Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto achterlicht via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument heeft niet aangetoond dat er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De Geschillencommissie wijst de vordering af.

De consument heeft op 17 januari 2022 zijn auto via internet te koop aangeboden. Diezelfde avond werd de consument benaderd door een potentiële koper. Op 18 januari 2022 heeft de consument de auto bij de RDW overgeschreven op naam van de tegenpartij, nadat de consument op de telefoon van de tegenpartij had gezien dat de tegenpartij een koopsom van 18.000 euro had overgemaakt op de bankrekening van de consument. De consument heeft de auto met autosleutels aan de tegen- partij meegegeven. Omdat achteraf bleek dat de betaling niet tot stand was gekomen is er telefonisch contact geweest tussen de consument en de tegenpartij voor een betalingsafspraak. De consument heeft de koopsom echter niet ontvangen van de tegenpartij en hij heeft na vele gedane pogingen om de koopsom alsnog te ontvangen, de auto door de politie als gestolen laten registreren bij de RDW en het kentekenbewijs weer teruggenomen. Bij de verzekeraar heeft de consument zijn auto als gestolen gemeld en verzocht om een schade- vergoeding op grond van de verzekeringsvoorwaarden.

Vrijwillig

De commissie: "Niet ter discussie staat dat de consument de auto en de autosleutels vrijwillig heeft afgestaan aan de tegenpartij in de veronderstelling dat de koopprijs was betaald. De tegenpartij had op dat moment dus toestemming van de consument om de auto mee te nemen met als doel de auto in het vermogen te brengen van de tegenpartij. Dat de consument de koopprijs niet daadwerkelijk heeft ontvangen, doet daar niet aan af. Op grond van artikel 3:84 lid 1 jo 90 BW is er sprake van een geldige overdracht van de auto door bezitsverschaffing en is de tegenpartij hierdoor eigenaar van de auto geworden. Bij het meenemen van de auto door de nieuwe eigenaar, kan niet meer worden gesproken van “iets dat van een ander is wegnemen”. Alleen al gelet hierop is er geen sprake van diefstal.

"Partijen discussiëren voornamelijk over de definitie “verduistering”. In de voorwaarden wordt het begrip verduistering genoemd en nader omschreven. Verduistering is beperkt tot de situatie waarin “iemand de auto leende met toestemming van de eigenaar. En die auto niet is teruggebracht terwijl dat wel moest”. Alleen in dat geval is er dekking onder de verzekering."

 

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Autopremies met gemiddeld 65 euro gestegen

Autopremies met gemiddeld 65 euro gestegen

In het eerste kwartaal van 2024 steeg de gemiddelde premie voor autoverzekeringen met 8,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, aldus onderzoek...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...