Minister komt met ‘drempelfunctievariant’ bij verplichte AOV zelfstandigen

Karien van Gennip 2022

Beter uitlegbaar, beter betaalbaar en beter uitvoerbaar. Dat is volgens minister Van Gennip de ‘drempelfunctievariant’ die zij heeft uitgewerkt voor de verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.

In het advies van de Stichting van de Arbeid wordt uitgegaan van een arbeidsongeschiktheidscriterium vergelijkbaar met het criterium in de WIA. Dat betekent dat zelfstandigen een uitkering zouden krijgen op basis van het verschil tussen wat deze verdiende voor dat hij ziek werd en zijn resterende verdiencapaciteit.

Wettelijk Minimumloon

Van Gennip: “In een gezamenlijk traject met UWV heb ik een alternatief uitgewerkt, de zogenoemde ‘drempelfunctievariant’. Deze drempelfunctievariant wordt ook beschreven in het rapport van de onafhankelijke commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Dit arbeidsongeschiktheidscriterium houdt in dat zelfstandigen een uitkering krijgen als zij door ziekte niet meer het Wettelijk Minimumloon (WML) kunnen verdienen. Uit het doorlopen traject is gebleken dat de drempelfunctievariant de verzekerde de meeste duidelijkheid geeft over zijn recht op een uitkering. Daarnaast is het belangrijk dat deze variant passend is bij de specifieke vormgeving van de uitkering, omdat de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen straks maximaal ter hoogte van het WML zal zijn. Dat wijkt af van de uitkering voor werknemers, die in sommige gevallen hogere uitkeringen kunnen krijgen. Zelfstandigen dragen daarmee zelf een deel van het (ondernemers-)risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zorgt deze variant voor iets lagere premies en is deze minder intensief om te beoordelen door het UWV. Dit laatste blijkt uit een pre-uitvoeringstoets door UWV.”

Vertraging

Van Gennip: “Ik ben blij dat ik, in nauwe samenwerking met UWV, en na constructief overleg met sociale partners en zelfstandigenorganisaties, heb kunnen komen tot dit arbeidsongeschiktheidscriterium. Dat betekent dat deze variant in het voorstel moet worden verwerkt. Hierdoor loopt het wetsvoorstel enkele weken vertraging op. In de volgende fase toetsen UWV en de Belastingdienst het gehele wetsvoorstel op uitvoerbaarheid, en wordt het voorstel voor internetconsultatie uitgezet. Beoogd uitvoerders dienen daarbij ook afdoende tijd te krijgen voor het toetsen van de uitvoerbaarheid van het voorstel.”

Stichting van de Arbeid en zelfstandigenorganisaties positief

De Stichting van de Arbeid schrijft in een brief van 23 april: "Sociale partners en zelfstandigenorganisaties zijn met het ministerie en de uitvoeringspartners blijven werken aan een verzekering die uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. Daarbij zijn in de uitwerking, in overleg met elkaar, nadere keuzes gemaakt die afwijken van het oorspronkelijke advies, die nodig blijken te zijn door de unieke kenmerken van zelfstandigen ten opzichte van andere werkenden. Het wetsvoorstel is inmiddels in een afrondende fase en de Stichting en zelfstandigenorganisaties zijn hier positief over, omdat zo binnen enkele jaren een verzekering voor zelfstandigen ingevoerd kan worden die zoveel mogelijk aansluit bij de behoef-ten van de doelgroep.

"In het advies Keuze voor Zekerheid heeft de Stichting gepleit voor een inrichting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen die goed aansluit bij de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie met een uitkering tot het wettelijk minimumloon. Elementen die daarbij belangrijk zijn, zijn de mogelijkheid tot opt-out, de vormgeving van het arbeidsongeschiktheidscriterium en de toegankelijkheid van de bovenwettelijke markt. Deze elementen zorgen ervoor dat recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken van de zelfstandig ondernemer ten opzichte van andere werkenden. De Stichting blijft met het ministerie actief in gesprek over de mogelijkheden om dit doel te bereiken, waarbij de inrichting van een Onderling Waarborgfonds onderzocht wordt.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Annemieke Postema, keynote speaker VVP-event Inkomen over fintechs op AOV-markt

Annemieke Postema, keynote speaker VVP-event Inkomen over fintechs op AOV-markt

Annemieke Postema (AOVdokter, RADI-AOV), een van de keynote speakers op het VVP-event Inkomen op dinsdagmiddag 2 juli in Leusden, ziet voor- en nadelen aan de opkomst...

Nieuwe kabinet streeft naar meer vaste contracten werkenden

Nieuwe kabinet streeft naar meer vaste contracten werkenden

Het nieuwe kabinet streeft naar meer vaste contracten voor werknemers, leest het hoofdlijnenakkoord. “Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld...

Internetconsultatie 'Wet invoering rouwverlof'

Internetconsultatie 'Wet invoering rouwverlof'

Donderdag is de internetconsultatie gestart van de 'Wet invoering rouwverlof'. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd....

Meer vaste werknemers

Meer vaste werknemers

In het eerste kwartaal van 2024 was 28 procent van de werkzame beroepsbevolking een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn 2,7 miljoen mensen van...

Nederlanders vinden 40-urige werkweek achterhaald

Nederlanders vinden 40-urige werkweek achterhaald

Ruim zes op de tien werkende Nederlanders vinden 40 uur werken per week te veel, leert onderzoek in opdracht van Achmea. Bovendien geeft ruim een derde aan bang...

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het...

Groot experiment sollicitatieplicht

Groot experiment sollicitatieplicht

UWV krijgt juridisch de ruimte voor een groot experiment naar de sollicitatieplicht binnen de WW. Het experiment heeft een doorlooptijd van vier jaar en het is de...

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Janthony Wielink, keynote speaker VVP Event Inkomen: ‘drempelfunctievariant’ goede zaak

Janthony Wielink, keynote speaker VVP Event Inkomen: ‘drempelfunctievariant’ goede zaak

Minister Van Gennip zet nu in op een ‘drempelfunctievariant’ bij de verplichte basisverzekering voor zelfstandigen. Een goede zaak, meent Janthony Wielink...

Ondernemersorganisaties: "Meer urgentie bij aanpak WIA-beoordelingen"

Ondernemersorganisaties: "Meer urgentie bij aanpak WIA-beoordelingen"

Er is dringend en fundamenteel ingrijpen nodig om de achterstanden met sociaal-medische beoordelingen bij het UWV op te lossen, zeker gezien de steeds verder stijgende...