Hypotheekshop: sterke opkomst verhuisregeling en desktoptaxatie

Huis te koop via Pixabay

"Indirect zorgde de fors hogere hypotheekrente in het laatste kwartaal van 2022 voor een afname van twee van de belangrijkste hypotheekvoorwaarden van de afgelopen jaren: verhoging van de hypotheek in verband met consumptieve besteding en toetsing op werkelijke lasten. Twee hypotheekvoorwaarden die vorig jaar juist sterk zijn opgekomen, zijn de verhuisregeling (ook wel meeneemhypotheek) en de desktoptaxatie, een goedkoper alternatief voor het taxatierapport", aldus De Hypotheekshop over de hypotheektrends in het vierder kwartaal van 2022.

Een hypotheekvoorwaarde die vorig jaar door de rentestijging als een komeet is opgekomen, betreft de verhuisregeling (ook wel meeneemhypotheek), aldus De Hypotheekshop. "Aan het begin van 2022 nog zo goed als onbekend, was het gebruik van de verhuisregeling in december reeds opgelopen tot bijna de helft van alle doorstromers (kopers van een volgende koopwoning). Daarmee worden de totale maandlasten van de nieuwe hypotheek niet alleen verlaagd, maar wordt ook de leencapaciteit op inkomen verhoogd. Omdat de voorwaarden van verhuisregelingen tussen de verschillende geldverstrekkers sterk verschillen, is het belangrijk dat doorstromers zich daarover goed (laten) informeren voor de zoektocht naar een nieuwe woning start."

Een tweede hypotheekvoorwaarde die snel is opgekomen, is de desktoptaxatie. "Sinds 1 juli van 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor modelmatige taxaties en is de desktoptaxatie nieuw ontwikkeld als een vorm van hybride taxeren. In deze veranderende woningmarkt biedt de desktoptaxatie vooral doorstromers soms extra mogelijkheden om de koop van een volgende woning rond te maken. Ook wordt die veel ingezet voor bestaande woningeigenaren die verhogen voor verbouwing en/of verduurzaming."

De Hypotheekshop constateert kritiek op de wijze van het vaststellen van het inkomen voor huizenkopers. "Kansrijke aanvragers zonder vaste aanstelling en een arbeidsverleden korter dan drie jaar komen er in de toetsing niet goed uit, terwijl dat andersom geen problemen geeft. Reden waarom bijna tien jaar geleden andere instrumenten (Arbeidsmarktscan, Perspectiefverklaring) werden gelanceerd, waarmee ook naar het individuele toekomstperspectief wordt gekeken. Het gebruik is vooralsnog beperkt gebleven tot aanvragers met een flexibel dienstverband, hoewel deze instrumenten wel breder inzetbaar zijn en waarde zouden kunnen toevoegen."

Ook bij het bepalen van de leencapaciteit op inkomen wordt een generieke toetsing gebruikt. "De leennormen die het Nibud jaarlijks bepaalt gaan uit van een gemiddelde situatie. Daarbij wordt de hypotheekadviseur geacht rekening te houden met individuele kenmerken als aantal vakanties per jaar en dure hobby’s. Sinds kort is daar ook het energieverbruik bij gekomen. Andere factoren die het generieke plaatje kunnen beïnvloeden zijn het aantal kinderen, type auto, onderhoudskosten van de woning en uitgavenpatroon. Hoewel het Nibud vanaf 2024 rekening wil gaan houden met het energielabel van de woning bij het bepalen van de maximale hypotheek, zijn er dus nog vele andere individuele factoren die van invloed zijn op een verantwoorde hypotheekverstrekking. Voor een goede toetsing is generieke vaststelling derhalve niet afdoende."

Reactie toevoegen

 
Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

"Door de renteverhogingen komen er deze week extra veel hypotheekaanvragen binnen bij aanbieders, van consumenten (vooral starters, maar ook doorstromers en verhogers)...

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

Adviseurs zijn tevreden over de afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekdossiers met een (kleine) afwijking van de standaardregels zorgen nog wel eens voor...

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Hypotheekshop: funderingsproblematiek wordt issue

Hypotheekshop: funderingsproblematiek wordt issue

"Funderingsproblematiek zou wel eens de volgende issue kunnen worden waar geldverstrekkers en kopers scherper op gaan letten", aldus De Hypotheekshop. "Informatie...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

De Hypotheekshop heeft over de afgelopen acht jaar in kaart gebracht wat de marge geldverstrekkers (verschil hypotheekrente en kapitaalmarktrente) op weekbasis was...