Loyaliteitskorting duur betaald...

Euro's via Pixabay 2018

De loyaliteitskorting bij zijn WestlandUtrecht-hypotheek breekt een klant lelijk op. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) volgt de klant niet in zijn stelling dat de voorwaarden die met de korting samengingen onduidelijk waren.

De loyaliteitskorting hield in dat de klant voor een korting van 0,10 procent op de hypotheekrente afzag van de boetevrije aflossing bij verkoop van de woning. Bij de verkoop van de woning werd de consument hierdoor geconfronteerd met een vergoeding voor vervroegde aflossing van circa 11 mille. 

De voorwaarden voor de  loyaliteitskorting waren volgens de Commissie af te leiden uit het geheel aan de op de geldlening van toepassing zijnde voorwaarden. "Uit deze voorwaarden - in samenhang bezien - had Consument moeten begrijpen dat bij de keuze voor maatwerk in rente en de daarmee samenhangende loyaliteitskorting werd afgeweken van de gebruikelijke(re) voorwaarden bij vrijwillige verkoop van de woning doordat de Bank hem een vergoeding in rekening kon brengen. Juist nu Consument zich liet bijstaan door een hypotheekadviseur.

"Indien de bepalingen over maatwerk in rente of de loyaliteitskorting voor hem niet voldoende duidelijk waren (zoals Consument ter zitting benadrukt) of vragen bij hem opriepen, had hij om opheldering moeten vragen bij zijn hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur had hem de nodige duidelijkheid moeten verschaffen, hem inzicht moeten geven in de consequenties van de loyaliteitskorting of maatwerk in rente en eventueel (expliciet) navraag kunnen doen bij de Bank daarover. De hypotheekadviseur had moeten zorgdragen voor voldoende besef bij Consument van de verschuldigdheid van een vergoeding bij aflossing van de geldlening bij vrijwillige verkoop van de woning als tegenhanger van de loyaliteitskorting. Het had Consument duidelijk moeten zijn dat de lagere maandlasten konden leiden tot een vergoeding bij aflossing van de geldlening bij vrijwillige verkoop van de woning. De rol van de hypotheekadviseur is in het onderhavige geval van cruciaal belang, omdat de loyaliteitskorting, zo heeft de bank ter zitting benadrukt, alleen in de offerte werd verwerkt als hierom door een tussenpersoon werd verzocht."

Overigens merkt de Commissie wel op dat "de Bank meer duidelijkheid voor Consument had kunnen creëren door alle voorwaarden over maatwerk in rente en de loyaliteitskorting niet verspreid over meerdere documenten maar op één plek op te nemen. Hierdoor had Consument op een makkelijkere en overzichtelijkere manier kennis kunnen nemen van die voorwaarden".

Uitspraak 2018-160.

 

 

Reactie toevoegen

 
Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...