Tweedeling op markt voor energiezuinige woningen neemt in rap tempo toe

Zonnepanelen dak via Pixabay

Waar in 2021 zo’n een op de drie aangekochte woningen een energiezuinig label had in het hogere prijssegment, betreft dat twee jaar later de helft van de woningen. In het prijssegment van boven de zes ton is het aandeel woningen met label A en B meer dan twee keer zo hard gestegen ten opzichte van het segment onder de vier ton. “Het gevaar van deze ontwikkeling is een verdere tweedeling, waarbij de hogere inkomens significant vaker een energiezuinige woning bezitten”, aldus Georgette Lageman, expert woontoegankelijkheid bij BLG Wonen, op basis van een analyse van nieuwe hypotheekklanten tussen 2021 en 2023. “Omdat vanaf dit jaar voor de aankoop van woningen met een beter energielabel meer geleend mag worden, verwachten we dat deze kloof verder toeneemt.”

Er zijn op dit moment marktinitiatieven waarbij er alleen een lagere rente wordt gerekend voor hypotheken met label A of beter. Lageman: "Natuurlijk is het mooi om goed gedrag te belonen. Echter, de grootste winst is te behalen voor huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal die vaker aangewezen zijn op woningen met een slechter label. Onze analyse laat zien dat hun kans om in een huis met energielabel A of B te wonen, kleiner is dan bij de hogere inkomensgroepen.” Lageman wijst er verder op dat het prijsverschil tussen een gemiddelde woning met energielabel G en energielabel A tussen 2020 en 2023 is opgelopen naar 140.000 euro.“Al met al is er is in korte tijd een ongewenste tweedeling in de woningmarkt aan het ontstaan.”

Twijfel

Voor woningbezitters met een huis met label C of slechter loont verduurzaming juist bij uitstek. Toch blijkt uit aanvullend onderzoek onder 1300 klanten van SNS, RegioBank en BLG Wonen dat de stap naar verduurzaming niet voor iedereen makkelijk is. Een derde van de klanten met een gezamenlijk inkomen van minder dan twee keer modaal had vooraf twijfels over de verduurzaming. Deze klanten aarzelen vaker dan de groep met een huishoudinkomen boven twee keer modaal. De financiële investering en de onzekerheid over de terugverdientijd en effectiviteit van maatregelen, worden als belangrijkste redenen genoemd.

Van de huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal vond zo’n één op de drie de adviezen die ze ontvingen over de te nemen energiebesparende maatregelen ‘(zeer) onduidelijk’. Eenzelfde percentage noemde de informatie over subsidies voor verduurzaming ‘moeilijk tot zeer moeilijk’.

 

In de uitkomsten van het onderzoek onder hypotheekklanten ziet Lageman een aantal hoopvolle aanknopingspunten om twijfelaars over de streep te trekken. “Van de klanten die hun woning verduurzaamd hebben is 90 procent daar achteraf tevreden over. Zowel over het traject als over het resultaat.”

 

Bespaarhypotheek en energiebespaarplan

 

Een meerderheid (57 procent) geeft in het onderzoek aan al het werk - van advies tot uitvoering - graag bij één partij te willen beleggen. Lageman: “Een duidelijk signaal. Wij hebben de handschoen opgepakt. Klanten kunnen vanaf deze maand een hypotheekproduct – de Bespaarhypotheek - bij ons afsluiten in combinatie met het laten maken van een energiebespaarplan.* Dat plan maakt een externe partij. Er staan verduurzamingsmaatregelen in om tot energielabel A of B te komen. Het werk kan vervolgens door deze partij volledig uit handen worden genomen.” Lageman: “Dit kan interessant zijn voor mensen die een woning met label C of slechter aankopen en naar energielabel A of B willen. Bovendien brengen wij vooruitlopend op het behalen van die A/B-labels al een lagere hypotheekrente in rekening. Met deze aanpak willen we verduurzaming van de woning voor iedereen toegankelijk maken. En zo ook verduurzaming stimuleren voor inkomens tot twee keer modaal, die vaker aangewezen zijn op energie-onzuinige woningen.”

 
 

Reactie toevoegen

 
Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

BLG Wonen lanceert Bedrijfshypotheek

BLG Wonen lanceert Bedrijfshypotheek

BLG wonen heeft de Bedrijfshypotheek gelanceerd. Daarmee richt BLG Wonen zich naast 'goed wonen' ook op 'goed werken'.  De uitbreiding naar de zakelijke woningmarkt...

Van Bruggen Adviesgroep: goed dat er geen verplichte labelsprong komt

Van Bruggen Adviesgroep: goed dat er geen verplichte labelsprong komt

Van Bruggen Adviesgroep noemt het goed dat er geen verplichte energielabelsprong komt. "De vraag is wel", aldus de adviesketen in reactie op het hoofdlijnenakkoord...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Invloed van energielabel op extra hypotheek wordt verkeerd begrepen

Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden Bank blijkt dat huiseigenaren de nieuwe regelgeving over het energiezuinig maken van woningen verkeerd begrijpen. Driekwart...

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....