CO2-reductie bij assurantiekantoren

Milieu vervuiling fabrieken schoorstenen via Pixabay

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent (ten opzichte van 1990). Realisatie is noodzakelijk om verdere opwarming van de planeet zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook, of misschien wel juist, de verzekeringsbranche kan hier een grote bijdrage aan leveren. Hoe? Door als bedrijf je CO2-voetafdruk te berekenen en vervolgens maatregelen te nemen gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot. INSVER heeft speciaal voor assurantiekantoren twee voetafdrukcalculators ontwikkeld waarmee de CO2-uitstoot berekend wordt.

...

Een oorzaak van de opwarming van de aarde is de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool en aardgas. Hier - bij komt CO2 vrij. Met als gevolg kli maatverandering: hogere temperaturen, zwaardere regenbuien, overstromingen, bosbranden, migratie (we kennen de beelden). Internationaal streven we met elkaar naar een maximale opwarming van 1,5 graad. Het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van bedrijven draagt hieraan bij. Dat brengt ons bij de vraag: hoe groot is de voetafdruk van jouw bedrijf, hoe is die samengesteld en waar liggen de beste reductiekansen?

Voetadrukcalculator

Een calculator is een berekeningsmodule waarmee inzicht verkregen kan worden voor welke CO2 -uitstoot de or ganisatie verantwoordelijk is. Met een vragenlijst wordt het energieverbruik (verdeeld naar olie, benzine, elektriciteit, etcetera) in de organisatie geïnventariseerd op het gebied van vervoer, machines, kantoor, woon-werkverkeer, enzovoort. Dat verbruik wordt vermenigvuldigd met zogenaamde emissiefactoren, die per brandstof verschillend zijn. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot voor het verbruik van kWh stroom en voor bijvoorbeeld het verbruik van aardgas en een liter diesel of benzine. Door al deze vermenigvuldigingen op te tellen is de CO2 -voetafdruk van de organisatie be rekend. Op deze wijze kun je jaarlijks inzicht krijgen in de totale CO2-uitstoot en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Het vertrekpunt bij CO2-reductie in je organisatie ligt bij het bekende adagium: meten is weten. Met de calculator meet je de CO2-uitstoot van de organi satie op enig moment.

Vanuit de gedetailleerde rapportage krijgt de organisatie inzicht in de omvang en samenstelling van de voetafdruk naar verschillende activiteiten. Daardoor wordt het mogelijk gerichter aan knoppen te gaan draaien om CO2-reductie te realiseren.

Want, daar waar je CO2-uitstoot het grootst is, kun je mogelijk met een beperkt aantal maatregelen al snel vooruitgang boeken. Door periodiek deze berekening te maken, krijg je inzicht in de resultaten van de genomen maatregelen en krijg je nieuwe ideeën om de ingeslagen weg van CO2-reduc tie voort te zetten. Communicatie met medewerkers en klanten vergroot het draagvlak voor CO2-bewustwording en verdere besparingsmaatregelen.

C02-besparende maatregelen

Reductie van de CO2-uitstoot van de organisatie richt zich op het vermijden van gebruik van fossiele brandstoffen, het verminderen van energieverbruik, het eventueel zelf opwekken van duurzame energie en resterende nog niet te reduceren energieverbruik compenseren. Wat voorbeelden van CO2-bespa

• Op het gebied van vervoer:

– auto’s op (groene) elektriciteit of waterstof;

– minder en kleinere auto’s;

– meer met openbaar vervoer reizen;

– fiets van de zaak.

• Met betrekking tot kantoorhuisvesting:

– apparatuur en licht uit als kantoor leeg is;

– warmtepompen en zonnepanelen installeren;

– verwarming lager en de airco min der gebruiken.

• Enkele overige maatregelen:

– stap over op volledig papierloos;

– Fairtradeproducten in de kantine;

– afval scheiden en verminderen;

– stimuleer medewerkersbewustzijn.

De rapportage van de voetafdrukcalculator bestaat uit twee delen. Enerzijds de terugkoppeling in getallen van het energieverbruik per activiteit. Door de omrekening met de emissiefactoren wordt dat uitgedrukt in kilogrammen.

