Minister houdt vast aan overstapseizoen bij zorgverzekering

Operatiekamer via Pixabay 2

Minister Kuipers vindt het niet gewenst dat zorgverzekerden elk moment van het jaar kunnen overstappen. Dat schrijft hij in een reactie op vragen van Radar. In het consumentenprogramma werd ingegaan op de contracteerproblematiek (lang niet alle contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners worden voor de deadline van 12 november afgesloten, waardoor de verzekerde in onzekerheid verkeert. Overigens worden volgens Radar patiënten vaak ook niet op de hoogte gebracht als hun zorg niet gecontracteerd is).

Naar aanleiding van het item wil de PvdA behoud van overstaprecht: “Een overstaprecht voor patiënten betekent dat als verzekeraars nog geen zekerheid kunnen geven over contracten op 12 november, dan blijf je je overstaprecht behouden. Je hebt dan dus in het nieuwe jaar alsnog het recht om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Op die manier komt een zorgverzekeraar onder druk om de contracten tijdig af te sluiten en anderzijds dat patiënten het recht behouden een nieuwe verzekering af te sluiten het nieuwe jaar.”

De minister ziet echter “belangrijke nadelen wanneer verzekerden op elk moment van het jaar kunnen overstappen. Ik noem er drie: het vervallen van het overstapseizoen als moment waar verzekeraars stevige concurrentiedruk voelen om verzekerden een scherpe premie aan te bieden, omdat verzekerden anders weglopen naar een andere verzekeraar. Risico van het hele jaar door kunnen overstappen is dus hogere premies door zwakke concurrentie.

“Een ander belangrijk nadeel is dat het jaarlijkse overstapseizoen een trigger voor verzekerden is om te checken of zij nog de meest passende zorgverzekering hebben, en dat zonder een overstapseizoen de prikkel voor verzekerden om hierop te letten verzwakt.

“Een derde belangrijk nadeel is dat verzekerden – indien overstappen het hele jaar door mogelijk gemaakt wordt - dan de mogelijkheid krijgen om, als zij daadwerkelijk zorg nodig hebben, op dat moment voor een andere polis met een ruimere dekking kunnen kiezen, en bijvoorbeeld dan juist geen vrijwillig eigen risico kunnen kiezen. Gevolg daarvan is dat verzekeraars overstappers in dat geval begrijpelijkerwijs als relatief slechte risico’s zullen gaan beschouwen. Dat geeft druk op de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie, twee elementen van de Zvw waarmee wij in Nederland de solidariteit tussen gezond en ziek realiseren. Risico van het hele jaar door over kunnen stappen is dus dat de risicosolidariteit tussen gezond en ziek onder druk komt”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa: "Zorgcontractering verder versnellen"

NZa: "Zorgcontractering verder versnellen"

Hoewel er een verbetering is ten opzichte van vorige jaren, is de NZa van oordeel dat er nog altijd noodzaak is om de duidelijkheid voor consumenten op moment van...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...