Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Harold Herbert Verbond 2021 van website

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren over de vraag of er niet een perfect stelsel te verzinnen is. Aanleiding voor zijn uitspraken is het OCTAS-rapport dat binnenkort verschijnt (naar verluidt eind februari) met scenario's over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Herbert op de site van het Verbond van Verzekeraars: "Het huidige stelsel kan met een paar gerichte aanpassingen nog aan effectiviteit winnen. Het lijkt ons beter daar voortvarend mee aan de slag te gaan, dan om een brede discussie over een fundamentele stelselwijziging te starten.

"Het stelsel is veel activerender geworden dan het oude WAO-stelsel omdat het loont om te investeren in het voorkomen van uitval en duurzame terugkeer naar werk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat werkt echter alleen als mensen begrijpen wat hun opties zijn en welke gevolgen hun keuzes hebben. Werknemers die door beperkingen niet meer bij hun huidige werkgever aan de slag kunnen, zouden beter ondersteund kunnen worden bij het vinden van ander werk. Dat is voor alle partijen veel beter. In de huidige arbeidsmarkt moet dat veel beter kunnen dan het nu gaat. Daar is helemaal geen stelselwijziging voor nodig, maar wel een goede onderhoudsbeurt."

Herbert stelt verder dat de regie van de werknemer moet worden versterkt, zoals in het ERIRE (Eigen Regie tijdens Re-integratie)-project wordt voorgesteld. Door het vroegtijdig aanbieden van twee extra gespreksmomenten worden de kennis van het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden van zieke werknemers vergroot, waardoor zij beter in staat zijn hiernaar te handelen. Zieke werknemers moet daarnaast beter inzicht worden geboden in hun financiële situatie, zodat zij de financiële consequenties van ziek zijn beter kunnen overzien.

Herder benadrukt hij dat er zeker geen knip moet komen, waarbij een deel van de uitkering publiek en een deel privaat is. “Bij zo’n constructie krijg je twee loketten, verdeel je de regie en financiering van re-integratie en vergroot je de complexiteit. Dat gaat onherroepelijk ten koste van de effectiviteit en dat kunnen we ons niet veroorloven."

Samenwerking tussen verschillende artsen verbeteren

Herbert denkt dat de discussie over het stelsel vooral gedreven wordt door de problemen die het UWV ondervindt bij de uitvoering ervan. “Dat zijn serieuze knelpunten waar iedereen nadelen van ondervindt, ook de private inkomensverzekeraars. Wij denken echter dat die problemen ook binnen het huidige stelsel opgelost kunnen worden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de samenwerking tussen de verschillende artsen verbetert. Nu is bij een langdurig ziektegeval vaak al een huisarts, een bedrijfsarts en een specialist betrokken voordat de verzekeringsarts van het UWV in beeld komt. Als je de informatie afkomstig van deze eerste drie medici goed combineert, kan de verzekeringsarts bij het UWV in veel gevallen waarschijnlijk volstaan met die informatie, en hoeft hij of zij alleen specifieke patiënten nog zelf te zien. Hierdoor wordt het begrijpelijker voor de werknemer en verloopt het proces een stuk sneller waardoor je capaciteitsproblemen kunt oplossen.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...