AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Euro's nieuw via Pixabay

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM "vindt het van groot belang dat die deelnemers minstens een maand (liefst langer) vóór de nieuwe uitkering geïnformeerd worden over de aangepaste pensioenuitkering".

Bij een aantal pensioenuitvoerders (momenteel veertien) kunnen pensioengerechtigden kiezen voor een pensioenuitkering die jaarlijks meebeweegt met onder andere rente- en beleggingsresultaten.

De AFM: "Bij dertien pensioenuitvoerders hebben wij in 2023 onderzoek gedaan naar hun informatieverstrekking over de aanpassing van de uitkering. We constateerden dat tien van de dertien pensioenuitvoerders hun pensioengerechtigden korter dan een maand voor, of zelfs na, de aanpassing van de pensioenuitkering daarover informeerden. Vaak zit er slechts een tot twee weken tussen ontvangst van de informatie en het ingaan van de eerste nieuwe maanduitkering. We zien wel dat pensioenuitvoerders inmiddels allen voldoen aan de wettelijke eis om persoonlijk, in concrete bedragen te communiceren over de uitkering over het afgelopen jaar en de uitkering voor het komende jaar."

Het is volgens de AFM van belang dat deelnemers jaarlijks tijdig op de hoogte worden gesteld van een stijging of daling van het pensioen, zodat ze hun uitgavenpatroon kunnen aanpassen of anticiperen op mogelijke wijzigingen van toeslagen.

De toezichthouder verder: "Bovendien zagen wij dat drie pensioenuitvoerders deelnemers weliswaar tijdig informeerden over de aanpassing, maar dat ze in de eerste nieuwe uitkering met terugwerkende kracht ook de (nog niet verwerkte) herrekening van de maand daarvoor verwerkten. Dat kan tot gevolg hebben dat pensioengerechtigden eenmalig te maken krijgen met een potentieel veel grotere – en daarmee impactvolle – aanpassing van de uitkering. Wij vinden dit een onwenselijke situatie en roepen pensioenuitvoerders op hun systemen zodanig in te richten dat deelnemers niet met dubbele schokken geconfronteerd worden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 12 miljoen euro opgelegd aan de Rabobank.  Dit voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet....