AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Euro's nieuw via Pixabay

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM "vindt het van groot belang dat die deelnemers minstens een maand (liefst langer) vóór de nieuwe uitkering geïnformeerd worden over de aangepaste pensioenuitkering".

Bij een aantal pensioenuitvoerders (momenteel veertien) kunnen pensioengerechtigden kiezen voor een pensioenuitkering die jaarlijks meebeweegt met onder andere rente- en beleggingsresultaten.

De AFM: "Bij dertien pensioenuitvoerders hebben wij in 2023 onderzoek gedaan naar hun informatieverstrekking over de aanpassing van de uitkering. We constateerden dat tien van de dertien pensioenuitvoerders hun pensioengerechtigden korter dan een maand voor, of zelfs na, de aanpassing van de pensioenuitkering daarover informeerden. Vaak zit er slechts een tot twee weken tussen ontvangst van de informatie en het ingaan van de eerste nieuwe maanduitkering. We zien wel dat pensioenuitvoerders inmiddels allen voldoen aan de wettelijke eis om persoonlijk, in concrete bedragen te communiceren over de uitkering over het afgelopen jaar en de uitkering voor het komende jaar."

Het is volgens de AFM van belang dat deelnemers jaarlijks tijdig op de hoogte worden gesteld van een stijging of daling van het pensioen, zodat ze hun uitgavenpatroon kunnen aanpassen of anticiperen op mogelijke wijzigingen van toeslagen.

De toezichthouder verder: "Bovendien zagen wij dat drie pensioenuitvoerders deelnemers weliswaar tijdig informeerden over de aanpassing, maar dat ze in de eerste nieuwe uitkering met terugwerkende kracht ook de (nog niet verwerkte) herrekening van de maand daarvoor verwerkten. Dat kan tot gevolg hebben dat pensioengerechtigden eenmalig te maken krijgen met een potentieel veel grotere – en daarmee impactvolle – aanpassing van de uitkering. Wij vinden dit een onwenselijke situatie en roepen pensioenuitvoerders op hun systemen zodanig in te richten dat deelnemers niet met dubbele schokken geconfronteerd worden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...

Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Transparantie aanbrengvergoedingen ook op zakelijke markt

Om het gelijke speelveld te borgen, komen er - naast de actieve provisietransparantie voor adviseurs en bemiddelaars - ook aanvullende verplichtingen voor directe...

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie:...

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

De meeste financiële ondernemingen geven in AFM-onderzoek aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen...