Wen er maar aan

Actueel op de korrel

(Uit VVP 2-2024) Wat is hot en wat is not in de actualiteit van financieel adviseurs en verzekeraars? VVP pakt belangrijke actualiteiten op en voorziet ze van commentaar in de rubriek ‘Actueel op de korrel’. Dit keer: wen er maar aan dat het anders wordt.

De kogel is door de kerk: actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen wordt vanaf 1 juli verplicht (zie ook kader). Grote vraag: gaat er nu werkelijk een ander gesprek met de klant ontstaan, zoals de bedenkers menen? Adfiz denkt van wel en raadt adviseurs aan hier vast aan te wennen. Adfiz op haar website: “De inschatting die wij nu krijgen van de experts is dat het aanpassen van jouw eigen gesprek met de klant het meest spannend wordt. Dat is overigens niet omdat de boodschap nu zo dramatisch is, maar omdat we iets wat we automatisch doen moeten aanpassen. Het gesprek met de klant is een tweede natuur voor ons, het veranderen daarvan is taai. Voor zo’n verandering is voorbereiding, zorg, aandacht en discipline nodig. Daarom gaan we met een roadshow het land in, bieden we een e-learning aan én vragen we je om in mei en juni tijd te reserveren om eraan te wennen.”

‘Wennen aan ander gesprek met de klant’

Tja, dat gaat wel even wat verder dan de tactiek die u wellicht voor ogen stond: geen slapende honden wakker maken... Wen er maar aan dat het anders wordt. Zet in ieder geval uw dienstverlening goed op een rij. Adviseurs die werken met abonnementen zijn er allang aan gewend hun diensten niet alleen te aan te prijzen maar ook te beprijzen. Wellicht goed om dat ook te doen als u nog met provisie werkt. De consument moet er immers aan wennen dat financieel advies geld kost. Want ook voor de consument geldt: wen er maar aan!

Onder het tapijt

Regelmakers en toezichthouders willen maar niet wennen aan het idee dat het provisieverbod de toegankelijkheid tot financieel advies heeft beperkt. Zij vegen het feit dat de diensten van de adviseur bij bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen – vanwege vermeend hoge advieskosten - niet meer gevraagd zijn consequent onder het tapijt.

Gelukkig is er nu een instantie die openlijk durft uit te spreken dat zeker de financieel kwetsbare consument niet bereid is te betalen voor financieel advies. Misschien dat dit de discussie weer eens aanzwengelt. De partij in kwestie is de Pensioenfederatie. In een position paper schrijft zij dat vanuit de overheid “vaak wordt verwezen naar een financieel adviseur voor de begeleiding van kwetsbare groepen die overwegen het pensioenbedrag ineens op te nemen. Gezien de kosten van financieel advies verwachten wij dat juist kwetsbare groepen geen gebruik kunnen/willen maken van een financieel adviseur”.

Wat dan wel weer jammer is: de Pensioenfederatie oppert niet om financieel advies betaalbaar te maken, voor zover het al te duur zou zijn. Wat is er mis met bijvoorbeeld een adviesvoucher? De Pensioenfederatie gaat het ook helemaal niet om de financieel adviseur; zij wil vooral af van de hete aardappel keuzebegeleiding bij pensioenbedrag ineens. Begrijpelijk, want de pensioenuitvoerders hebben nu eenmaal niet de volledige financiële situatie van de deelnemers in beeld (o zo cruciaal bij pensioenbedrag ineens). Daarom proberen ze deze kwestie op het bordje van de overheid te leggen. Maar wie heeft nou meer dan wie dan ook inzicht in de financiën van mensen: de financieel adviseur. Wen daar nou eens aan en handel ernaar!

