Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Huis te koop nieuw TB

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder toe, zo blijkt uit de vierendertigste Monitor Koopwoningmarkt.

De monitor is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, CBS, De Hypotheekshop, HDN, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en VEH en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

De monitor constateert dat het aanbod van koopwoningen op de markt van nieuwbouwwoningen en in de bestaande woningvoorraad al enige tijd aan het afnemen is. "Dit bemoeilijkt ook de doorstroming vanuit de bestaande koopwoningen. Een deel van de eigenaar-bewoners stelt eventuele verhuisplannen uit of zetten die om in plannen voor verbouwing van de huidige woning. Daardoor slinkt het te koop staand aanbod van bestaande koopwoningen enorm en bedraagt het aanbod in het tweede kwartaal van 2021 nog maar 40 procent van het aanbod wat we gewend waren voor de kredietcrisis in 2008. De vraag naar koopwoningen blijft echter onverminderd hoog."

Ook in het tweede kwartaal van 2021 komt er geen einde aan de enorme koopprijsstijging uit het voorliggende kwartaal aldus de monitor. "De mediane koopprijs volgens de NVM is in het tweede kwartaal van 2021 met 19,9 procent gestegen (was een stijging van 14,7 procent in het vorige kwartaal) ten opzichte van een jaar geleden en komt nu uit op 410.000 euro. Ruim 60 procent van de woningen is boven de vraagprijs verkocht, waarbij gemiddeld genomen maar liefst 8,2 procent meer is betaald dan de vraagprijs. (...) Deze fors opwaartse prijsontwikkeling wordt evenwel nog steeds gefaciliteerd door de inkomensontwikkeling, een toenemend eigen vermogen van huishoudens, de historisch lage hypotheekrente, de verruimde criteria voor hypotheekverstrekking en door een in de laatste twee jaar weer oplopend aandeel aflossingsvrije hypotheken. Ondanks deze enorme prijsstijgingen is de verhouding tussen inkomen en woonlasten van recente woningkopers gemiddeld genomen nog steeds gunstig."

Het aantal door de NVM-makelaars verkochte woningen (circa 34.300) in het tweede kwartaal van 2021 komt 11,8 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal in 2020, waarmee deze jaar-op-jaar mutatie voor het tweede opeenvolgende kwartaal negatief is. "Deze dalende trend is dus eerder het gevolg van een gebrek aan aanbod van te koop staande woningen, dan van een verminderde vraag naar koopwoningen."

De monitor constateert ook dat de daling van het aantal verkochte woningen ook effect te hebben op de hypotheekmarkt. "Het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning komt in het tweede kwartaal van 2021 uit op 69.300 aanvragen, wat wederom een daling van 12,5 procent betekent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen voor bijsluiting of oversluiting van bestaande hypotheken (onder andere voor woningverbouwing en woningverbetering) wel blijft toenemen. Het Kadaster heeft in hetzelfde kwartaal 123.200 nieuwe hypotheken ingeschreven, waarmee dit kwartaalcijfer voor het eerst sinds lange tijd een daling laat zien (-4,2 procent)."

 

Reactie toevoegen

 
Sterke groei hypotheekmarkt in eerste kwartaal

Sterke groei hypotheekmarkt in eerste kwartaal

Het eerste kwartaal van 2024 registreerde HDN 115.108 hypotheekaanvragen. Dat betekent een flinke stijging van 26,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in...

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats zijn een verborgen groep op de woningmarkt, stelt De Hypotheekshop. Was het vroeger een kleine groep die tijdelijk in Nederland verbleef, tegenwoordig strijken...

Datakeeper toegevoegd aan HDN

Datakeeper toegevoegd aan HDN

Datakeeper is als nieuwe gecertificeerde brondata leverancier toegevoegd aan Hypotheken Data Netwerk (HDN). Hierdoor is het mogelijk voor consumenten om via de...

Energielabel C wordt steeds meer de norm voor geldverstrekkers

Energielabel C wordt steeds meer de norm voor geldverstrekkers

De Hypotheekshop ziet dat energielabel C steeds meer de norm wordt van geldverstrekkers. De adviesketen: "Een recente ontwikkeling is dat sommige financiers uitsluitend...

HDN: hypotheekmarkt blijft stijgen

HDN: hypotheekmarkt blijft stijgen

Het aantal hypotheekaanvragen in februari 2024 is met 41.000 het hoogste aantal per maand sinds september 2022 toen er circa 44.000 hypotheken werden aangevraagd,...

Dalende trend betalingsachterstanden hypotheken

Dalende trend betalingsachterstanden hypotheken

Het aantal personen met een betalingsachterstand op de hypotheek eigen woning is gedaald naar minder dan 27.000 in 2023. Aldus de de BKR Monitor 2023. Het aantal...

Daling hypotheekrente komt tot stilstand

Daling hypotheekrente komt tot stilstand

Afgelopen week hebben geldverstrekkers vaker de rente verhoogd dan verlaagd, aldus De Hypotheekshop. Dat is voor het eerst sinds eind oktober weer gebeurd. Ook voor...

HDN: ruim veertig procent meer hypotheekaanvragen in januari

HDN: ruim veertig procent meer hypotheekaanvragen in januari

In de eerste maand van 2024 werden meer dan 36.000 hypotheken aangevraagd via HDN. Dat is een stijging van ruim 44 procent vergeleken met januari vorig jaar, toen...

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

De Hypotheekshop verwacht dat de renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken omhoog zal gaan, wellicht naar 0,5 tot één procent. De adviesketen: "Al...

Huizenkopers in Noord-Holland vragen de hoogste hypotheken aan

Huizenkopers in Noord-Holland vragen de hoogste hypotheken aan

Starters (391.000 euro en doorstromers (408.000 euro) in Noord-Holland hebben vorig jaar gemiddeld de hoogste hypotheekaanvragen gedaan. Dat blijkt uit het overzicht...