MoneyView: aantal rentewijzigingen blijft aanzienlijk

Sparen

In de eerste drie maanden van dit jaar is de hoeveelheid rentewijzigingen bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) weer wat afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, toen het hoogste aantal wijzigingen van afgelopen tien jaar werd geregistreerd. Ondanks deze afname, kan het eerste kwartaal met meer dan vijftig wijzigingen nog altijd worden gezien als zeer actief, aldus de Spaarrente Barometer – eerste  kwartaal 2023 van MoneyView.

in de voorgaande vijf jaar zijn er niet zo veel wijzigingen waargenomen als dit jaar. Het merendeel van de rentewijzigingen betreft renteverhogingen. Hoewel de rentes bij de helft van de aangeboden DOS al weer boven 1% liggen, blijven de grootbanken traditiegetrouw achter met hun rentetarieven. Ook bij lange termijndeposito’s (LTD’s) zijn er eveneens een flink aantal wijzigingen, maar is er ook een daling in vergelijking tot het vierde kwartaal van vorig jaar. Van alle aangeboden DOS kent bijna 60% een rente van 1% of hoger. De spaarproducten bij grootbanken daarentegen kennen allemaal een rente van 0,5% of lager.

Waar de grootbanken voorop liepen bij renteverlagingen afgelopen jaren, lopen ze nu duidelijk achter. De hoogst verkrijgbare rente in de spaarmarkt is momenteel vier keer zo hoog als het tarief van de grootbanken. Bij de Easy Savings spaarrekening van bunq wordt een rente geboden van 2,01%. bunq wordt op de voet gevolgd door de Duitse aanbieder, Trade Republic, die met hun Trade Republic Spaarrekening een rentetarief van 2,00% kennen. Het gemiddelde spaarrentetarief komt momenteel uit op 1,05%.

Vergeleken met de start van dit jaar is het gemiddelde met meer dan 50% toegenomen. Wordt gekeken naar een jaar eerder, dan ligt het huidige gemiddelde bijna 20 keer hoger. De hoeveelheid wijzigingen in het eerste kwartaal is met bijna 40% afgenomen ten opzichte van vierde kwartaal van vorig jaar. In totaal werden er 54 wijzigingen geregistreerd, waarbij het overgrote deel renteverhoging betrof. De spaarrekening van de Zweedse Nordax Bank spande de kroon. Bij deze spaarrekening, aangeboden via spaarplatform Raisin, werd het rentetarief maar liefst vier keer verhoogd. Er is inmiddels geen enkel spaarproduct meer op de markt zonder rentevergoeding. Het laagste rentetarief ligt op dit moment op 0,40%.

Bij LTD’s is hetzelfde beeld zichtbaar als bij DOS.

Reactie toevoegen

 
Terug naar de schoolbank

Terug naar de schoolbank

(Peter Post, MoneyView, in VVP 3, 2023) Actieve provisietransparantie moet van de afdeling advies van de Raad van State terug naar de tekentafel van het kabinet....

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

Verzekeraars geven niet allemaal dezelfde korting voor de opgebouwde schadevrije jaren, waardoor de meest voordelige autoverzekering na een paar jaar helemaal niet...

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Gemiddeld zijn de pakketkosten voor een betaalrekening het afgelopen jaar met ongeveer tien procent gestegen, aldus MoneyView. Het bureau in zijn Special Item Betalingsverkeer:...

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Voor schade als gevolg van overstroming van een niet-primaire waterkering wordt op dit moment bij 42 van de 66 (64 procent) inboedelverzekeringen en bij 38 van de...

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Meer dan dertig praktijksessies biedt het VIP Congres ACT NOW! van VVP en Contactgroep Automatisering op 4 juli. In een aantal berichten op de VVP-site geven we...

Realistisch denken en doen

Realistisch denken en doen

(Martin Koot, MoneyView in VVP 2) Deze column schrijf ik in de week van de provinciale verkiezingen. Als u dit leest, weet u de uitslag allang. Als de voortekenen...

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Uit het meest recente Special Item van MoneyView wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de dekkingen van caravanverzekeringen. Het bureau: “Gedurende...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar geweten ook. In totaal...