Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een ziekte beschouwt - dient ze een claim in en vordert een aanvullende uitkering onder de verzekering. Aegon zou volgens haar een toezegging hebben gedaan die niet is nagekomen.

De consument vindt dat de verzekeraar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst door haar uitkering te beëindigen. Zij vordert vanaf 9 juli 2021 een uitkering op basis van honderd procent arbeidsongeschiktheid. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de consument aangevoerd dat Aegon heeft toegezegd dat hij drie maanden uitkering zou betalen, maar dat deze toezegging niet is nagekomen.

De consument heeft last van spanningsklachten, overspannenheid en burn-out en beweert dat er sprake is van een ziekte. Uit het polisblad blijkt dat de consument is verzekerd voor ongevallen en ziektes inclusief psychische aandoeningen. Een ziekte is een tijdelijke of blijvende lichamelijke of psychische aandoening die iemand belemmert in het functioneren in de breedste zin van het woord. De klachten van de consument vallen hier dus ook onder. De verzekeraar stelt ten onrechte dat sprake moet zijn van een psychische stoornis. Dit staat namelijk niet op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden. De spanningsklachten en de burn-out van de consument zijn objectiveerbaar. Dit maakt dat sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Bovendien is bij de consument sprake van een psychische aandoening. Zij is namelijk behandeld voor deze klachten. De ene behandelaar heeft de 4-jarige opleiding Multidimensionele Psychologie gevolgd en de andere behandelaar heeft een 4-jarige studie Toegepaste Psychologie gevolgd. Omdat de term psycholoog niet is beschermd maakt dat zij beiden als psycholoog kwalificeren.

De verzekeraar stelt dat meetbare afwijkingen moeten worden vastgesteld door een door de verzekeraar aangewezen arts. Dat is het geval, want de eigen medisch adviseur van de verzekeraar en de door verzekeraar aangestelde psychiater hebben beiden aangegeven dat bij de consument sprake is van overspannenheid.

De Geschillencommissie stelt vast dat Aegon wel degelijk drie maanden uitkering minus één maand eigen risico heeft uitbetaald.  Ook stelt de commissie vast dat het begrip ziekte wel onder de dekking van de verzekering valt, maar dat bij de consument geen ziekte volgens de verzekeringsvoorwaarden is vastgesteld.

Kifid: "Bij de definitie van arbeidsongeschiktheid in de verzekeringsvoorwaarden staat dat de afwijkingen medisch objectief moeten zijn vast te stellen en dat een gespecialiseerd arts een meetbare lichamelijke of psychische afwijking kan aantonen. Uit artikel 9 van de verzekeringsvoorwaarden volgt vervolgens dat de verzekeraar die
gespecialiseerde arts aanwijst of in ieder geval met de betreffende arts moet instemmen. Dit betekent dat voor de beoordeling van de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid alleen relevant is de beoordeling van de door de verzekeraar aangewezen psychiater en medisch adviseur. Op basis van hun stukken is de commissie van oordeel dat de klachten van de consument onvoldoende geobjectiveerd kunnen worden, althans dat hetgeen is vastgesteld niet het niveau bereikt waardoor een ziekte of medische aandoening in de zin van de verzekeringsvoorwaarden aannemelijk is. Dat spanningsklachten zijn vastgesteld is onvoldoende specifiek, omdat de door de verzekeraar aangewezen psychiater heeft geconcludeerd dat deze klachten niet als psychische ziekte aangemerkt kunnen worden."

De commissie wijst de vordering af.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Veldhuizen - advies 17 april 2023

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is bijna een ondoorgrond bare materie. Zeker voor een leek. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan, door een andere kwaal. Er is meer, dan alleen een lage premie. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die bijvoorbeeld ziekte en ongeval verzekeren, dan is er een groot grijsvlak over. Om premie te besparen moet je niet op voorwaarden / dekking proberen te beknibbelen. Gezondheid is een rijk bezit. 5000 euro premie( was ca 850 euro provisie) per jaar is veel geld. Als je 12 maanden arbeidsongeschikt bent, is vaak de verzekering premie vrij, bij 80/100 % arbeidsongeschiktheid. Als je 40.000 euro per jaar krijgt gedurende 25 jaar een geïndexeerde uitkering, is ook voor een verzekeraar over die jaren een vermogen. Als verzekerden moet dat allemaal weer worden opgebracht. Wilde je in het verleden een (bedrijf) krediet hebben, dan eisten de banken vaak een A.O. daar zat dan een leuk verdienmodel voor de Bank. Als assurantieadviseur stond je dan vaak buiten spel. Een goed (verkoop) advies is dus nog steeds belangrijk.

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...