It’s a wonderful (advies)world!

Katern Pensioen en Vermogen algemeen foto 1 groepsfoto ZO GROOT MOGELIJK

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen & Vermogen. Meijaard wilde er het belang mee onderstrepen van duurzaam beleggen. Maar het is ook een wonderful adviesworld. Tijdens de middag werden tal van advieskansen pensioen en vermogen geschetst door de plenaire sprekers Meijaard enTheo Gommer (Gommer Advocaten) en de kennispartners Brand New Day, Doelbeleggen.nl, Evi van Lanschot, NNEK/Dazure en Scildon.

Gommer opende de middag met zijn kijk op de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en wet- en regelgeving daaromheen zoals de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en pensioenbedrag ineens. Gommer omschreef het nieuwe pensioenstelsel als “sparen voor jezelf in een collectief jasje”. Een ander kenmerk is “het behoud van solidaire elementen als je onder de verplichtstelling in de tweede pijler valt”. Die verplichtstelling had er wat Gommer betreft af gemogen. Gommer: “Ik ben het eens met de insteek van de wet. Zij past veel beter bij de huidige arbeidsmarkt en maatschappij. Ik ben het minder eens met de gekozen richting. Ik ben voor afschaffing van de verplichtstelling en de invoering van een pensioenplicht met daarbij meer ruimte voor tijdelijke uitkeringen. Dan los je meteen ook de witte pensioenvlek op, want – alle pogingen tot het tegendeel ten spijt- en zullen altijd mensen blijven die uit zichzelf geen geld opzij zetten voor een oudedagsvoorziening.”

Tegen dezelfde achtergrond beschouwt Gommer de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet aan werkt bij voorbaat als mislukt. “Tenzij er ook verplicht pensioen komt.”

De RVU slaat maar beperkt aan. “Mensen kunnen niet rondkomen van 26.184 euro”, aldus Gommer. “De

Theo Gommer: ‘Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk.’

Hubrien Meijaard: ‘Van grijs naar groen.’

RVU moeten we afschaffen of verbeteren.” Gommer zou eigenlijk liever zien dat mensen voor wie het werk te zwaar wordt of die het wel gezien hebben in hun vak (Gommer: “Ik kan me voorstellen dat je het na 30 jaar wel gehad hebt met je beroep”) ander werk zoeken. “Er gaan de komende tijd twee keer zoveel mensen met pensioen dan dat er aan nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Wie gaat het werk doen? Digitalisering en robotisering, ja, maar daarmee kunnen we nooit het hele probleem oplossen.”

Wie gaat dat betalen?

In de nieuwe pensioenwereld hebben deelnemers (iets) meer keuzes. Gommer raadde de adviseurs in de zaal aan om zo’n tien jaar voor de pensioendatum van een klant goed te kijken wat er in zijn of haar (in het nieuwe stelsel persoonlijke) pensioenpot zit en een plan te maken. Gommers inleiding droeg niet voor niets de titel ‘Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk’.

Gommer: “Ik denk niet dat adviseurs een rol gaan spelen bij keuzebegeleiding van uitvoerders, dat zal toch - gezien de omvang - IT-gestandaardiseerd zijn en dus niet persoonlijk. De adviseur moet zich mijns inziens gewoon richten op de consument en/of via de werkgever, maar dus niet op uitvoerders.

“Uiteraard willen werknemers niet betalen... dat is juist het ‘probleem’. Ze willen wel advies, maar niet betalen. Werkgevers kunnen daar een rol in spelen, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Adviseurs moeten werknemers dus overtuigen dat ze er toch goed aan doen een plan te maken en zich daarbij te laten helpen. Maar dat zal dus de uitdaging worden.”

Meer dan genoeg

Een belangrijke adviesontwikkeling op pensioenvlak is de aanzienlijke verhoging van de fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies naar 30 procent. Dat nieuwe percentage is volgens Gommer meer dan genoeg. Nieuw is verder dat men voortaan tot tien in plaats van zeven jaar terug gebruik kan maken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. En men mag tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.

