Kamervragen over schadevrije jaren

Vrachtwagens op snelweg via Pixabay

Joost Sneller en Rutger Schonis van D66 hebben een aantal vragen gesteld over schadevrije jaren aan minister Hoekstra van Financiën.

Zij vragen onder meer: "Klopt het, in een situatie waarin partners op hetzelfde adres wonen en samen gebruikmaken van een auto, dat de schadevrije jaren alleen worden opgebouwd door de verzekeringsnemer? Zou u het wenselijk vinden dat partners die samen gebruikmaken van een auto ook beiden schadevrije jaren opbouwen?"

En: ""Bent u bekend met het feit dat het geldt als fraude wanneer een ouder zijn kind regelmatig gebruik laat maken van zijn/haar auto, zonder dit aan te geven bij de verzekeraar? Bent u bekend met het feit dat de premie hierdoor (vaak) hoger is? Kunt u een indicatie geven van de hoogte van de toeslag die in een dergelijk geval wordt berekend of een indicatie geven van de manier waarop de premie in een dergelijk geval wordt berekend? Klopt het dat een kind, dat meerdere jaren als regelmatig bestuurder gebruik heeft gemaakt van de auto, geen schadevrije jaren heeft opgebouwd? Vindt u het niet vreemd dat er wél premie is betaald voor het gebruik van de auto door het kind, terwijl dit kind géén schadevrije jaren heeft opgebouwd?"

Verder: "Klopt het dat het voor mensen uit het buitenland, die in Nederland komen wonen, mogelijk is om hun buitenlandse autoverzekering door te laten lopen wanneer zij een internationale dekking hebben, waardoor zij hun opgebouwde schadevrije jaren kunnen behouden? Kunt u een indicatie geven van de proportie in Nederland geregistreerde auto’s waarvoor geen autoverzekering is afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar?"

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roger Offermans - TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV 12 november 2019

...hoe hou je een minister aan het werk.

Ferd Latour - Nvt 12 november 2019

Goede vragen. Beetje laat misschien. Maar beter laat dan nooit. Echter dit soort vragen hoort mi niet in de 2e kamer thuis.

Jan Canters - Canters Assurantien & Financieel Advies, Makelaar in Verzekeringen RMIA 12 november 2019

De vragen worden gesteld door iemand die geen notie heeft van hoe inschatting van risico en premie gaat bij verzekeraars en er wordt aan voorbij gegaan dat " verzekeringnemer " gekoppeld MOET zijn de eigenaar van het voertuig. Bovendien wordt in de aanvraag gevraagd naar de "regelmatige bestuurder" Ook een inschatting van het risico wat de vraagsteller niet begrijpt. Verzekering is Wet van de Grote Getallen ! Stel dat je je auto met je buurman deelt; heeft hij dan ook recht op schadevrije jaren.....

Meer over
Autoverzekering duurst in Zuid-Holland

Autoverzekering duurst in Zuid-Holland

Autobezitters uit Zuid-Holland betalen gemiddeld meer premie voor hun autoverzekering dan in andere provincies, aldus Independer. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen...

Voorrangsbehandeling voor 75-plussers die per se in buitenland moeten rijden

Voorrangsbehandeling voor 75-plussers die per se in buitenland moeten rijden

Als een rijbewijshouder die per se in het buitenland moet rijden een brief krijgt waarin het CBR aangeeft dat hij behoort tot de doelgroep waarop de regeling van...

Private lease: consument bouwt wel degelijk schadevrije jaren op

Private lease: consument bouwt wel degelijk schadevrije jaren op

Uit onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden niet dat een leasecontract alleen van invloed is op een nieuwe hypotheeklening...

Verzekeraars kunnen bij RDW nagaan of rijbewijs 75-plusser tijdelijk is verlengd

Verzekeraars kunnen bij RDW nagaan of rijbewijs 75-plusser tijdelijk is verlengd

Verzekeraars kunnen bij het RDW informeren of het rijbewijs van een 75-plusser tijdelijk is verlengd. Aldus het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond: "De RDW zet...

Administratieve verlenging rijbewijs per 1 december

Administratieve verlenging rijbewijs per 1 december

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur...

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De wet van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) die hogere straffen mogelijk maakt voor ernstige verkeersdelicten, is woensdag door de Eerste Kamer aanvaard...

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Het Gerechtshof Den Haag acht het onwaarschijnlijk dat "inbrekers binnen een tijdsbestek van drie à vier minuten de mogelijkheid zouden hebben gehad om een...

Meeste autovandalisme in Noord-Holland

Meeste autovandalisme in Noord-Holland

Met behulp van CBS-cijfers heeft Independer de schade aan auto's door vandalisme per gemeente interactief in kaart gebracht. Afgelopen jaar werden er in Nederland...

Verzekeraars verstoren concurrentie op autoschadeherstelmarkt niet

Verzekeraars verstoren concurrentie op autoschadeherstelmarkt niet

Veel kleine autoschadeherstelbedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Dit is niet het gevolg van concurrentieverstorend gedrag van verzekeraars,...

Regeling administratieve verlenging 75+ mogelijk al voor 1 december

Regeling administratieve verlenging 75+ mogelijk al voor 1 december

Op basis van de werkvoorraad eind september komen ruim 80.000 CBR-klanten in aanmerking voor de regeling administratieve verlenging 75+. Dat is te lezen in het stappenplan...