"Oog blijven houden voor mensen met financiële problemen"

Euro's 50 via Pixabay

"Van maatschappelijke spelers zoals banken, verzekeraars en woningbouwcorporaties hopen we dat ze oog houden voor mensen die, juist door de naweeën van de coronacrisis, financieel in de knel komen." Aldus het Nibud. Juist nu komend jaar de koopkracht weinig lijkt te stijgen, vindt het Nibud het belangrijk aandacht te blijven geven aan schulden en financiële stress. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: "Grote groepen zitten op dit moment structureel klem, denk aan gezinnen in de bijstand, mensen met een laag inkomen en hoge huur- of hoge zorgkosten en jongeren die geen woning kunnen vinden. Aan die problemen verandert in 2022 weinig. We adviseren mensen bedachtzaam te zijn en hulp te vragen bij het regelen van hun financiën als ze er zelf niet uit komen."

Veel huishoudens gaan er niet of nauwelijks op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen die het Nibud heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota. "De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, en deze aantrekkende economie heeft ook invloed op de prijzen."

Het Nibud heeft gerekend met een verwachte inflatie van 1,8 procent. Als de prijzen van producten en diensten in 2022 meer dan dit percentage stijgen, dan heeft dat een negatieve invloed op de koopkracht. Het Nibud heeft bij het doorrekenen van de koopkracht ook gekeken naar wat er gebeurt bij mensen die geen hoger loon krijgen in 2022. Voor hen zal de koopkracht dalen, gemiddeld met zo’n één procent. "Dat het goed gaat met de economie, merken huishoudens dus niet direct in hun portemonnee."

Reactie toevoegen

 
De Vereende start samenwerking met Nibud

De Vereende start samenwerking met Nibud

De Vereende start samen met het Nibud het project 'Beter Beeld op Betalen' op. "Wij willen meer doen dan alleen een verzekeringsvangnet bieden. Wij willen ook actief...

Bijna helft houders uitvaartpolis onvoldoende verzekerd voor kosten complete uitvaart

Bijna helft houders uitvaartpolis onvoldoende verzekerd voor kosten complete uitvaart

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van...

Nibud: loonstijging zorgt voor hogere leencapaciteit

Nibud: loonstijging zorgt voor hogere leencapaciteit

De ruimte in het budget die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten is voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde als in 2017, aldus het Nibud in het adviesrapport...

Student bekend met effect studieschuld op hypotheek

Student bekend met effect studieschuld op hypotheek

Een meerderheid van 64 procent van de studenten weet dat een hypotheekverstrekker rekening houdt met de studieschuld en dat deze consequenties heeft voor de maximale...

Nibud: meerderheid consumenten tevreden over financieel adviseur

Nibud: meerderheid consumenten tevreden over financieel adviseur

Tweederde van de mensen die zich laten bijstaan door een financieel adviseur zijn tevreden over de dienstverlening, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud, mogelijk...

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf...

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...

Nibud: het zit niet in de aard van mensen om voor de toekomst te sparen

Nibud: het zit niet in de aard van mensen om voor de toekomst te sparen

Volgens het Nibud zit het niet in de aard van de mensen om voor de toekomst te sparen. Daarom pleit het Nibud voor alternatieven waarbij bijna ongemerkt een onderhoudspot...

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Verzekeraars pakken rol vermogensopbouw weer op

Het Verbond van Verzekeraars noemt het zorgwekkend dat 2,5 miljoen huishouders te weinig buffers hebben om financiële problemen te voorkomen en vermogen op...

Nibud referentiecijfers 2017 beschikbaar

Nibud referentiecijfers 2017 beschikbaar

Het Nibud heeft de actuele referentiecijfers gepubliceerd. Het Nibud berekent jaarlijks referentiecijfers op het gebied van huishoudfinanciën voor verschillende...