn vraagt van grote bedrijven, zoals banken, verzekeraars, en van onze grotere klanten, dat ze rapporteren over de manier waarop zij omgaan met duurzaamheid in hun eigen organisatie. Maar ook hun waardeketen, inclusief transitieplannen om de uitstoot terug te brengen. Die rapportages moeten de grootste bedrijven al aanleveren over het huidige jaar. De kleinere mkb-bedrijven zijn voorlopig vrijgesteld voor directe rapportage, maar zullen door hun grotere afnemers worden bevraagd. En ook door hun verzekeraar en bank.

Samenwerken dus, want voldoen aan deze rapportageverplichtingen is een opgave voor het hele bedrijfsleven, niet alleen verzekeraars. De grotere bedrijven, brancheorganisaties en consultancies zijn op dit moment druk bezig om hier beleid en standaarden voor te maken om zoveel mogelijk samenhang te creëren om een wildgroei aan aanleveropties te voorkomen. En voor het intermediair geldt: de rapportageverplichting biedt een uitgelezen kans om de klant multidisciplinair te helpen.

Vooral geen zigzagbeleid

Snelle ontwikkelingen en lange doorlooptijden van investeringen. Bedrijven en hun klanten hebben geen baat bij beleid dat afhankelijk is van de politieke wind op dat moment. Onze sector is gericht op de lange termijn en heeft dus baat bij lange termijn duidelijkheid op allerlei terreinen en vooral geen zigzagbeleid. Daarom blijven wij ons in de lobby hard maken voor een helder tijdspad voor de reële economie. Dan kan de financiële sector de klanten helpen bij de omschakeling op voor hen logische momenten. Pakt de politiek deze handschoen niet op? Dan leidt dit tot spanningen, zoals al duidelijk wordt bij het toenemende aantal rechtszaken van partijen tegen bedrijven en instellingen die in fossiele industrieën beleggen. Aan de andere kant moet je als sector ook oppassen om collectief legale bedrijfstakken uit te sluiten versus de kracht van engagement. Dit houdt een mededingingsrisico in, ook als je samen het juiste wil doen.

Je kunt kiezen voor de ogenschijnlijke makkelijke weg door je te verschuilen achter deze ontwikkelingen. Je kan naar elkaar wijzen. Want bieden verzekeraars wel genoeg capaciteit? Wil de klant wel een duurzaam alternatief of gewoon de goedkoopste en snelste weg? Laat het intermediair de keuzemogelijkheden voldoende zien? Een ding is helder: deze transitie gaat álle klanten raken. Klanten die zelf al bezig zijn, klanten die wel willen maar hulp nodig hebben, en klanten die niets met duurzaamheid hebben. De meeste particulieren en ondernemers willen best verduurzamen, maar moeten allerlei best forse hordes nemen. En dat is lastig vanuit bijvoorbeeld een kleine portemonnee en investeringen die een ondernemer eerst terug moet verdienen voordat er geld is voor een nieuwe schone re investering. Straf je dit af met uitsluiting of hogere premies? Daar is zowel de transitie als je klant niet mee geholpen. Van belang is om bij ‘ESG’ niet alleen naar de E van Environment te kijken, maar ook naar de S van Social. De sustainability goals van de VN bevatten niet voor niets veel uitgangspunten zoals klimaat, milieu, schone energie, maar ook zaken als geen honger, geen armoede, eerlijk werk en economische groei horen hier gewoon bij. Wij kunnen onze klanten helpen met onze kennis en netwerk, maar dat kunnen we niet alleen: een realistisch tijdpad vanuit de overheid is een van de belangrijkste randvoorwaarden.

Nieuwe risico’s

Wij zijn er als sector om transitie mogelijk te maken. Tegelijkertijd brengen nieuwe technieken vaak nieuwe veiligheidsrisico’s en onzekerheid met zich mee. Door in te zetten op preventie voorkomen we dat de verzekeringssector op de rem gaat staan. Dat betekent dat bij de ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe duurzame techniek je een verzekeraar in een zo’n vroeg mogelijk stadium moet betrekken. Zo hebben verzekeraars samen met andere partijen ingezet op inspectiemethodieken en clausules voor de installatie van zonnepanelen op daken. Hierdoor is het plaatsen van panelen weer een verzekeraarsrisico geworden. Maar ontwikkelingen gaan snel. Denk aan energieopslagsystemen, waterstoftechnologieën en carbon capture and storage. Als financiële sector moeten we nog meer gaan samenwerken met de technische sector. Ook om vervolgens nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen die passen bij de energietransitie zoals het verzekeren van emobility, prijsschommelingen bij duurzame energie of het opnemen van duurzaam herstel in de voorwaarden.

