Minister bestrijdt risicoselectie bij zorgverzekering

Operatiekamer via Pixabay 2

Minister Kuipers sorteert voor op mogelijk excessieve vereveningsresultaten van zorgverzekeraars, om te voorkomen dat zij zich versterkt richten op gezonde verzekerden. Dit laatste mede onder invloed van het wegvallen in 2023 van het restant collectiviteitskorting bij de basisverzekering.

De minister: “Ik heb besloten om voor 2023 een eenmalige bandbreedte op polisniveau in te zetten die zich richt op het aanpakken van excessen in vereveningsresultaat. De ACM en de NZA geven namelijk aan dat, mede door het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023, er in het komende overstapseizoen een scenario denkbaar is waarin zorgverzekeraars een ongewenste focus vertonen gericht op het aantrekken van gezonde verzekerden.

“Het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 zou er toe kunnen leiden dat een substantieel deel van de nu collectief verzekerden overstapt. Ook de verwachte premiestijging voor 2023 en de toegenomen inflatie kunnen tot gevolg hebben dat verzekerden meer dan nu op zoek gaan naar manieren om op hun zorgpremie te besparen. Het is voorstelbaar dat zorgverzekeraars op deze ontwikkelingen gaan acteren en komend overstapseizoen (meer) polissen gericht op overgecompenseerde, gezonde verzekerden in de markt zetten.

“Alles overwegende heb ik besloten om eenmalig een bandbreedte van +/- 50 euro en met een nacalculatie van 75 procent in te zetten voor het vereveningsmodel 2023. Ik ben van mening dat dit een goede manier is om prikkels tot risicoselectie te beperken.

“Ik zal mij samen met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en het Zorginstituut vol inspannen om tot een goede ex ante oplossing te komen voor het model 2024. “

Reactie toevoegen

 
Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Door onder meer loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg stijgen de zorgkosten in 2024. Hierdoor gaat de premie van de basisverzekering naar verwachting...

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert om de nominale zorgpremie te verlagen en een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Dit in het...

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Het aantal zorgcollectiviteiten is gedaald van circa 47.000 in 2020 tot circa 44.600 in 2023, blijkt uit onderzoek door Zorgweb in opdracht van de minister.  In...

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

De informatievoorziening over de inhoud van zorgverzekeringen is volgens de Consumentenbond onder de maat en de solidariteit wordt ondermijnd. “Daarnaast wordt...

Modernisering GVS afgeblazen

Modernisering GVS afgeblazen

Minister Kuipers blaast de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) af, nadat hij haar eerder al had uitgesteld. Met het niet doorvoeren van...

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Bij een opt-out bij de verplichte AOV voor zelfstandigen is er een reëel risico op averechtse risicoselectie. Dat stelt SEO in onderzoek naar de gevolgen van...

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Bij hun keuze wel of niet over te stappen van zorgpolis was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen...

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister Kuipers laat onderzoeken uitvoeren “waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring van zorgverzekerden zonder vrijwillig eigen risico...

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie...

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

a.s.r. behoudt vol het geloof in de volmachttekening. Deze is belangrijk, aldus CEO Jos Baeten. Baeten tegenover VVP bij de presentatie van de jaarcijfers: “Steeds...