Herstelkosten: MoneyWise zit verzekeraars achter vodden

Jeroen Wolfsen

MoneyWise gaat structureel herstelkosten verhalen op de verzekeraars.

Jeroen Wolfsen van MoneyWise blogt:  "We zijn ons bewust van het feit dat dit een boel gezeur op gaat leveren, de herstelkostenregeling rammelt van alle kanten. Ten eerste is het erg vervelend om klanten hiermee lastig te moeten vallen. Ten tweede is het zo dat de regeling mooier lijkt dan hij is. Het Verbond heeft het listig in elkaar gezet. Men heeft het namelijk over een fout in de ‘output’. Met andere woorden een fout in de polis. In werkelijkheid zitten de echte fouten veelal in het proces voor de opmaak van de uiteindelijke polis.

"Het werk zit voor ons in die tussenfase en niet in het controleren van de output.
Want hoeveel werk is het controleren van de output? Een polis is goed of fout. Dat zie je in 2 minuten. Waar het om gaat is dat de klant krijgt waar hij recht op heeft. Dat is ons werk, de klant huurt ons in om te zorgen dat zijn opdracht juist en op tijd wordt afgewerkt. Als dat meer tijd kost door fouten bij een aanbieder, dan gaan we die extra tijd vanaf nu in rekening brengen bij de aanbieder. 

"Daarnaast geldt de regeling alleen voor verzekeraars. Wij brengen echter veel producten onder bij de bankafdeling van verzekeraars. Ik ben benieuwd hoe men daar mee omgaat.

"Een veel voorkomend probleem waar wij ongelofelijk veel tijd aan kwijt zijn is het oplossen van fouten bij de overdracht van lijfrentekapitaal tussen de oude en nieuwe verzekeraar of bank. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is keurig vastgelegd wat er moet gebeuren bij de overdracht van bijvoorbeeld een vrijkomende lijfrente. In de praktijk gaat hier vaak mis en moeten wij er tussen komen om te zorgen dat geld overgemaakt word, polissen op de juiste manier worden opgemaakt en uitkeringen op tijd worden gedaan."

Reactie toevoegen

 
Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Met het oog op het provisieverbod hebben de leden van het Verbond ingestemd met zelfregulering over herstelkosten. "Dit is een nieuwe standaardprocedure waarmee...