Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Euro's nieuw via Pixabay

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid en meer samenwerking met andere poortwachters bij de Sanctiewet en Wwft. 

UBO-controles

Weurding benadrukte tijdens de rondetafel meerdere keren dat de effectiviteit van de Sanctiewet en Wwft veel beter kan als er meer ruimte komt voor een risicogebaseerde aanpak. Als voorbeeld noemde Weurding het brede relatiebegrip uit de Sanctiewet, waardoor verzekeraars jaarlijks gemiddeld ruim 40 miljoen UBO-controles uitvoeren en 500 miljoen sanctiechecks. “Deze controles leiden tot veel potentiële, maar nauwelijks tot daadwerkelijke hits. Met andere woorden: er wordt veel kostbare tijd en middelen ‘verspild’ terwijl de opbrengst mager is.” Daarom pleit de Verbondsdirecteur voor een risicogebaseerde onderzoeksplicht met minder zwaar onderzoek naar relaties met een inherent laag risico, zoals overheidsinstanties en particuliere schadeverzekeringen in Nederland. Ook zou Weurding graag zien dat het begrip ‘relatie’ binnen de Sw-regelgeving wettelijk ingekaderd wordt omdat het begrip voor interpretatie en daardoor voor discussie vatbaar is.  

Eén controle aan de voorkant

Bij de Wwft speelt volgens Weurding een soortgelijke kwestie: poortwachters (zoals levensverzekeraars, makelaars en banken) moeten elke nieuwe klant opnieuw identificeren en verifiëren. Dit betekent extra werk én het is vervelend voor de klant omdat zij iedere keer opnieuw dezelfde informatie moeten aanleveren. Bovendien levert ook deze controle door levensverzekeraars bar weinig op: in 2021 zijn er 38 ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit. “In 2022 waren het er 42. Dat betekent dat 0,002 – 0,003 procent van het totaal aantal meldingen door poortwachters van levensverzekeraars komt, een verwaarloosbaar aantal”, stelt Weurding. Daarom pleiten de poortwachters voor meer samenwerking in de keten om te voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan door diverse poortwachters. Zo streven de poortwachters naar één controle aan de voorkant, bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel, waarna poortwachters op die gegevens voortbouwen. Hier is wel een wetswijziging voor nodig, aldus het KPMG-rapport.  

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...