‘Heldere transitiepaden noodzakelijk, maar ook eigen rol verzekeringssector’

Daar komt nog iets bij: de schaal van sommige projecten. Daar gaat het intermediair in de co-assurantiemarkt de komende jaren tegenaan lopen. Het zal namelijk niet altijd makkelijk zijn voldoende verzekeringscapaciteit te vinden. Door een gebrek aan data, onzekerheid, lange doorlooptijden, prijsschommelingen, snelle ontwikkelingen en politieke risico’s. Dit vraagt om nieuw overleg tussen verzekeraars, intermediair en de overheid. Uiteraard binnen de kaders van de mededinging omdat verzekeraars geen afspraken mogen maken over voorwaarden en premie. Maar we kunnen wél marktoplossingen initiëren, vrijblijvende voorbeeldclausules, leidraden opstellen en guidance geven en lobbyen voor regelgeving. Of het gesprek aangaan voor publiek-private constructies.

Duurzaam schadeherstel

Duurzaam schadeherstel, daar kunnen schadeverzekeraars en de keten echt het verschil maken. Daarom hebben het Verbond, Nivre en Schoonmakend Nederland vorig jaar het Manifest Duurzaam Schadeherstel in de propertymarkt ondertekend. En we denken ook na over iets soortgelijks in de automotive branche. Maar het blijkt niet eenvoudig om een hele, op jarenlange ervaring draaiende keten te veranderen. Zo wordt op dit moment ons eigen gebouw hersteld na een schade. Onze eerste gedachte was in ieder geval ‘niet weer hé’, want eerder in 2023 hadden we ook al een flinke schade aan het pand. Onze tweede gedachte was dat we gewoon weer zo snel mogelijk op de rit willen zijn, met de intrinsieke motivatie om duurzaam te herstellen.

Een ‘mooi’ moment om zelf eens te ervaren hoe de keten inspeelt op behoeften van de klant, in dit geval die van het Verbond. Zo hebben we in de eerste weken flink wat partijen langs zien komen, herstellers, experts (ook die van de onderaannemers), makelaar, verzekeraar. Het herstelbedrijf dat de opdracht van ons kreeg, vanwege hun duurzame aanpak én ook goedkopere offerte, heeft behoorlijk gespaard op overbodige, extra ritjes. Ze werkten namelijk met op afstand uitleesbare sensoren tijdens het droogproces. Dit zorgde ervoor dat er ook redelijk snel geconcludeerd kon worden dat er überhaupt niet al te veel drogers nodig waren, de luchtvochtigheid was eigenlijk best goed. Zo werd er met één technologische ontwikkeling, de op afstand uitleesbare sensoren, al behoorlijk gereduceerd op CO2-uitstoot.

Wij hebben de ambitie om duurzaam schadeherstel gemeengoed te maken in de propertymarkt. Samen met de hele keten, want daar zit de kracht. Dat betekent samen het gesprek aangaan over wat de expert bijvoorbeeld nodig heeft van de verzekeraar om de klant mee te laten bewegen naar een duurzame keuze (want de consument moet het wel willen!) en hoe de reconditioneerder daarop kan inspelen. En dan hebben we het nog niet over andere belangrijke partijen zoals de adviseurs, de makelaars, de grootzakelijke markt, de bouwbedrijven, noem maar op. Die zitten ook in diezelfde keten en die hebben allemaal een rol in het herstel. Maar de eerste stappen zijn gezet!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Nieuwe campagne a.s.r. maakt duurzaamheid knuffelbaar

Nieuwe campagne a.s.r. maakt duurzaamheid knuffelbaar

a.s.r. laat in een nieuwe campagne zien dat duurzaam herstellen vaak veel logischer is dan vervangen én beter is voor het voor milieu. In de campagne staat...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen....

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...