Kifid: geen contractuele relatie, dan klacht niet behandelbaar

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2021-1104, bindend) De Geschillencommissie Kifid stelt dat Kifid geen klachten kan behandelen als er geen contractuele relatie tot de verzekeraar bestaat. In dit geval gaat het om een consument die zegt begunstigde te zijn van een levensverzekering, maar volgens Kifid blijkt niet dat zij haar begunstiging heeft aanvaard.

Een echtgenoot van de consument heeft met ingang van 15 juni 1998 bij een rechtsvoorganger van Nationale-Nederlanden een gemengde verzekering afgesloten, met een verzekerd kapitaal van 56.723 euro bij leven op de einddatum (15 juni 2028) of bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. De echtgenoot van de consument was de verzekeringnemer en de verzekerde. Eerste begunstigde was de echtgenoot van de consument. De consument was de tweede begunstigde. De verzekering was verpand aan Finata Bank bij wie de consument en haar echtgenoot een hypothecaire geldlening hebben afgesloten. De hypothecaire geldlening is thans ondergebracht bij Florius.

In 2017 is de echtgenoot van de consument overleden. De hypotheekverstrekker heeft per brief van 18 november 2017 de verzekeraar benaderd om de uitkering uit de verzekering te ontvangen. De verzekeraar heeft de hypotheekverstrekker bericht dat zij geen gegevens meer had over de verzekering.

De consument heeft een klacht bij de verzekeraar ingediend. De verzekeraar heeft de consument bij e-mail van 15 september 2020 bericht dat hoewel hij het dossier van de verzekering niet meer kan raadplegen vanwege het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, hij in zijn systeem heeft kunnen achterhalen dat de verzekering op 15 oktober 2001 premievrij is gemaakt en dat de verzekering per 15 juli 2010 is afgekocht. De premievrije waarde van de verzekering bedroeg 6.500 euro. De afkoopwaarde van 3.272 euro is op 10 augustus 2010 uitbetaald.

De consument vordert uitkering van 56.723 euro, het oorspronkelijke verzekerd kapitaal bij overlijden. De consument betwist dat haar echtgenoot een verzoek tot afkoop van de verzekering heeft ingediend. Verder betoogt zij dat zij de verzekering samen met haar echtgenoot heeft afgesloten in het kader van de verstrekking van een hypothecaire geldlening, waarvoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk waren. Doel van de overlijdensrisicoverzekering was dat bij overlijden van de hoofdkostwinner de achterblijvende partner in de echtelijke woning kon blijven wonen. Zij en haar echtgenoot hebben de verzekering samen afgesloten en zijn
beiden afnemer van het product. De consument stelt voorts dat de verzekeraar heeft aangenomen dat de verzekering premievrij is gemaakt vanwege een betalingsachterstand. De echtgenoot van de consument en de pandhouder hebben echter nooit het op grond van artikel 7:980 BW vereiste bericht ontvangen. De verzekeraar had de verzekering ten slotte niet mogen afkopen.

Uitspraak

Kifid: "De consument heeft haar vordering ingesteld als begunstigde van de verzekering en als enig erfgenaam van haar echtgenoot. Voor zover de consument optreedt als begunstigde van de verzekering geldt dat de commissie de klacht op grond van haar reglement niet kan behandelen. Volgens Kifid dient de indiener van de klacht zelf afnemer te zijn van de financiële dienst waarover hij klaagt om te kunnen kwalificeren als consument. "De consument is niet verzekeringnemer en dus niet de afnemer van de verzekering. Daarnaast is niet gebleken dat zij haar begunstiging heeft aanvaard zodat zij ook niet op een andere wijze een eigen vorderingsrecht aan de verzekering kon ontlenen.  De consument is in haar hoedanigheid van begunstigde dan ook geen consument in de zin van het reglement. Dat betekent dat de commissie de klacht in zoverre niet kan behandelen."

Voor zover de consument de klacht heeft ingediend als erfgenaam van haar echtgenoot, geldt het volgende, aldus Kifid. "Als erfgenaam is zij rechtsopvolger van haar echtgenoot en oefent zij de rechten uit die hem toekwamen. De echtgenoot was verzekeringnemer en tussen de verzekeraar en de echtgenoot bestond dus een contractuele relatie. Als al moet aangenomen dat de verzekeraar in dat kader in zijn verplichtingen jegens de echtgenoot is tekortgeschoten, moet vervolgens worden vastgesteld of de echtgenoot als gevolg daarvan
ook schade lijdt. De commissie is van oordeel dat dit laatste niet het geval is. De vraag of de verzekering had moeten voortbestaan zodat sprake zou zijn van een uitkering bij overlijden van de echtgenoot heeft voor de echtgenoot zelf immers geen gevolgen. De uitkering bij overlijden komt niet ten goede aan de echtgenoot."

De vermogenspositie van de echtgenoot wordt niet beïnvloed, of de verzekering nu wel of niet premievrij was gemaakt, of was afgekocht.  De commissie wijst de vordering dan ook af.

Reactie toevoegen

 
ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

Halve finale Advies Award 2023 in beeld…

Halve finale Advies Award 2023 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2023 zijn inmiddels bekend. Van de spannende halve finale, die 6 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Finalisten Advies Award 2023 in beeld

Finalisten Advies Award 2023 in beeld

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023.  Ze waren al winnaar in hun eigen categorie, resp....

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2023 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2023 zijn...

Buro Philip van den Hurk (Particulier), Veldhuis Advies (Zakelijk), Sinior Financieel Advies (Hypotheken), ABC Pensioen (Pensioen), Noventas (Niche) en Van Steensel...