Hypotheekadviseur moet rente vergoeden

Kifid (logo)

Een adviseur moet de 6.364 euro rente vergoeden die een huizenkoper kwijt was omdat de adviseur verzuimde om verlenging van de passeerdatum te vragen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2016-618.

De klacht van de consument ziet op de door de verkopers van de woning conform de koopovereenkomst bij hem in rekening gebrachte rente van  6.376,71 euro. De Geschillencommissie overweegt dat de adviseur (Financieel Fit) onvoldoende heeft gedaan om deze rente te voorkomen dan wel te beperken. "Hij was op de hoogte van de uiterste passeerdatum, maar heeft de verkopers van de woning niet om verlenging van die datum verzocht. Verder heeft hij Consument niet gewezen op de verschuldigdheid en het oplopen van die rente met de tijd. De Adviseur heeft tevens niet al het mogelijke gedaan om de woning zo snel mogelijk na 2 december 2014 te laten passeren. Hij heeft niet gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. De rente van 6.376,71 euro dient daarom voor zijn rekening te komen."

De adviseur zag geen aanleiding zag om verlenging van de overdrachtsdatum bij de verkopers van de woning te verzoeken, omdat hij geen problemen voorzag bij het verkrijgen van de benodigde
financiering voor de aankoop van de woning. Dit is echter dus een kostbare misrekening gebleken.

De Geschillencommissie: "Van de Adviseur mag dan worden verwacht dat hij Consument op de in artikel 4.1 van deze overeenkomst genoemde passeerdatum en de na deze datum aan de verkopers van de woning te betalen rente (artikel 4.4 van de koopovereenkomst) wijst. Daarnaast had het op zijn weg gelegen, al dan niet na overleg met Consument, contact op te nemen met de (makelaar van de) verkopers van de woning om de uiterste passeerdatum te verschuiven en de rentevergoeding te voorkomen."

De adviseur had wel contact opgenomen met de makelaar van de verkopers van de woning om de verschuldigde rente te matigen. Dit leidde echter niet tot een matiging van de rentevergoeding.

Reactie toevoegen

 
Consument alleen consument als hij dienst afneemt

Consument alleen consument als hij dienst afneemt

Als iemand geen dienst heeft afgenomen, kan hij ook niet klagen bij Kifid. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-162.  De...

Vordering afgewezen in plaats van klacht ongegrond

Vordering afgewezen in plaats van klacht ongegrond

Anders dan in ons bericht vrijdag stond, wees de Geschillencommissie (Kifid) in Uitspraak 2018-158 de klacht niet af. Zij wees de vordering af, maar verklaarde de...

Loyaliteitskorting duur betaald...

Loyaliteitskorting duur betaald...

De loyaliteitskorting bij zijn WestlandUtrecht-hypotheek breekt een klant lelijk op. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) volgt de klant...

Onjuiste offerte leidt niet tot schadeplichtigheid

Onjuiste offerte leidt niet tot schadeplichtigheid

Het enkele gegeven dat een verzekeraar een verkeerde offerte heeft opgemaakt, leidt op zichzelf niet tot schadeplichtigheid. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Vordering afgewezen ondanks schending zorgplicht door adviseur

Vordering afgewezen ondanks schending zorgplicht door adviseur

De adviseur moet binnen een redelijke termijn bij de verzekeraar informeren naar de status van het dossier van de consument. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Bij overkreditering alleen vordering tot schadevergoeding mogelijk

Bij overkreditering alleen vordering tot schadevergoeding mogelijk

In geval van overkreditering is alleen een vordering tot vergoeding van de schade mogelijk. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Claimant heeft medewerkingsplicht

Claimant heeft medewerkingsplicht

Op de consument rust een medewerkingsplicht als de verzekeraar informatie de medewerking van de consument nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen. Daar wijst...

Toch betalen ondanks no cure no pay

Toch betalen ondanks no cure no pay

Een klant die de opdracht van overeenkomst met zijn adviseur voortijdig beëindigde, moet toch betalen voor een deel van de door de adviseur reeds verrichte...

Verhoging risico-opslag van 0,2 naar 0,8 procent niet onredelijk

Verhoging risico-opslag van 0,2 naar 0,8 procent niet onredelijk

De verhoging van de risico-opslag op recreatiewoningen van 0,2 naar 0,8 procent door '(quasi) monopolist' Rabobank is niet onredelijk of onbillijk, oordeelt de Geschillencommissie...

Aanvaarding overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk

Aanvaarding overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk

Aanvaarding van een overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk plaats te vinden. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-121. De...