Verbruikt men in de organisatie bij-voorbeeld 10.000 liter aan diesel, dan betekent dat een CO2-uitstoot van 30.000 kg; oftewel 30 ton CO2. Al dat verbruik wordt voor de organisatie opgeteld en uitgedrukt in kilo’s (bij hele kleine organisaties) of tonnen CO2uitstoot (bij grotere organisaties). Het tweede deel van de rapportage betreft een uitgebreid overzicht van de CO2-besparende maatregelen. Als een soort menukaart waarop je kunt aanvinken waarmee het bedrijf de CO2-reductie kan oppakken. De hiervoor genoemde energiebesparende maatregelen zijn uit deze uitgebreide menukaart gehaald.

‘Een assurantiekantoor met vijf personen kent een uitstoot van rond de 20.000 kilo’

Positieve ervaringen

Met duurzaamheid in het bedrijf bezig zijn is leuk en uitdagend. Er zijn allerlei ontwikkelingen die er op wijzen dat assurantiekantoren met duurzaamheid aan de slag kunnen. Voor hun eigen bedrijf, maar zeker ook voor de klanten. Met een voetafdrukcalculator kun je de eerste concrete stappen zetten. De ervaring van andere bedrijven die zo’n calculator al eens hebben ingevuld, is positief. Het geeft inzicht en motiveert om bepaalde zaken op te pakken. Door medewerkers te betrekken gaat het onderwerp duurzaamheid leven in de organisatie. Langzaamaan wordt het een sport om CO2-reductie te realiseren. Je beleeft er met elkaar plezier aan en de resultaten zijn groot:

• een verlaging van de CO2-uitstoot van het bedrijf en dus een mooie bijdrage aan het klimaat;

• kennis opdoen over duurzaamheid, die je weer kunt inzetten om de klanten nog beter van dienst te zijn;

• als bedrijf meegaan in een duurzaamheidstransitie en zo werken aan een bestendige toekomst van het bedrijf.

De ambities van het kabinet om de CO2-uitstoot terug te brengen zijn groot en noodzakelijk om grotere klimaatverandering tegen te gaan. Dat kan het kabinet niet alleen. Burgers en bedrijven moeten ook deze handschoen van de CO2-reductie oppakken. Ook de verzekeringsbranche kan hierin een rol spelen. Het invullen van de voetaf drukcalculator is voor een assurantiekantoor een hele mooie concrete eerste stap. Zodat het bedrijf de eigen CO2-uitstoot omlaag weet te brengen én omdat je met de opgedane kennis de klanten kunt helpen in hun duurzaamheidsambities.

Reactie toevoegen

 

Reacties

René Stekelenburg - Stekelenburg Financieel Advies 1 april 2024

Kan een adviseur zelf niet meer nadenken? Doe onderzoek, lees ook eens iets anders dan de MSM. Onze atmosfeer bestaat voor 0,04% uit CO2. En dan moeten ons verteld worden dat dat teveel is? CO2 is juist uitstekend voor onze natuur! In mijn opinie is iedereen die dit gelooft zijn verstand verloren.

Meer over
Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid is een gemeenschappelijk streven van veel verzekeraars. Ook Achmea ondertekende...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Partner in kennis SVC Groep in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Hoewel het verminderen van ongelijkheid één van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

(Partner in kennis Dukers & Baelemans in VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Wij hebben vorige week bij jullie onze hypotheek afgesloten voor het verbouwen...

Duurzaam advies aan mkb is integraal

Duurzaam advies aan mkb is integraal

(Fred de Jong, onderzoeker en associate lector, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De ontwikkeling naar brede, integrale adviseur voor het mkb is voor financieel...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Wees er ook voor isoleerders, verduurzamers en bespaarders

Wees er ook voor isoleerders, verduurzamers en bespaarders

(Partner in kennis Obvion in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het belang van verduurzamen is onder de Nederlandse bevolking inmiddels wel duidelijk. We rijden...