Geldschepping op de agenda in den haag

De Verleiders groepsfoto

Burgerinitiatief Ons Geld zal op 16 maart om 15:15 uur worden besproken in de Tweede Kamer.

Het burgerinitiatief is een initiatief van onder meer Ad Broere en is omarmd door De Verleiders en Stichting Ons Geld. Het kreeg bekendheid in het TV-programma De Wereld Draait Door. Op 14 oktober 2015 werd het initiatief voorbesproken door de Commissie Financiën van de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek. Op 16 maart wordt het behandeld in de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers op hun site: "Burgerinitiatief Ons Geld stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde. De maatschappij ‘draait’ op giraal geld. Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven. Ze belasten het vervolgens met rente. Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt. Verlening van een bankvergunning is feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen en uit te delen. Merkwaardig is echter dat de wet en de bankvergunning dit niet vermelden en reguleren. Dit privilege wordt zonder tegenprestatie  vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan. Het door banken gedomineerde geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie."

In de toelichting zetten de initiatiefnemers uiteen wat er fout is aan het huidige geldstelsel. "In dat stelsel is sprake van verstrengeling van belangen en machten. Ze doen bovendien aanbevelingen tot structurele verbetering. De geldpers hoort niet in handen van commerciële partijen. Ze hoort dienstbaar te zijn aan het algemeen belang. Dat ‘Ons Geld’ nu op de Haagsche agenda staat wil niet zeggen dat het geldstelsel morgen is gerepareerd. Dat zal nog veel ‘bloed, zweet en tranen’ kosten. Die hebben wij er graag voor over (alleen die van onszelf natuurlijk)."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Han van 't Hoen - 17 maart 2016

De conditioneringen die in ons bewustzijn zijn vastgelegd over dit geldstelsel zijn erg hardnekkig. Weinigen die afstand zullen willen doen van hun macht en 'recht' om geld te creëren t.b.v. het welzijn van de medemens. Bovendien 'snapt' de massa niet en wil het wellicht ook niet snappen hoe het echt werkt. Zolang de massa een laag bewustzijn heeft op dit onderwerp, wat overigens erg raar is (want het bepaald het leven op een erg hoog niveau), zal verandering makkelijk tegen te houden zijn (door de geldscheppende elite). 'Hide in the open' ; het onderwerp is nu besproken, dus u had het kunnen weten en wanneer u er niets mee doet, geeft u op energieniveau toestemming om het te laten bestaan. Degene die in controle zijn over de educatie over dit geldstelsel, hebben ook de politici in hun macht... 3x raden waar dit dossier naar toe geschoven wordt.. tijd doet veel vergeten! Overigens hulde voor de mensen die het onderwerp op de kaart hebben gezet. Een klein bewustzijns-sprongetje is gemaakt!

Vernieuwers, versnellers, verleiders

Vernieuwers, versnellers, verleiders

Het Alternative Finance Festival is het grassroots festival door heel Nederland, dat het bestaan viert van financiële alternatieven en iedereen die bezig...

George van Houts neemt eerste exemplaar Geld in de bijrol in ontvangst

George van Houts neemt eerste exemplaar Geld in de bijrol in ontvangst

George van Houts van theatergroep De Verleiders nam tijdens het Alternative Finance Festival het eerste exemplaar in ontvangst van 'Geld in de bijrol', het nieuwe...

Van houts in Tweede kamer: haal Geldcreatie weg bij banken

Van houts in Tweede kamer: haal Geldcreatie weg bij banken

Het onderwerp Geldcreatie stond op 16 maart op de agenda in de Tweede Kamer. Ook minister Dijsselbloem was namens het kabinet aanwezig. Volgens oud-Bankier Ad Broere...

Menswaardige economie

Menswaardige economie

Wanttoknow (een wereldwijd platform van nieuwsgierige mensen) en oud-bankier (en auteur) Ad Broere organiseren vier inspiratiedagen rond het thema ‘naar een...

Broere stuurt position paper burgerinitiatief Ons geld naar Kamer

Broere stuurt position paper burgerinitiatief Ons geld naar Kamer

Oud-bankier Ad Broere, samen met de acteurs van De Verleiders oprichter van het burgerinitiatief Ons Geld, heeft in een brief aan de Commissie Financiën van...

Boekje open over financiële goocheltrucs

Boekje open over financiële goocheltrucs

Ad Broere, econoom en New Financial Forum-Ambassadeur, doet een boekje open over de financiële goocheltrucs van bankiers in zijn net verschenen derde boek 'Geld...

Pleidooi voor publiek debat over ems

Pleidooi voor publiek debat over ems

New Financial Forum ambassadeur Ad Broere doet vanavond in de TV-uitzending Een Vandaag (18:15 uur) een boekje open over de financiële risico's van het EMS-verdrag.  ...