Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Harold Herbert Verbond 2021 van website

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed evenwicht tussen inkomensbescherming en activering. Voorrang moet daarom gegeven worden aan het wegnemen van knelpunten in de uitvoering, boven een tijdrovende en ingrijpende verbouwing van het stelsel als geheel.

Directeur Harold Herbert van het Verbond: “OCTAS komt met goede voorstellen voor de knelpunten bij het sociaal-medisch beoordelen van langdurig zieke werknemers. De commissie stelt voor dat verzekeringsartsen hun beoordeling voortaan meer baseren op informatie van de bedrijfsarts, de curatieve sector en de cliënt zelf. Dat mag met voorrang worden doorgevoerd. Niet weer bij nul beginnen, maar neem het bestaande dossier als uitgangspunt, heb vertrouwen in het oordeel van professionals en de cliënt zelf en zoek naar efficiëntere samenwerking tussen al die deskundigen die bij een zieke werknemer betrokken zijn."

Krappe arbeidsmarkt

Bij eventuele herziening van het stelsel moet er volgens het Verbond voor gewaakt worden dat de activerende prikkels overeind blijven en liefst worden versterkt. De commissie wijst er zelf op dat bepaalde voorstellen kostenopdrijvend werken en vermoedelijk leiden tot een groter beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Naast inkomensbescherming is het voorkomen dat zieke werknemers permanent langs de kant komen te staan minstens zo belangrijk, aldus Herbert. "De arbeidsmarkt is al erg krap, dat voel je in allerlei sectoren zoals het onderwijs, de zorg, de bouw. We kunnen het ons als land niet permitteren veel mensen af te schrijven."

Waardevolle bijdrage

Terecht wijst OCTAS er op dat de overheid gebruik moet blijven maken van de expertise en slagkracht van private dienstverleners. Herbert: "Dat is met name van belang in het scenario waarbij alle kaarten worden gezet op het weer aan het werk helpen van mensen. Op het punt van re-integratie en preventie kan de private markt daar een waardevolle bijdrage leveren."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

Wen er maar aan

Wen er maar aan

(Uit VVP 2-2024) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet ze van...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...