Gommer gooide nog een knuppel in het hoenderhok door de vraag te stellen: “Moeten we nog partnerpensioen toekennen? Nog even los van de kosten, geldt dat samenleefvormen enorm veranderd zijn. Een vaste partner is allang geen gegeven meer.”

Het partnerpensioen wordt hervormd: uitsluitend nog op risicobasis verzekerd, tot maximaal 50 procent van het verzekerde salaris. In beginsel is sprake van een verbetering, maar de vraag is natuurlijk of die maximale 50 procent wordt verzekerd of dat een lager percentage wordt. Gommer meent: “50 procent is meer dan voldoende. Gemiddeld is 30-40 procent vergelijkbaar met hoe het was en gezien het feit dat er meer dan gemiddeld sprake is van tweeverdieners, is dat voldoende. Er is dan juist vaker behoefte aan een tijdelijke uitkering, totdat de kinderen ‘ouder’ zijn.”

'Financieel adviseurs als superhelden’

Maatschappelijk rendement

Duurzaam beleggen, het leek voor veel adviseurs in de zaal nog geen prioriteit. Terwijl, aldus Hubrien Meijaard, de tijd dringt. Hij maakte de klimaatverandering aanschouwelijk en liet zien hoe snel die verandering zich voltrekt. Meijaard toonde zich optimistisch dat het tij nog kan worden gekeerd, maar dan moeten we wel in beweging komen. En dat kan volgens hem prima, want duurzaam beleggen levert ook nog eens een beter financieel rendement op. “Dus waarom zou je het niet doen?”

Van grijs naar groen, luidde de titel van Meijaards lezing. Grijs is het gebied van beleggingen in fossiele brandstoffen en andere milieu- en mensonvriendelijke zaken. Inmiddels zijn steeds meer beleggingen lichtgroen, dat wil zeggen dat ze duurzamer zijn. Waarbij helaas nog vaak sprake is van greenwashing. Onder groen vallen de echt duurzame beleggingen. Meijaard noemde de kleuren grijs, lichtgroen en groen niet toevallig; de Europese SFDR-regelgeving hanteert juist deze kleurindeling.

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er ook een schaduwkant aan verduurzaming zit. “Als we stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen, wordt de benzine duurder.” Meijaard ontkende dat niet, maar dat is dan maar de prijs die moet worden betaald. “Ik wil een leefbare wereld achterlaten.”

‘Het is voor jou en je klanten een foute overtuiging dat duurzaamheid geld kost’

Meijaard denkt dat er een zekere mate van sturing vanuit de overheid nodig zal zijn om het doel te bereiken. “De vrije markt werkt niet in dit geval. Maar het begint met kijken naar onszelf.”

Groene cape

Meijaard riep de adviseurs in de zaal op vanuit hun positie als vertrouwenspersoon van consument en ondernemer verduurzaming aan te jagen. “Jullie zijn de superhelden.” Om dit te illustreren, plukte Meijaard iemand die werk maakt van duurzaam beleggen uit de zaal en deed hem een groene cape om.

Praktijktips pensioen en vermogen Theo Gommer

Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer.

Gommer geeft als praktijktips aan financieel adviseurs mee: “Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen komt er meer ruimte voor persoonlijke keuzes. Zowel in de opbouwfase (tip 1), bijvoorbeeld meer/minder premie. Dus een lagere/hogere eigen bijdrage in de pensioenregeling, of bijsparen met een bancaire lijfrente. Als ook meer opties richting/in de uitkeringsfase (tip 2). Zo komt er de nieuwe optie van een lumpsum van tien procent (vanaf 2025) en is er het bestaande hoog/laag-pensioen en soms de optie van doorbeleggen. Ook met eerder/later met (deeltijd)pensioen kan het eigen pensioenplan goed vorm worden gegeven. En heeft men (voor een premievrij pensioen) een shoprecht, dan kan men op pensioeningangsdatum dat pensioen aankopen bij de dan gewenste uitvoerder.

