MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Duim omhoog 2019

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt echter sterk, aldus de Special Item Recht & Aansprakelijkheid van MoneyView.

Volgens MoneyView maken aanbieders in hun voorwaarden nadrukkelijk onderscheid tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap enerzijds en samenlevingsoverkomst anderzijds: in dat laatste geval is er maar bij acht van de 29 producten die scheidingsmediation bieden dekking. Bij tweederde van de verzekeringen moet het samenleven tenminste twaalf maanden geduurd hebben, bij een derde is dat 36 maanden. Ook geldt er een wachttijd vanaf het moment van ingaan van de polis, die varieert van 0 maanden bij enkele aanbieders tot maximaal 36 maanden bij twee derde van de verzekeraars.

Zoals gebruikelijk geeft MoneyView weer sterren weg.

  • Vijf sterren voor de voorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen gaan naar: ANWB/Unigarant, ING en Nationale-Nederlanden
  • Vijf sterren voor premiestelling gaan naar: De Internationale, Interpolis en Univé.
  • Vijf sterren voor de voorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen gaan naar: Centraal Beheer/ FBTO, ING en VEH.
  • Vijf sterren voor premiestelling gaan naar Lancyr, Ohra en VEH.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

(Dion van der Mooren van MoneyView in VVP 4, 2023) Het heeft even geduurd, maar de nieuwe pensioenwet (Wtp) is eindelijk aangenomen. Een van de gevolgen van deze...

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

Steeds meer geldverstrekkers passen hun producten aan om verduurzaming te vergemakkelijken en te stimuleren, zo blijkt uit het Special Item Hypotheken van MoneyView. Het...

Wij zijn nog lang niet overbodig

Wij zijn nog lang niet overbodig

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 4) Al dertig jaar is MoneyView in de financiële sector de noodzakelijke luis in de pels. MoneyView werd opgericht om...

Terug naar de schoolbank

Terug naar de schoolbank

(Peter Post, MoneyView, in VVP 3, 2023) Actieve provisietransparantie moet van de afdeling advies van de Raad van State terug naar de tekentafel van het kabinet....

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

Verzekeraars geven niet allemaal dezelfde korting voor de opgebouwde schadevrije jaren, waardoor de meest voordelige autoverzekering na een paar jaar helemaal niet...

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Gemiddeld zijn de pakketkosten voor een betaalrekening het afgelopen jaar met ongeveer tien procent gestegen, aldus MoneyView. Het bureau in zijn Special Item Betalingsverkeer:...