Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Harold Herbert Verbond 2021 van website

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren over de vraag of er niet een perfect stelsel te verzinnen is. Aanleiding voor zijn uitspraken is het OCTAS-rapport dat binnenkort verschijnt (naar verluidt eind februari) met scenario's over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Herbert op de site van het Verbond van Verzekeraars: "Het huidige stelsel kan met een paar gerichte aanpassingen nog aan effectiviteit winnen. Het lijkt ons beter daar voortvarend mee aan de slag te gaan, dan om een brede discussie over een fundamentele stelselwijziging te starten.

"Het stelsel is veel activerender geworden dan het oude WAO-stelsel omdat het loont om te investeren in het voorkomen van uitval en duurzame terugkeer naar werk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat werkt echter alleen als mensen begrijpen wat hun opties zijn en welke gevolgen hun keuzes hebben. Werknemers die door beperkingen niet meer bij hun huidige werkgever aan de slag kunnen, zouden beter ondersteund kunnen worden bij het vinden van ander werk. Dat is voor alle partijen veel beter. In de huidige arbeidsmarkt moet dat veel beter kunnen dan het nu gaat. Daar is helemaal geen stelselwijziging voor nodig, maar wel een goede onderhoudsbeurt."

Herbert stelt verder dat de regie van de werknemer moet worden versterkt, zoals in het ERIRE (Eigen Regie tijdens Re-integratie)-project wordt voorgesteld. Door het vroegtijdig aanbieden van twee extra gespreksmomenten worden de kennis van het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden van zieke werknemers vergroot, waardoor zij beter in staat zijn hiernaar te handelen. Zieke werknemers moet daarnaast beter inzicht worden geboden in hun financiële situatie, zodat zij de financiële consequenties van ziek zijn beter kunnen overzien.

Herder benadrukt hij dat er zeker geen knip moet komen, waarbij een deel van de uitkering publiek en een deel privaat is. “Bij zo’n constructie krijg je twee loketten, verdeel je de regie en financiering van re-integratie en vergroot je de complexiteit. Dat gaat onherroepelijk ten koste van de effectiviteit en dat kunnen we ons niet veroorloven."

Samenwerking tussen verschillende artsen verbeteren

Herbert denkt dat de discussie over het stelsel vooral gedreven wordt door de problemen die het UWV ondervindt bij de uitvoering ervan. “Dat zijn serieuze knelpunten waar iedereen nadelen van ondervindt, ook de private inkomensverzekeraars. Wij denken echter dat die problemen ook binnen het huidige stelsel opgelost kunnen worden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de samenwerking tussen de verschillende artsen verbetert. Nu is bij een langdurig ziektegeval vaak al een huisarts, een bedrijfsarts en een specialist betrokken voordat de verzekeringsarts van het UWV in beeld komt. Als je de informatie afkomstig van deze eerste drie medici goed combineert, kan de verzekeringsarts bij het UWV in veel gevallen waarschijnlijk volstaan met die informatie, en hoeft hij of zij alleen specifieke patiënten nog zelf te zien. Hierdoor wordt het begrijpelijker voor de werknemer en verloopt het proces een stuk sneller waardoor je capaciteitsproblemen kunt oplossen.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Onbegrijpelijk dat BAZ 195 euro per maand moet kosten"

"Het is voor ons onbegrijpelijk dat er voor een dergelijke minimale dekking van de BAZ een premiebetaald dient te worden van 195 euro per maand." Dat stelt ZZP Nederland...

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Kennissessie NN VVP-event Inkomen: samen ziekteverzuim verlagen

Nationale-Nederlanden riep in haar kennissessie op het VVP-event Inkomen adviseurs op te helpen bij het verlagen van het ziekteverzuim in Nederland. Ga in gesprek...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren gaan omhoog. De gemiddelde premie...

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verbond: "BAZ optimale invulling van verzekeringsplicht voor zelfstandigen"

Verzekeraars zien het wetsvoorstel BAZ "als optimale invulling van de verzekeringsplicht voorzelfstandigen", leest de reactie van het Verbond van Verzekeraars op...

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Kennissessie apc holland VVP-event Inkomen: pragmatische blik

Laten we samen werkgevers de zorg rond ziekte en verzuim uit handen nemen, op een pragmatische manier. Aldus product manager Jorn Soethout tijdens de kennissessie...

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

Advocaten: BAZ zal nauwelijks instroom kennen door absoluut arbeidsongeschiktheidsbegrip

De Nederlandse Orde van Advocaten juicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gebaseerd op een duaal stelsel op zich toe, maar meent dat een...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger....

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...