Aanvaarding overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk

Kifid logo 350

Aanvaarding van een overeenkomst hoeft niet uitdrukkelijk plaats te vinden. Dat stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2018-121.

De commissie: " Consument miskent met zijn stelling dat een overeenkomst van geldlening ook tot stand kan komen zonder een daartoe ondertekende (onderhandse) akte. De aanvaarding van een aanbod kan ook worden gevonden in het uitvoeren van de overeenkomst."

Consument is erfgenaam van zijn overleden ouders. De ouders hebben in 1988 een hypothecaire geldlening afgesloten bij een rechtsvoorganger van ABN Amro op basis van een 25-jarige annuïteit. In 1997 is de annuïtaire geldlening omgezet in een aflossingsvrije geldlening. Consument stelt dat het door de bank overgelegde afschrift van de akte van wijziging van de geldleningsovereenkomst uit 1997, geen juridische betekenis toekomt. Hij kan daardoor niet vaststellen of de maandbedragen op een juiste grondslag zijn gebaseerd en vordert dat de bank de originele akte overlegt. Zo niet, dan volgt daaruit volgens consument dat de maandbedragen en aflossingen onverschuldigd zijn betaald. De bank heeft tevens een debiteurenoverzicht over de periode 1999 tot 7 mei 2016 overgelegd, hierin staan onder meer de door de ouders van consument in die periode verrichtte betalingen. De Commissie oordeelt dat "aanvaarding van een overeenkomst niet uitdrukkelijk hoeft plaats te vinden. In het onderhavige geval blijkt de aanvaarding door de ouders van Consument uit het naleven van de gewijzigde overeenkomst. De Commissie concludeert dat tussen de ouders van Consument en de Bank een overeenkomst tot stand is gekomen en dat de maandbedragen en aflossingen niet onverschuldigd zijn betaald. De vordering wordt afgewezen".

Reactie toevoegen

 
Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...