Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Operatiekamer via Pixabay 2

Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering zorg volgende jaar met 14,40 euro per maand. Tegelijkertijd verandert de verzekering in een combinatiepolis.

De maandpremie 2024 van Stad Holland komt door de verhoging op 155,25 euro, de jaarpremie op 1.863 euro.

Stad Holland, dat samenwerkt met financieel adviseurs, is onderdeel van DSW. De laatste verhoogt de premie, zoals eerder al bekend gemaakt, met 11,50 euro per maand tot 149 euro (jaarpremie 1.788 euro).

Over de wijziging van restitutie- naar combinatiepolis stelt Stad Holland: "Door de ontwikkeling van de kosten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in de wijkverpleging, heeft Stad Holland de keuze gemaakt om bij deze zorgsoorten de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverleners te beperken. Vanaf 1 januari 2024 vergoed Stad Holland maximaal 75 procent van het NZa-tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners in de GGZ en wijkverpleging. Alle andere zorg bij zorgverleners zonder contract wordt nog steeds volledig vergoed tot het marktconforme tarief. Daarmee wordt de restitutiepolis per 1 januari 2024 een combinatiepolis.

"Voor verzekerden die nu in behandeling zijn bij een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen de GGZ en wijkverpleging geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat verzekerden die aan het einde van 2023 nog onder behandeling zijn, en waarvan de behandeling doorloopt in 2024, een vergoeding krijgen van maximaal 100 procent van het NZa-tarief. Deze regeling geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 wijzigt ook voor deze verzekerden de vergoeding naar maximaal 75 procent van het NZa-tarief. Voor nieuwe verzekerden geldt deze overgangsregeling niet."

Reactie toevoegen

 
Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond...

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Overstappen.nl verwacht een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering, nu de premies fors stijgen. Eva van Erk, Zorgexpert van Overstappen.nl geeft aan: “De...