“De laatste én belangrijkste tip (3) is dan ook: maak een pensioenplan en laat vooral ook de factor arbeid – dus langer parttime werken – daar een grote rol bij spelen. Maak daarbij gebruik van de nieuwe mogelijkheden als gevolg van de pensioentransitie. Waarbij naast de (vaste) AOW, flexibel pensioen, een eigen (bancaire) lijfrente en overig vermogen (eigen huis/ beleggingen) en tot slot arbeid zo zijn ingebed dat het past!”

Praktijktips pensioen en vermogen Hubrien Meijaard

“Bedenk dat voor jou en je klanten een belangrijke - maar foute - overtuiging is dat duurzaamheid geld kost.” Aldus Hubrien Meijaard.

Meijaard geeft als praktijktips aan financieel adviseurs: “Vraag aanbieders om concrete informatie over de duurzaamheid van hun fondsen en of beleggingsportefeuilles. Er is bijvoorbeeld alweer een paar jaar EU-wetgeving over duurzaamheid van beleggingsfondsen: zijn de fondsen van de aanbieders grijs (artikel 6), lichtgroen (artikel 8) of donkergroen (artikel 9)?

“Bepaal voor jezelf hoe duurzaam je wilt beleggen: wil je dat je klanten wel de markt volgen, maar in ieder geval niet beleggen in de meest foute bedrijven? En beleggen in bedrijven die in hun sector het minste schade aan het milieu aanrichten? Dan zijn lichtgroene indexfondsen wellicht geschikt voor jouw klanten. Of wil je verder gaan en actief meewerken aan duurzame oplossingen? Om niet minder schade aan te richten, maar de aarde te verbeteren met concrete impact? En geen risico te lopen op ‘greenwashing’? Dan kun je kijken naar donkergroene impactfondsen.

“En met stip op één: bedenk dat voor jou en je klanten een belangrijke - maar foute - overtuiging is, dat duurzaamheid geld kost. Niets is echter minder waar. Al vele jaren zorgen duurzame beleggingen voor een gelijk of beter rendement dan grijze beleggingen. Maar dat kan zo zijn, jij en je klanten geloven het gewoon niet….Dus laat deze gedragsvalkuil van jou en je klanten je niet belemmeren om bewust te kijken naar de duurzaamheid van de beleggingen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Scildon vernieuwt website met AI

Scildon vernieuwt website met AI

Scildon heeft een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe site maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. Anjellina Tschi, Manager Brand & Marketing bij Scildon:...

Kijk op inkomensactualiteiten op VVP-event Inkomen

Kijk op inkomensactualiteiten op VVP-event Inkomen

VVP organiseert op dinsdagmiddag 2 juli haar zesde vakevent Inkomen. Dit met Janthony Wielink (Enkwest) en Annemieke Postema (AOVdokter, RADI AOV) als plenaire sprekers....

Zekerheuts trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Zekerheuts trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Medewerkers van Zekerheuts tonen trots de poster van  de VVP Advies Award 2024, nadat het kantoor is genomineerd in de categorie Zakelijk Advies. Johan van...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...

"Overhevelen individuele pensioenpot kan veel geld opleveren"

"Overhevelen individuele pensioenpot kan veel geld opleveren"

"Nederlanders staan erom bekend dat ze goed op de prijs van producten letten. Bij pensioen valt dat doorgaans tegen. Overstappen naar een beter derde pijler product...

Holistische benadering

Holistische benadering

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Duurzaam beleggen op zich zou niet het doel moeten zijn, wel het creëren van een samenleving die bomen...

Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. voor tweede keer genomineerd voor VVP Advies Award

Advies met M.I.N.T. is voor de tweede keer genomineerd voor de VVP Advies Award in de categorie Hypotheek Advies. "Weet je nog dat Advies met M.I.N.T. in 2022 genomineerd...

Nabestaandenpensioen vernieuwd

Nabestaandenpensioen vernieuwd

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) De kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP-event Pensioen & Vermogen stond in het teken van de vernieuwing...

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Van der Doelen trots op nominatie VVP Advies Award 2024

Trots. Dat is Ruud van der Doelen van Van der Doelen, genomineerd in de categorie Particulier Advies. Het kantoor telt in totaal vijftien medewerkers en heeft...

Ga in gesprek

Ga in gesprek

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel...