Meeste risico op WIA vanwege PCS in zorg & welzijn en onderwijs

Virus 2 via Pixabay

In de bedrijfstakken zorg & welzijn en onderwijs leiden langdurige klachten na corona, het postcovidsyndroom (PCS), significant vaker tot een aanvraag voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (WIA) dan in andere sectoren. En bij vrouwen is de kans dat ze (mede) vanwege PCS een WIA-aanvraag doen twee keer zo groot als bij mannen. Dat zijn enkele van de bevindingen in het UWV Kennisverslag ‘Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022'.

UWV: "In de sector zorg & welzijn is het risico op een WIA-aanvraag (mede) vanwege PCS bijna 80 procent groter dan gemiddeld, in het onderwijs is het risico bijna 30 procent groter dan gemiddeld. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat in deze bedrijfstakken veel vrouwen werken, maar dat verklaart niet het gehele verschil: er lijkt ook sprake te zijn van een verhoogde besmettingskans."

In de analyse is gekeken naar ruim 2600 WIA-claimbeslissingen in 2022 waarbij PCS hoofd- of nevendiagnose was. In 82 procent van de gevallen leidt dit tot een toekenning van een WIA-uitkering vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In 66 procent van deze beslissingen waren de langdurige coronaklachten de hoofddiagnose, in 34 procent was het een nevendiagnose. De kans op een WIA-toekenning is groter wanneer PCS de hoofddiagnose is.

Reactie toevoegen

 
Meer over
RSC publiceert 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering'

RSC publiceert 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering'

Het Register Specialistisch Casemanegement (RSC) heeft het 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering' gepubliceerd. Het RSC: "Professioneel...

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Het debat in de Tweede Kamer over het eind februari verschenen OCTAS-rapport is verplaatst naar 14 mei (13.00 uur - 17.00 uur).  Dit vanwege een samenloop op...

UWV verwacht toename werkgeversbezwaren door ‘Praktisch beoordelen’

UWV verwacht toename werkgeversbezwaren door ‘Praktisch beoordelen’

UWV verwacht als gevolg van ‘Praktisch beoordelen’ vooral een toename van werkgeversbezwaren. Aldus minister Van Gennip in antwoord op vragen vanuit...

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

Nationale-Nederlanden is positief dat het rapport van OCTAS aandacht heeft voor de noodzaak van preventie en draagt graag hiervoor mogelijke praktische oplossingsrichtingen...

Kabinet: OCTAS-varianten vragen om nadere uitwerking

Kabinet: OCTAS-varianten vragen om nadere uitwerking

Er is bij de OCTAS-varianten "bijna altijd sprake van dilemma’s of compromissen. Bovendien zijn de dilemma’s en compromissen nog niet in omvang (financieel...

Wet Meer zekerheid flexwerkers naar Raad van State

Wet Meer zekerheid flexwerkers naar Raad van State

Minister Van Gennip stuurt het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers naar de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen om flexibele...

"Afzien van extra verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli"

"Afzien van extra verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli"

Zet een streep door de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan...

Variant: Basis voor werkenden

Variant: Basis voor werkenden

In deze OCTAS-variant ligt de nadruk op één gelijke regeling voor alle werkenden: werknemers en zelfstandigen. OCTAS: “Eén stelsel voor...

Variant: Werk staat voorop

Variant: Werk staat voorop

De tweede variant die OCTAS in haar rapport presenteert, is: Werk staat voorop. De commissie: “In deze variant draaien we de huidige werkwijze om: eerst reintegratie...

Variant: Huidig stelsel beter

Variant: Huidig stelsel beter

De eerste variant die OCTAS in haar rapport presenteert, is: Huidig stelsel beter. In deze variant ligt de nadruk op het vereenvoudigen van het huidige stelsel en...