Kamervragen over inperken dekking asbestdaken

Asbest sanering via Pixabay

Hoe verhoudt beperken van de dekking bij asbestdaken zich tot de opvattingen van de branche over universele dienstverlening? Dat is een van de Kamervragen van de VVD-leden Koerhuis en Van der Linde aan ministers Ollongren en Hoekstra naar aanleiding van de Kassa-uitzending zaterdagavond.

De Kamerleden vragen onder meer: "Is het waar dat in de aangeboden Woonverzekering van Centraal Beheer een beperking is aangebracht voor de dekking van de schade aan asbestdaken, waarbij de dekking in snel tempo wordt afgebouwd naar slechts vijf procent en niet aan andere daken? Zo ja, is hier ook sprake van bij andere verzekeraars? Wat vindt u ervan dat woningeigenaren een groot financieel risico lopen en zich hier niet tegen kunnen verzekeren?

"Hoeveel woningeigenaren hebben een dak waar asbest in zit? Is het waar dat deze woningeigenaren bij schade die niets te maken heeft met asbest, straks onverzekerd zijn of een veel lagere uitkering krijgen dan waarvoor ze jarenlang premie betaald hebben?

"Bent u bereid om met deze verzekeraar en andere verzekeraars in gesprek te gaan over het feit dat een grote groep huiseigenaren onverzekerbaar dreigt te worden? Kunt u er in dit gesprek op aandringen dat deze wijziging van de dekking wordt teruggedraaid en een nette oplossing wordt gevonden? Zo nee, waarom niet?"

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob - Rob van Horssen Financieel Regisseurs 27 oktober 2020

Geweldig... zoals is gisteren al schreef. Het verbond neemt zijn verantwoordelijkheid wederom niet, dan maar de politiek. Wat een trieste vertoning weer in onze “transparante” verzekeringswereld. Gaan we weer..!

Meer over