Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

Jennifer Rietveld-Dirksen Achmea 2024

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid is een gemeenschappelijk streven van veel verzekeraars. Ook Achmea ondertekende in 2019 het klimaatcommitment van de financiële sector, en heeft inmiddels klimaatdoelstellingen opgesteld voor de eigen bedrijfsvoering, haar beleggingsportefeuille en verzekeringsactiviteiten. Jennifer Rietveld–Dirksen, senior manager intermediaire regie bij Achmea, legt uit hoe de verzekeraar die afspraken wil borgen in de samenwerking met haar partners. “Klimaatdoelstellingen zijn heel mooi, maar als verzekeraar bereiken we niks als we niet de hele keten meekrijgen.”

...

“Voor mij persoonlijk is het belangrijk om de wereld goed door te geven aan toekomstige generaties. Dat speelt nog meer nu ik sinds een jaar oma ben van twee kleinkinderen. Ik ben nog opgevoed met elke avond een stukje vlees. Dat doe ik nu niet meer, ik ben grotendeels vegetarisch gaan eten. Als ik eens een stukje vlees eet, dan komt het van een boerderij die duurzaam en diervriendelijk produceert.

Als Achmea stellen we natuurlijk veel ambitieuzere doelen. Onze visie is Duurzaam Samen Leven. Samen met onze klanten, partners en relaties willen we grote maatschappelijke oplossen op het gebied van gezondheid dichterbij, slimme mobiliteit, onbezorgd wonen & werken en inkomen – voor nu, straks en later. Daarop baseren we onze producten en diensten, zodat die onze klanten bieden wat ze nu nodig hebben, maar ook voor de toekomst houdbaar blijven. Dat doen we niet onverdienstelijk, maar het kan en moet nog beter. Met grote stappen waar het kan, en kleine stappen waar de werkelijkheid weerbarstig is.”

Adviseur belangrijkste schakel

“Veruit het belangrijkst in de verzekeringsketen is de onafhankelijke intermediair. Zij kennen de klant – het bedrijfs-leven – als geen ander. Ze weten welke veranderingen daar op stapel staan, en wat de impact daarvan is op die bedrijfsvoering. Maar wat is de impact op het milieu? Wat zijn schonere alternatieven? Die kennis is essentieel voor intermediairs om duurzaam te kunnen adviseren. Daar willen we onze adviseurs in ondersteunen.

Achmea is sinds 2021 lid van de Net Zero Insurance Alliance . Dat is een initiatief van de Verenigde Naties, waarin verzekeraars samenwerken aan wetenschappelijk onderbouwde standaarden en methodes om de CO2-voetafdruk van de verzekeringsportefeuille te meten. Elke verzekeraar stelt vervolgens zelf realistische reductie-en of engagementdoelen vast. De uitkomsten delen we met onafhankelijke adviseurs. Zodat zij hun klanten goed kunnen adviseren, en we ook voor hen een sociaal rechtvaardige transitie mogelijk maken.”

Partner voor de overheid

“Duurzaamheid heeft een onmiskenbare maatschappelijke component. Denk aan de overstromingen van 2021, in Limburg. Als partner voor de overheid stellen we onze expertise beschikbaar om aan de ene kant schade door extreem weer te voorkomen. Ook richt het overleg zich op de vraag hoe je schade met elkaar verzekerbaar kunt houden, wanneer zich een vergelijkbare ramp opnieuw voordoet.

Daar liggen kansen voor onafhan kelijke adviseurs. Neem bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, dat een loods vol wil leggen met zonnepanelen. Als expert zou de adviseur in het voortraject al bij zulke plannen betrokken moeten zijn. Want bij een zonnepark spelen allerlei factoren die voor brandgevaar kunnen zorgen. Dat betekent dat zo’n ondernemer goed geadviseerd moet worden over constructie technische-en veiligheidseisen, om te voorkomen dat het bedrijf buiten de verzekering valt. Binnen Achmea hebben we hier inmiddels veel ervaring in opgebouwd.”

