Verbondsleden omarmen zelfregulering herstelkosten

Verbond (gebouw)

Met het oog op het provisieverbod hebben de leden van het Verbond ingestemd met zelfregulering over herstelkosten.

"Dit is een nieuwe standaardprocedure waarmee de klant eenvoudig de herstelkosten in geval van een fout door zijn verzekeraar rechtstreeks kan declareren bij zijn verzekeraar. De herstelkostenregeling zal op 1 januari 2013 van kracht worden. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met Adfiz. Over een jaar zal de herstelkostenregeling worden geëvalueerd", aldus het Verbond.

De Verbondsleden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ook afgesproken dat het overstromingsrisico uiterlijk 2014 collectief is gedekt op de reguliere brandverzekeringen, zoals inboedel-, inventaris- en opstalverzekering. De regeling zal in de loop van 2013, maar uiterlijk 1 januari 2014 in werking treden, onder voorbehoud van een positieve ‘informele zienswijze’ van de NMa. Dit was een van de besluiten die verzekeraars hebben genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars willen het overstromingsrisico in Nederland algemeen verzekerbaar maken, zodat burgers en bedrijven duidelijk weten waar ze aan toe zijn in geval van overstromingsschade. Bovendien komt dit soort schade hierdoor niet langer alleen voor rekening van de overheid, die gedupeerden nu tegemoetkomt via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Nederland is een van de weinige Westerse landen dat geen (wettelijke) dekking kent tegen dit soort catastrofes, aldus het Verbond.

Tevens hebben de leden ingestemd met de Gedragscode schade-expertiseorganisaties en is de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen verlengd tot 1 januari 2016. Daarnaast is ingestemd met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012.

Al deze regelingen maken deel uit van een pakket van 45 regelingen, waaruit de zelfregulering van de branche bestaat. Een groot deel van deze regelingen is gericht op het herstel van vertrouwen in de branche. Naleving wordt regelmatig getoetst. Bovengenoemde regelingen zullen tevens worden opgenomen in de bijlage bij het reglement van de Tuchtraad Assurantiën.

Reactie toevoegen

 
Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger....

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten nieuwe Verbondsvoorzitter

Jos Baeten wordt op 26 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars voor...

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

Verbond: enorme opgave om Nederland aan te passen aan het veranderende klimaat

De totale verzekerde klimaatschade bedroeg vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen 112 miljoen euro. Aldus de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...