Verzekeraars: verhoging kosten toezicht AFM buiten proportie

euro's via Pixabay 4

De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend AFM-toezicht op verzekeraars is buitenproportioneel, vindt het Verbond. Voor levens- en pensioenverzekeraars stijgt het basisbedrag met ongeveer 53 procent en voor schadeverzekeraars (niet zijnde zorg) met achttien procent. Bij DNB is sprake van een stijging voor beide groepen van ongeveer vijf procent.

Het Verbond vindt het "zorgelijk dat toezichtkosten zo blijven stijgen, terwijl verzekeraars er zelf alles aan doen om kostenreducties door te voeren om zo de premies voor consumenten beheersbaar te houden. De wederom stijgende toezichtkosten komen niet geheel onverwacht. Maar de nu gecommuniceerde percentages zijn substantieel hoger dan de toegenomen inflatie. En hoger dan wat verzekeraars redelijkerwijs konden verwachten bij de invoering van de Wet toekomst pensioenen."

Verzekeraars "roepen de overheid nogmaals op te kijken naar de huidige financiering van toezichthouders: zorg voor meer grip op de kostenontwikkeling van zowel de directe als indirecte toezichtkosten. Fundamentele vraag hierbij is of de huidige eenzijdige financieringsstructuur nog wel past? Die structuur leidt niet tot de juiste prikkels voor kostenbesparing omdat de toezichthouders en de overheid zelf niet bijdragen aan de rekening voor het toezicht. De verzekeraars dragen de volledige kosten. Deze scheve basis leidt in de ogen van het Verbond tot een gebrek aan kostenbewustzijn. Daarom pleit het Verbond voor een ander, meer gebalanceerd financieringssysteem waar, naast de financiële sector, ook de overheid financieel aan bijdraagt".

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

De AFM heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot...

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de AFM nodig. Dat kan onder meer het...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....