Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Kennisartikel Doelbeleggen foto Robin, Tjade, Julian (tafel)

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen. Doelbeleggen.nl sluit daar bij aan met ‘lichtgroene’ portefeuilles. Maar duurzaam handelen betekent ook: adviseren met oog voor de situatie van de klant op dat moment. Flexibele oplossingen helpen daarbij, vertelt Julian Schouwenaars, financieel planner en beheerder van de portal Samen Doelbeleggen.

...

Duurzaam beleggen wordt steeds vanzelfsprekender en de samenleving verwacht van beleggingsinstellingen dat zij hun beleid hierop aanpassen. Doelbeleggen.nl heeft in 2022 de knop omge zet van een ‘grijs’ naar een ‘lichtgroen’ beleggingsbeleid. “Dat hebben we gedaan omdat we dat zelf belangrijk vinden én omdat onze klanten erom vragen,” vertelt Julian. “Daarmee willen we bijdragen aan een gezondere samenleving, een veiliger leefomgeving en een toekomstbestendige maatschappij.”

Om te voldoen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) heeft Doelbeleggen. nl een aantal fondsen verkocht waarvoor geen plaats meer is binnen een lichtgroen beleggingsbeleid. In plaats daarvan zijn duurzamere fondsen aangekocht met een vergelijkbare rendementsverwachting. Bij de keuze van de fondsen is rekening gehouden met ecologische en sociale kenmerken en met het stimuleren van goed bestuur, ook wel ESG genoemd. Duurzaamheid is geen doel op zich van deze fondsen, zoals bij beleggingen in windmolens en zonneparken wel het geval is.

Duurzame klantrelatie

Nieuwe klanten kiezen makkelijker voor beleggen via Doelbeleggen.nl vanwege het lichtgroene beleggingsbeleid. “Zo zorgen onze beleggingskeuzes ook voor een duurzame klantrelatie.”

Bij het advies aan de klant speelt duurzaam beleggen een belangrijke rol, maar Julian vindt het minstens zo belangrijk om jaarlijks te kijken of de gekozen oplossing nog past bij de situatie op dat moment. “Een klant die belegt voor zijn pensioen, zal misschien het ene jaar meer kunnen of willen inleggen dan het andere jaar. De verruimde vrijstellingen in de nieuwe pensioenwet geven ondernemers maar ook werknemers met een te krap pensioen de kans om hun pensioen bij te spijkeren, als ze daar de financiële ruimte voor heb ben. En voor een klant die de pensioendatum nadert, is het belangrijk om te kijken of het risicoprofiel moet worden aangepast.”

Flexibele uitkeringsfase

In de uitkeringsfase kan flexibiliteit erg belangrijk zijn, want niemand weet hoe het leven loopt na pensionering. “Bij veel aanbieders moet een klant op de ingangsdatum van zijn lijfrente kiezen voor een vaste looptijd. Vervolgens worden de uitkeringen daarop afgestemd. Bij Doelbeleggen.nl is flexibili teit de standaard. Klanten kiezen wel een looptijd, maar ze kunnen die later ook weer aanpassen. Het is altijd moge lijk om te kiezen voor hogere uitkeringen in het begin. Maar ook op een later moment kan de uitkering nog worden verhoogd en de looptijd verkort. Zo blijft een lijfrente passen bij het leven van de klant.”

‘Duurzaam adviseren is iets anders dan beleggen in windmolens’

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie, vindt Julian. “Klanten verlangen maatwerk van een adviseur. En als het leven anders loopt dan gedacht, dan bewijzen flexibele oplossingen hun waarde. Maar ook als er niets veranderd hoeft te worden, is het fijn om dat samen met de klant te kunnen vaststellen. Dat is actief klantbeheer en verstevigt de klantrelatie.”

DSI beleggingsadvies nodig?

Sommige intermediairs missen de kennis die nodig is om klanten op alle fronten een advies op maat te kunnen geven. Het digitale platform Samen Doel beleggen is voor hen een handig hulp-middel. “Het platform bevat handige tools voor het maken van berekeningen en offertes, onder andere voor het op bouwen en uitkeren van pensioen in de derde pijler. Tegelijkertijd is het platform een kenniscentrum voor advies, met toegang tot fiscale expertise en advies van DSI Beleggingsadviseurs. Zij helpen intermediairs onder andere bij het definiëren van doelen, het vastleggen van risicobereidheid en het meten van de haalbaarheid. Adviseurs die een beleggingsoplossing onderbrengen bij Doelbeleggen.nl kunnen op het platform de portefeuille van hun klant inzien en hun kosten incasseren via bruto rekeningen. Zo is de advisering niet alleen goed voor de klant, maar ook voor de adviseur.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

Holistische benadering

Holistische benadering

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Duurzaam beleggen op zich zou niet het doel moeten zijn, wel het creëren van een samenleving die bomen...

Ga in gesprek

Ga in gesprek

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel...

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

CO2-reductie bij assurantiekantoren

CO2-reductie bij assurantiekantoren

(Partner in kennis INSVER in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen is een CO2-uitstootreductie in 2030 van 55 procent...

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

Achmea gaat in gesprek met intermediaire partners

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid is een gemeenschappelijk streven van veel verzekeraars. Ook Achmea ondertekende...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...