Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Verbond (gebouw)

Met het oog op het provisieverbod hebben de leden van het Verbond ingestemd met zelfregulering over herstelkosten.

"Dit is een nieuwe standaardprocedure waarmee de klant eenvoudig de herstelkosten in geval van een fout door zijn verzekeraar rechtstreeks kan declareren bij zijn verzekeraar. De herstelkostenregeling zal op 1 januari 2013 van kracht worden. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met Adfiz. Over een jaar zal de herstelkostenregeling worden geëvalueerd", aldus het Verbond.

De Verbondsleden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ook afgesproken dat het overstromingsrisico uiterlijk 2014 collectief is gedekt op de reguliere brandverzekeringen, zoals inboedel-, inventaris- en opstalverzekering. De regeling zal in de loop van 2013, maar uiterlijk 1 januari 2014 in werking treden, onder voorbehoud van een positieve ‘informele zienswijze’ van de NMa. Dit was een van de besluiten die verzekeraars hebben genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars willen het overstromingsrisico in Nederland algemeen verzekerbaar maken, zodat burgers en bedrijven duidelijk weten waar ze aan toe zijn in geval van overstromingsschade. Bovendien komt dit soort schade hierdoor niet langer alleen voor rekening van de overheid, die gedupeerden nu tegemoetkomt via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Nederland is een van de weinige Westerse landen dat geen (wettelijke) dekking kent tegen dit soort catastrofes, aldus het Verbond.

Tevens hebben de leden ingestemd met de Gedragscode schade-expertiseorganisaties en is de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen verlengd tot 1 januari 2016. Daarnaast is ingestemd met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012.

Al deze regelingen maken deel uit van een pakket van 45 regelingen, waaruit de zelfregulering van de branche bestaat. Een groot deel van deze regelingen is gericht op het herstel van vertrouwen in de branche. Naleving wordt regelmatig getoetst. Bovengenoemde regelingen zullen tevens worden opgenomen in de bijlage bij het reglement van de Tuchtraad Assurantiën.

Reactie toevoegen

 
Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

"Draagkracht voor herstel klimaatschade meenemen in adviesgesprek"

Om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens gaan wonen in wijken waar panden goedkoperzijn geworden door het inprijzen van klimaatrisico (en daardoor bij...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....