Claimant heeft medewerkingsplicht

Kifid 2017 (deel logo)

Op de consument rust een medewerkingsplicht als de verzekeraar informatie de medewerking van de consument nodig heeft om de claim te kunnen beoordelen. Daar wijst de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) op in Uitspraak 2018-142.

De dochter van de klagende consument heeft haar vakantie wegens ziekte geannuleerd. Consument weigert om haar moverende redenen een door haar dochter ondertekende medische machtiging op te sturen.

De Commissie: "In de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden permanente annulering is geen medewerkingsplicht neergelegd, bij overtreding waarvan verval van recht zal volgen. Zoals door Verzekeraar terecht is aangevoerd bestaat er echter een wettelijke mededelingsplicht. De hiervoor genoemde verplichting is vastgelegd in artikel 7: 941 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel luidt als volgt: “De verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.”. Consument heeft dus op basis van de wet een mededelingsplicht."

Over dit specifieke geval zegt de Commissie: "Het gebruik van een handtekening maakt onderdeel uit van het economisch handelsverkeer. Zonder een geldig te achten handtekening, bijvoorbeeld nodig voor het verstrekken van een geldige medische machtiging, kan Verzekeraar niet bereiken dat de noodzakelijke medische gegevens aan de medisch adviseur worden verschaft, aan de hand van wiens advies de Verzekeraar de schadeclaim zou moeten worden beoordeeld. Daarom staat het de Verzekeraar vrij om te verlangen dat een medische machtiging met geldige handtekening wordt afgegeven.

"Nu Consument niet aan haar medewerkingsverplichting heeft voldaan en de bewijslast voor een gedekt evenement op haar rust kan zij geen aanspraak maken op een uitkering."

Geen recht op contra-expertise

De consument eiste ook een contra-expert. Volgens de Commissie bestaat "geen recht op een contraexpertise omdat in het onderhavige geval geen geschil is over de hoogte van de schade".

Reactie toevoegen

 
Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...