Omzet wordt maatstaf doorberekening kosten doorlopend toezicht adviseurs

Euro's via Pixabay 2018

Omzet wordt de maatstaf voor de doorberekening van de kosten van het doorlopend toezicht vanaf 2020 bij adviseurs en bemiddelaars. Minister Hoekstra: "Voor de toezichtcategorie ‘adviseurs en bemiddelaars’ bleek de maatstaf ‘aantal werkzame personen’ geen recht meer te doen aan de omvang en draagkracht van de personen binnen deze categorie. Dit houdt onder meer verband met technologische ontwikkelingen en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt. Daarom wordt de huidige maatstaf vervangen door ‘omzet’. Omzet geeft voor deze categorie een beter beeld van de activiteiten."

De verandering staat in een besluit waarover een internetconsultatie is gestart, die 14 september sluit. Het besluit brengt een aantal wijzigingen aan in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

Het besluit leidt volgens de minister niet tot een aanpassing in de verhouding van de doorberekening van de kosten van het financieel toezicht. Deze is onlangs in gunstige zin aangepast voor adviseurs en bemiddelaars. Maar het besluit werkt het omzetbegrip niet uit. Dus om welke omzet gaat het eigenlijk? Waarschijnlijk komen er omzetcategorieën. Hoe wordt gewaarborgd dat adviseurs en bemiddelaars niet plotseling in een ongunstiger categorie belanden en toch meer gaan betalen dan nu?

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ron van Os - Van Os Pensioen Consultancy B.V. 20 augustus 2019

Komt voor mij wel goed uit. Slechts een beperkt deel van mijn opzet komt uit hetgeen in de wet onder "adviseren en bemiddelen" verstaat. Maar dat betekent wel dat als ik minder ga betalen een ander meer moet betalen. Wel terecht denk ik.

Edwin Herdink - CFD 19 augustus 2019

Onder een palmboom is het prettig om positief nieuws te vernemen uit het vaderland. Vele jaren vraagt CFD al aandacht voor de buitensporige toezichtkosten. Met de nieuwe maatstaf zal er een einde komen aan de naar verhouding scheve belastingdruk voor het kleine zelfstandige adviesbedrijf. Een rechtvaardig en wijs besluit dat het vertrouwen in onze beleidsmakers ten goede komt.

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Procentuele aandeel adviseurs in AFM-kosten toch weer iets omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel toch weer iets minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Minister Hoekstra stelt voor het percentage...

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Bijdrage adviseurs aan toezichtskosten omlaag

Adviseurs en bemiddelaars gaan procentueel inderdaad minder bijdragen aan de kosten van het toezicht. Een door minister Hoekstra aan de Kamer gezonden uitwerking...

Minister niet blij met overschrijding kostenkader door AFM

Minister niet blij met overschrijding kostenkader door AFM

"Ik hecht er aan dat de AFM zich aan het kostenkader houdt." Aldus minister Hoekstra van Financiën, nadat de AFM een kostenoverschrijding verwacht. Hoekstra:...

Kosten toezicht: mag het wat minder?

Kosten toezicht: mag het wat minder?

Ja, de adviseur draait onevenredig veel op voor de kosten van het AFM-toezicht. Dat vindt ook Adfiz, dat heel goed zegt te begrijpen dat in een recente poll op VVP...