Palen en drijfzand

Waar we in Nederland gewend aan zijn geraakt, is om problemen af te wentelen op de overheid. Een recent voorbeeld is de funderingsproblematiek. De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur schrijft in een adviesrapport: “Als de overheid niet helpt om het probleem op te lossen, lopen de maatschappelijke kosten op den duur op tot ruim 50 miljard en zal de onrust hierover in de samenleving sterk toenemen. Voor funderingsonderzoek, het maken van herstelplannen en het funderingsherstel moet het kabinet de komende twaalf jaar twaalf miljard euro ter beschikking stellen.”

Dat zal banken en andere geldverstrekkers als muziek in de oren klinken. Zijn zij van het probleem af. Maar nu is het toch niet sinds gisteren bekend dat Nederland op palen en drijfzand is gebouwd? Hebben die geldgevers dan nooit aandacht gehad voor zwakke funderingen? En is dat dan niet gewoon een ondernemersrisico dat nu materialiseert? Niemand verwacht dat de financiële sector het probleem alleen oplost, maar moeten de banken dan maar eens niet wat meer van hun torenhoge winsten reserveren voor de funderingsproblematiek? En gunstige financieringen bedenken om hun klanten te helpen? Wen er maar aan dat ondernemen ook risico’s inhoudt!

Te vrezen valt dat het andersom zal blijven. Sinds 1 januari wordt het energielabel meegenomen in de leennormen. Inmiddels accepteren sommige geldverstrekkers alleen nog maar woningen met minimaal energielabel C. Goed voor hun portefeuille, maar waar blijft het ‘klantbelang centraal’?

Jaar van onafhankelijk advies

De vergelijkingskaart, bent u er al aan gewend? De kaart heeft genadeloos bloot gelegd dat banken geen advies verstrekken op onafhankelijke basis. Toch gaat dat CEO Menno Luijten van MUNT Hypotheken niet ver genoeg. Hij pleit voor een disclaimer op productverkoop bij banken. Die zou moeten luiden: ‘De kans dat u het best passende product aangeboden krijgt is bijzonder klein.’

MUNT heeft 2024 uitgeroepen tot ‘Jaar van het Onafhankelijk Advies’. “Met onder meer een politieke lobby, landelijke advertenties, aandacht voor werving van een nieuwe generatie adviseurs en een verkiezing van dé Onafhankelijke Adviseur van het Jaar, willen wij het onafhankelijk intermediair volop in de schijnwerpers zetten”, aldus de geldverstrekker. Op zich natuurlijk prima allemaal, maar wij moeten toch even wennen aan het idee dat dit initiatief niet vanuit de onafhankelijke adviseurs zélf komt. Want ben je nou onafhankelijk of niet?

OCTAS

Lang is er naar uitgekeken, het rapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Op 29 februari was het zover en presenteerde de commissie haar rapport met daarin drie varianten: ‘Huidig stelsel beter’, ‘Werk staat voorop’ en ‘Basis voor werkenden’. De vakbonden moeten duidelijk wennen aan de tweede variant. De FNV: “We hebben met grote zorg kennisgenomen van het afbraakscenario ‘Werk staat voorop’ dat beter ‘aanloop-naar-armoede’ had kunnen heten. Het socialezekerheidsstelsel wordt daarin afgebroken. Na een paar jaar staan mensen volledig in de kou, dat gaan we echt niet tolereren.”

Daarmee is de toon gezet, variant twee gaat het niet worden. Variant drie kreeg de handen meer op elkaar. Een basisvoorziening voor alle werkenden is inmiddels politiek ook wel iets meer bespreekbaar. UWV noemde het in haar reactie van belang dat “er wordt gekozen voor een groeipad naar één regeling voor alle werkenden – in loondienst of zelfstandig”. Maar tenzij er nog een ander konijn uit de hoed komt, wordt het waarschijnlijk de eerste variant, verbeteren van het bestaande stelsel. Dan moeten wij toch wel even wennen aan het idee dat er heel veel energie is gestoken is in een rapport dat dan uiteindelijk niet zo heel veel toevoegt. En hoeveel er al verbeterd had kunnen zijn.

