Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto achterlicht via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument heeft niet aangetoond dat er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De Geschillencommissie wijst de vordering af.

De consument heeft op 17 januari 2022 zijn auto via internet te koop aangeboden. Diezelfde avond werd de consument benaderd door een potentiële koper. Op 18 januari 2022 heeft de consument de auto bij de RDW overgeschreven op naam van de tegenpartij, nadat de consument op de telefoon van de tegenpartij had gezien dat de tegenpartij een koopsom van 18.000 euro had overgemaakt op de bankrekening van de consument. De consument heeft de auto met autosleutels aan de tegen- partij meegegeven. Omdat achteraf bleek dat de betaling niet tot stand was gekomen is er telefonisch contact geweest tussen de consument en de tegenpartij voor een betalingsafspraak. De consument heeft de koopsom echter niet ontvangen van de tegenpartij en hij heeft na vele gedane pogingen om de koopsom alsnog te ontvangen, de auto door de politie als gestolen laten registreren bij de RDW en het kentekenbewijs weer teruggenomen. Bij de verzekeraar heeft de consument zijn auto als gestolen gemeld en verzocht om een schade- vergoeding op grond van de verzekeringsvoorwaarden.

Vrijwillig

De commissie: "Niet ter discussie staat dat de consument de auto en de autosleutels vrijwillig heeft afgestaan aan de tegenpartij in de veronderstelling dat de koopprijs was betaald. De tegenpartij had op dat moment dus toestemming van de consument om de auto mee te nemen met als doel de auto in het vermogen te brengen van de tegenpartij. Dat de consument de koopprijs niet daadwerkelijk heeft ontvangen, doet daar niet aan af. Op grond van artikel 3:84 lid 1 jo 90 BW is er sprake van een geldige overdracht van de auto door bezitsverschaffing en is de tegenpartij hierdoor eigenaar van de auto geworden. Bij het meenemen van de auto door de nieuwe eigenaar, kan niet meer worden gesproken van “iets dat van een ander is wegnemen”. Alleen al gelet hierop is er geen sprake van diefstal.

"Partijen discussiëren voornamelijk over de definitie “verduistering”. In de voorwaarden wordt het begrip verduistering genoemd en nader omschreven. Verduistering is beperkt tot de situatie waarin “iemand de auto leende met toestemming van de eigenaar. En die auto niet is teruggebracht terwijl dat wel moest”. Alleen in dat geval is er dekking onder de verzekering."

 

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....