De andere kant

“We hebben als verzekeraars nog een verantwoordelijkheid: de verduurzaming van onze beleggingsportefeuille. Dat wil zeggen: beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier, met respect voor mensen en hun leefomgeving. Dat is een heel traject, waarbij we verandering willen realiseren in de reele economie. Dit doen we onder meer door structureel dialoog te voeren met bedrijven waarin we beleggen. Beleggen in fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, dat moet stap voor stap worden afgebouwd. Want als je daar bij wijze van spreken morgen de stekker uit trekt, dan heeft dat ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij. Dat is anders bij zoiets als tabaksproducten. Het heeft geen maatschappij-ontwrichtende gevolgen om daarmee te stoppen. Zo moeten we gedurende het hele proces goede afwegingen maken, en meten wat onze vorderingen zijn op weg naar een maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingsportefeuille.”

Jennifer Rietveld-Dirksen: ‘De hele keten meekrijgen.’

Vertrouwensband met klanten

“Ik zie meer dan ooit die toegevoegde waarde van de onafhankelijke adviseur als sparringpartner van de klant. Als raadgever, als partner in business, om lastige of spannende keuzes om te zetten in duurzame concurrentievoordelen. De adviseur is er primair voor ondernemers. Die hebben een bepaald specialisme, of een discipline waar ze goed in zijn, maar daar horen schadevraagstukken en duurzaamheidskwesties nog niet altijd bij. Terwijl ze daar door de verandering van het klimaat wel steeds meer mee te maken krijgen. Want duurzaamheid is oneindig veel meer dan alleen die zonnepanelen op je dak. Het gaat over de langetermijnstra tegie, over de vraag: hoe help ik mijn bedrijf de toekomst in. Wat we nu al zien, is dat adviseurs die daar goed in opereren een hechte vertrouwensband opbouwen met hun klanten.”

Voortdurend in gesprek blijven

“Een ronde tafeldiner met CEO’s van onze grootste intermediaire partners leverde vorig jaar belangrijke inzichten op. Babs Dijkshoorn, onze directeur Duurzaamheid, bracht daar een aantal stellingen ter tafel. Daar kwam een verhelderend gesprek uit voort over duurzaamheidsvraagstukken en wat er allemaal bij komt kijken. Bottom line is dat het voor iedereen een leertraject is, en dat we met elkaar in gesprek moeten blijven over welke lessen we kunnen trekken uit onze inspanningen. Dat is toch de beste manier om goede bedoelingen om te zetten in een praktische aanpak die je kunt borgen in de strategie en visie van een organisatie.

Wat me opviel, is de motivatie van al die CEO’s om werk te maken van duurzaamheid. In de dagelijkse praktijk zijn ze – laten we eerlijk zijn – elkaars concurrenten. Maar dat blijkt dus niet te spelen op het gebied van duurzame commitment. Dat biedt hoop, nee, sterker nog, een stevig houvast voor een rechtvaardige, klimaat positieve toekomst voor iedereen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nederlanders vinden 40-urige werkweek achterhaald

Nederlanders vinden 40-urige werkweek achterhaald

Ruim zes op de tien werkende Nederlanders vinden 40 uur werken per week te veel, leert onderzoek in opdracht van Achmea. Bovendien geeft ruim een derde aan bang...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Achmea Innovation Fund investeert in Laka

Achmea Innovation Fund investeert in Laka

Achmea Innovation Fund heeft een investering gedaan in Laka. Laka, opgericht in 2017 in Londen, is een mobiliteitsinsurtech, die inmiddels actief is in  meerdere...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Partner in kennis SVC Groep in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Hoewel het verminderen van ongelijkheid één van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde...

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

Verandering is de brandstof voor succesvol ondernemen

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) De afgelopen 65 jaar is er veel veranderd maar één ding staat vast voor Kees Dullemond: "Veranderingen zijn...