Ga in gesprek

Katern Pensioen en Vermogen kennissessie Doelbeleggen

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel alternatief voor verzekeraars- en bancaire lijfrenteproducten.

Buiten de gebaande paden, was de titel van de kennissessie verzorgd door Pieter van Deudekom, senior pensioenadviseur. Een bijzonder kenmerk van het aanbod van Doelbeleggen.nl is volgens Van Deudekom de flexibiliteit. “Wij accepteren een startleeftijd boven vijf jaar na AOWleeftijd. Een reeds ingegane uitkering kan worden overgenomen. Een looptijd 35-40 jaar is mogelijk. Klanten wonend buiten Nederland zijn meestal ook welkom. Bij een Gouden Handdruk is tussentijds extra opnemen mogelijk. Looptijd of hoogte van de uitkering zijn te wijzigen.”

De lijfrente beleggingsrekening van Doelbeleggen.nl verschilt van andere beleggingslijfrentes door de hoge aanvangsuitkering. “Daarom is deze lijfrente beleggingsrekening populair bij mensen die aan het begin van hun pensioen een hoger inkomen willen, als ze nog jong en vitaal zijn. De hogere uitkering geeft de mogelijkheid om lang gekoesterde wensen in vervulling te laten gaan of om de lasten van een nog lopende hypotheek makkelijker te kunnen dragen. De aanvangsuitkering is hoger, omdat we in het begin al rekening houden met een rendement van bijvoorbeeld vier procent. Uiteindelijk passen we de uitkering aan op basis van het werkelijk behaalde rendement. Bij tegenvallende rendementen kan het voorkomen dat er minder wordt uitgekeerd dan er oorspronkelijk is ingelegd.

‘Flexibiliteit in het aanbod’

Wet toekomst pensioenen

Van Deudekom begon de sessie met een schets van de relevante fiscale regimes vanaf de Brede Herwaardering. Of eigenlijk pre-Brede Herwaardering. Van Deudekom herinnert zich nog goed de enorme hoeveelheid stortingen het laatste moment voor 16 oktober 1990.

Vervolgens behandelde Van Deudekom de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en aanverwante regelgeving. Van Deudekom vatte de nieuwe weten regelgeving prima samen: “Premiepercentage gaat naar 30 procent van premiegrondslag. Opbouwmogelijkheid wordt verlengd van tot vijf jaar na AOW-leeftijd. Maximum aantal inhaaljaren wordt verlengd naar tien jaar in plaats van nu zeven jaar. Maximale inhaal in één jaar is 41.608 euro. Franchise is gelijk aan pensioenfranchise (circa 17.545 euro). Factor A verdwijnt en wordt vervangen door pensioenpremie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voorgaande jaar. Verplichte 20-jarige uitkering bij een bedrag van 26.463 euro (na ingang AOW) wordt ingekort met aantal jaren dat na de AOW-leeftijd wordt gestart). Tien procent van lijfrentekapitaal mag bij ingang in één keer worden opgenomen (let op: kan alleen op AOW-datum of januari volgende jaar).” Dit laatste, pensioenbedrag ineens, is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2025.

Van Deudekom wees nadrukkelijk op de grote ruimte die wordt geboden om een inhaalslag te maken bij de pensioenopbouw. Ga als adviseur dus vooral met de klant om tafel en sta hem hier in bij.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Holistische benadering

Holistische benadering

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Duurzaam beleggen op zich zou niet het doel moeten zijn, wel het creëren van een samenleving die bomen...

Nabestaandenpensioen vernieuwd

Nabestaandenpensioen vernieuwd

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) De kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP-event Pensioen & Vermogen stond in het teken van de vernieuwing...

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day biedt nu ook nabestaandenlijfrente aan

Brand New Day breidt haar productaanbod uit met een nabestaandenlijfrente. Hiermee kunnen nabestaanden het opgebouwde persoonlijke pensioen van bijvoorbeeld een...

De toekomst van pensioenplanning

De toekomst van pensioenplanning

(Partner in kennis Blueriq in katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen staat de pensioensector voor een...

Bewustzijn cruciaal

Bewustzijn cruciaal

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Daalt de waarde van de belegging, dan is de klant meer verzekerd en andersom. Dat is de korte samenvatting van...

Fast én slow service

Fast én slow service

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Lijfrente verrekenen via loonstrook maakt uitvoering laagdrempelig

Lijfrente verrekenen via loonstrook maakt uitvoering laagdrempelig

(Blog door Judith Scherrenberg MPLA van My Personal Finance en Willem Johannesma MBA van OAKK) Nu de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn intrede heeft gedaan, is...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het dinsdagmiddag gehouden VVP-event Pensioen & Vermogen 2024. Meijaard wilde er het...