Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Richard Weurding 2021

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Duidelijkheid biedt houvast, zodat verzekeraars hun rol beter kunnen vervullen.” Dat zei algemeen directeur Richard Weurding begin deze week in zijn nieuwjaarstoespraak.

Weurding gebruikte twee steekwoorden om zijn nieuwjaarsboodschap helder voor het voetlicht te brengen: duidelijkheid en houvast. “Verzekeraars hebben duidelijkheid nodig om problemen te kunnen aanpakken en maatschappelijke vraagstukken tot een oplossing te brengen. Ze hebben geen behoefte aan zigzagbeleid en ook niet aan de enorme regeldruk die we in de afgelopen jaren hebben gezien. Die werkt alleen maar verstikkend voor bedrijven. Ook voor verzekeraars.”

Pensioenwet

Weurding noemde onder meer de nieuwe pensioenwet als voorbeeld. “De wet is nog niet ingevoerd of hij staat politiek alweer ter discussie. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.”

Min of meer hetzelfde geldt voor de basisverzekering voor ZZP’ers en voor het stelsel van sociale zekerheid. “Die eerste is nog steeds in ontwikkeling. Het wordt tijd voor duidelijkheid en uitvoerbare oplossingen. Ook de toekomstbestendigheid van onze sociale zekerheid staat al langer ter discussie. Het klopt dat de uitvoering schuurt, maar laten we ervoor waken dat we het hele stelsel onnodig op z’n kop zetten.”

Duidelijkheid is in Weurdings ogen ook nodig om te kunnen werken aan oplossingen en ons aan te passen aan de nieuwe klimaatomstandigheden. “We hebben in de afgelopen weken weer aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is hoe en waar we bouwen in de toekomst. Een heldere visie van het kabinet kan ook helpen om tot een oplossing te komen voor het overstromingsrisico van de grote rivieren en de zee.”

Opvallende verkiezingsuitslag

Naast vooruit blikte Weurding ook kort terug in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij noemde 2023 “een turbulent jaar”. Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, de aanval op Israël en de daaropvolgende geweldspiraal in Gaza. Maar hij dacht ook aan de hoge inflatie en energieprijzen die door het dak gingen. En hij noemde de verkiezingen in eigen land "opvallend. Vooral de uitslag. We mogen wel spreken van een politieke aardverschuiving in ons land. De formatie is nog volop gaande en als de voortekenen niet bedriegen, zullen VVD en BBB het kabinet met PVV en NCS complementeren. Maar de formatie duurt nog lang, er kan nog van alles gebeuren.”

 

Reactie toevoegen

 
Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...