It’s a wonderful (advies)world!

Pensioen en Vermogen 2024 groepsfoto

It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het dinsdagmiddag gehouden VVP-event Pensioen & Vermogen 2024. Meijaard wilde er het belang mee onderstrepen van duurzaam beleggen. Maar het is ook een wonderful adviesworld. Tijdens de middag werden tal van advieskansen pensioen en vermogen geschetst door de plenaire sprekers Meijaard en Theo Gommer (Gommer Advocaten) en de kennispartners Brand New Day, Doelbeleggen, Evi Van Lanschot, NNEK/Dazure en Scildon.

Gommer opende de middag met zijn kijk op de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en wet- en regelgeving daaromheen zoals de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en pensioenbedrag ineens. Gommer omschreef het nieuwe pensioenstelsel als “sparen voor jezelf in een collectief jasje”. Een ander kenmerk is “het behoud van solidaire elementen als je onder de verplichtstelling in de tweede pijler valt”. Die verplichtstelling had er wat Gommer betreft af gemogen. Gommer: “Ik ben het eens met de insteek van de wet. Zij past veel beter bij de huidige arbeidsmarkt en maatschappij. Ik ben het minder eens met de gekozen richting. Ik ben voor afschaffing van de verplichtstelling en de invoering van een pensioenplicht met daarbij meer ruimte voor tijdelijke uitkeringen. Dan los je meteen ook de witte pensioenvlek op, want – alle pogingen tot het tegendeel ten spijt- en zullen altijd mensen blijven die uit zichzelf geen geld opzij zetten voor een oudedagsvoorziening.”

Tegen dezelfde achtergrond beschouwt Gommer de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet aan werkt bij voorbaat als mislukt. “Tenzij er ook verplicht pensioen komt.”

RVU afschaffen of verbeteren

De RVU slaat maar beperkt aan. “Mensen kunnen niet rondkomen van 26.184 euro”, aldus Gommer. “De RVU moeten we afschaffen of verbeteren.” Gommer zou eigenlijk liever zien dat mensen voor wie het werk te zwaar wordt of die het wel gezien hebben in hun beroep (Gommer: “Ik kan me voorstellen dat je het na 30 jaar wel gehad hebt met je beroep”) ander werk zoeken. “Er gaan de komende tijd twee keer zoveel mensen met pensioen dan dat er aan nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Wie gaat het werk doen? Digitalisering en robotisering, ja, maar daarmee kunnen we nooit het hele probleem oplossen.”

In de nieuwe pensioenwereld hebben deelnemers (iets) meer keuzes. Gommer raadde de adviseurs in de zaal aan om zo’n tien jaar voor de pensioendatum van een klant goed te kijken wat er in zijn of haar (in het nieuwe stelsel peroonlijke) pensioenpot zit en een plan te maken. Gommers inleiding droeg niet voor niets de titel ‘Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk’.

Van grijs naar groen

Duurzaam beleggen, het leek voor veel adviseurs in de zaal nog geen prioriteit. Terwijl, aldus Hubrien Meijaard, de tijd dringt. Hij maakte de klimaatverandering aanschouwelijk en liet zien hoe snel die verandering zich voltrekt. Meijaard toonde zich optimistisch dat het tij nog kan worden gekeerd, maar dan moeten we wel in beweging komen. En dat kan volgens hem prima, want duurzaam beleggen levert ook nog eens een beter financieel rendement op. “Dus waarom zou je het niet doen?”

Van grijs naar groen, luidde de titel van Meijaards lezing. Grijs is het gebied van beleggingen in fossiele brandstoffen en andere milieu- en mensonvriendelijke zaken. Inmiddels zijn steeds meer beleggingen lichtgroen, dat wil zeggen dat ze duurzamer zijn. Waarbij helaas nog vaak sprake is van greenwashing. Onder groen vallen de echt duurzame beleggingen.

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er ook een schaduwkant aan verduurzaming zit. “Als we stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen, wordt de benzine duurder.”

Meijaard ontkende dat niet, maar dat is dan maar de prijs die moet worden betaald. “Ik wil een leefbare wereld achterlaten.”

Meijaard riep de adviseurs in de zaal op vanuit hun positie als vertrouwenspersoon van consument en ondernemer verduurzaming aan te jagen. “Jullie zijn de superhelden.”

FD-artikel

Meijaard hekelde het artikel dat onlangs op de voorpagina van het FD stond: ‘Tussenpersoon ontpopt zich tot duurbetaalde beleggingsadviseur’. In dit artikel klaagt een belegger over de volgens hem scheve verhouding tussen nota en dienstverlening. Het FD schetst volgens Meijaard geen goed beeld. In de wandelgangen waren de meningen verdeeld. Volgens de een is inderdaad sprake van "een non-discussie. Mijn klanten kiezen zelf voor de manier waarop ze betalen en de bedragen zijn veelal minder dan 100 euro per jaar". Een ander noemt het juist "goed dat dit nu op tafel ligt. Sommige adviseurs rekenen geld, terwijl ze niet wezenlijk meer doen dan wat een execution only-product doet.” Een ander meende dat toch weer de rand wordt opgezocht, “maar dat moeten we nou net niet meer willen”.

Foto van links naar rechts: Mark Schipper (Freshmark), Dennis Burgemeestre (Brand New Day), Hubrien Meijaard (Stan& Wende), Robert-Jan Pool (Brand New Day), Bas Hinrichs (Brand New Day), Bas van Eck (Brand New Day), Hanneke Kroonenberg (Evi Van Lanschot), Indra Frishert (Dazure), Theo Gommer (Gommer Advocaten), Michiel van Vugt (NNEK), Pieter van Deudekom (Doelbeleggen), Ilse Heerema (Scildon), Theo Krins (Scildon), Chris Zegers (Evi Van Lanschot) en Dennis van der Putten (Cardano). (Foto: Jari Mulder)

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Fast én slow service

Fast én slow service

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...

Ga in gesprek

Ga in gesprek

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel...

Nabestaandenpensioen vernieuwd

Nabestaandenpensioen vernieuwd

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) De kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP-event Pensioen & Vermogen stond in het teken van de vernieuwing...

Holistische benadering

Holistische benadering

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Duurzaam beleggen op zich zou niet het doel moeten zijn, wel het creëren van een samenleving die bomen...

Bewustzijn cruciaal

Bewustzijn cruciaal

(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Daalt de waarde van de belegging, dan is de klant meer verzekerd en andersom. Dat is de korte samenvatting van...

“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”

“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”

Theo Gommer (&Gommer Pensions Group) behoeft geen introductie. Gommer is erkend pensioendeskundige en bovendien nooit bang om er een eigen mening op na te houden....

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Krins (Scildon): Ga het gesprek aan!

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Krins (Scildon): Ga het gesprek aan!

“Klanten verwachten van de adviseur aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Ga dat gesprek aan.” Aldus Theo Krins, Manager Sales bij Scildon. Scildon...

CFP'ers verdienen drie PE-punten op VVP Event Pensioen & Vermogen

CFP'ers verdienen drie PE-punten op VVP Event Pensioen & Vermogen

CFP-gecertificeerde financieel planners die deelnemen aan het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart verdienen drie CFP PE-punten op het onderdeel Kennis...

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan

Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer (Gommer Advocaten), een van de keynote...