‘Wennen aan kunstmatige intelligentie is een voorwaarde om er nog bij te horen in de maatschappij’

Alles went

Wennen aan kunstmatige intelligentie is een voorwaarde om er nog bij te horen in de maatschappij, zo lijkt het wel eens. Het valt ook niet te ontkennen dat de ontwikkelingen snel gaan. VVP ontving onlangs een persbericht van inzetbaarheidsspecialist Robidus, onderdeel van a.s.r., over de samenwerking met PR-bureau nxt agency. Bij dat persbericht zat een foto waarop de samenwerking werd bestendigd. Maar die foto was AI-gegenereerd. In dit geval stond dat er keurig bij vermeld, maar de scheidslijn tussen echt en kunstmatig is bezig snel te vervagen. Dat is toch wel wennen. Gelukkig maar dus dat alles went.

 

ACTIEVE PROVISIETRANSPARANTIE FEIT

In BGfo-artikel 86d, eerste lid, onderdeel b, wordt voor de dienstverlening aan consumenten de tot nog toe geldende passieve provisietransparantie vervangen door een verplichting tot actieve provisietransparantie in euro’s. Voortaan moet een adviseur of bemiddelaar de consument actief informeren over de provisie die de aanbieder betaalt in ruil voor respectievelijk het advies of de bemiddeling (afsluit- of doorlopende provisies). Als dat bedrag nog niet exact bekend is, moet hij daarvan een zo nauwkeurig mogelijke indicatie (het ‘fijnmazig gemiddelde’) geven. Deze indicatie is nauwkeurig indien deze uiteindelijk binnen een kleine bandbreedte valt van de uiteindelijk te ontvangen provisies. Om deze indicatie te bepalen gaat de bemiddelaar of adviseur uit van gemiddelde provisies voor vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Indien tijdens het advies- of bemiddelingstraject de indicatie significant wijzigt brengt de adviseur of bemiddelaar de consument daarvan op de hoogte.

De verplichting tot actieve provisietransparantie geldt voor overeenkomsten die op of na 1 juli 2024 zijn gesloten. Op bestaande overeenkomsten blijft de oude passieve transparantieverplichting zoals die luidt op 30 juni 2024, van toepassing. Dit is ook van belang voor al bestaande overeenkomsten waarbij de adviseur of bemiddelaar een doorlopende provisie ontvangt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 16 april 2024

Geneuzel over provisie getuigt van minachting voor de klant. Waar het omdraait is of je van toegevoegde waarde bent en dat het niet gaat over die paar euro provisie. In principe is die provisie sowieso te laag. Het is nog steeds het principe van lasten verdelen over elkaars schouders. Omdat anderen ook provisie betalen kunnen wij die ene klant uit de shit trekken. Om dan het kanon op de provisie te richten is voor verzekeraars het graven van het eigen graf. En kom er niet mee aan dat de politiek dit wil. Die hebben uit zichzelf nog nooit iets fatsoenlijks kunnen bedenken. Dus Verbond.....

Meer over
Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

Financiële Mantelzorg, provisietransparantie en ESG

Financiële Mantelzorg, provisietransparantie en ESG

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In 2009 startte ik in mijn klantenkring met aanvullingen op onze dienstverlening en introduceerde het service-abonnement...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

Onafhankelijk hypotheekadviseur centraal in MUNT-campagne bij HEMA

Onafhankelijk hypotheekadviseur centraal in MUNT-campagne bij HEMA

In aanloop naar de NVM Open Huizen Dag (6 april) zet MUNT Hypotheken onafhankelijke hypotheekadviseurs in de schijnwerpers. Dat gebeurt met een landelijke campagne...

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Het debat in de Tweede Kamer over het eind februari verschenen OCTAS-rapport is verplaatst naar 14 mei (13.00 uur - 17.00 uur).  Dit vanwege een samenloop op...