Hypotheekadviseur moet rente vergoeden

Kifid (logo)

Een adviseur moet de 6.364 euro rente vergoeden die een huizenkoper kwijt was omdat de adviseur verzuimde om verlenging van de passeerdatum te vragen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2016-618.

De klacht van de consument ziet op de door de verkopers van de woning conform de koopovereenkomst bij hem in rekening gebrachte rente van  6.376,71 euro. De Geschillencommissie overweegt dat de adviseur (Financieel Fit) onvoldoende heeft gedaan om deze rente te voorkomen dan wel te beperken. "Hij was op de hoogte van de uiterste passeerdatum, maar heeft de verkopers van de woning niet om verlenging van die datum verzocht. Verder heeft hij Consument niet gewezen op de verschuldigdheid en het oplopen van die rente met de tijd. De Adviseur heeft tevens niet al het mogelijke gedaan om de woning zo snel mogelijk na 2 december 2014 te laten passeren. Hij heeft niet gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. De rente van 6.376,71 euro dient daarom voor zijn rekening te komen."

De adviseur zag geen aanleiding zag om verlenging van de overdrachtsdatum bij de verkopers van de woning te verzoeken, omdat hij geen problemen voorzag bij het verkrijgen van de benodigde
financiering voor de aankoop van de woning. Dit is echter dus een kostbare misrekening gebleken.

De Geschillencommissie: "Van de Adviseur mag dan worden verwacht dat hij Consument op de in artikel 4.1 van deze overeenkomst genoemde passeerdatum en de na deze datum aan de verkopers van de woning te betalen rente (artikel 4.4 van de koopovereenkomst) wijst. Daarnaast had het op zijn weg gelegen, al dan niet na overleg met Consument, contact op te nemen met de (makelaar van de) verkopers van de woning om de uiterste passeerdatum te verschuiven en de rentevergoeding te voorkomen."

De adviseur had wel contact opgenomen met de makelaar van de verkopers van de woning om de verschuldigde rente te matigen. Dit leidde echter niet tot een matiging van de rentevergoeding.

Reactie toevoegen

 
Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

Passieve houding kost adviseur bijna 9.000 euro

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat adviseur Raadsheeren bijna 9.000 euro aan schadevergoeding betalen aan een klant. De Commissie oordeelt...

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

Verzekeraar mag incassokosten verhalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) is van oordeel dat Aegon in het onderhavige geval in redelijkheid tot het nemen van incassomaatregelen...

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

"Verruim nu al recht op premieterugbetaling"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) geeft verzekeraars ter overweging mee nu al het recht op premieterugbetaling te verruimen. De commissie...

Binnen vijf jaar claimen op sommenverzekering

Binnen vijf jaar claimen op sommenverzekering

Op grond van artikel 7:985 Burgerlijk Wetboek (BW) verjaart een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering uit hoofde van een sommenverzekering...

Autoverzekering onterecht beëindigd

Autoverzekering onterecht beëindigd

Op basis van de door de verzekeraar gegeven informatie mocht de consument ervan uitgaan dat de autoverzekering onvoorwaardelijk was geaccepteerd door de verzekeraar....

Schending zorgplicht kan Rabo 126 mille kosten

Schending zorgplicht kan Rabo 126 mille kosten

Rabobank zal bidden dat deze cliënt niet vóór 1 augustus 2021 overlijdt... De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) schat...

Aegon niet voor de poes...

Aegon niet voor de poes...

Aegon verhaalt terecht de onderzoekskosten op een vrouw die zich bezondigde aan verzwijging bij het afsluiten van een verzekering voor haar hond. Aldus de Geschillencommissie...

Schimmel...

Schimmel...

Het enkele feit dat de VvE theoretisch aansprakelijk is op grond van de wet brengt niet automatisch met zich mee dat de verzekeraar gehouden is dekking te verlenen....

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Vordering afgewezen na cirkelzaagongeluk

Een consument is op 17 juni 2015 arbeidsongeschikt geraakt door een cirkelzaagongeluk. Hij vordert dat zijn financieel adviseur de schade van zeven mille voor zijn...

Van je collega's moet je het hebben...

Van je collega's moet je het hebben...

Een collegiale dienst is geen overeenkomst van dienstverlening, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-184. De...